Non-Brexit zou de EU een politieke aardbeving kunnen opleveren: Rechts in het eerstvolgende EU-parlement het sterkst?

Londen/Brussel. Als Groot-Brittannië tengevolge van de tot nu toe niet geregelde BREXIT toch nog deelneemt aan de Europese Verkiezingen in mei, zou dit volgens de inschatting van waarnemers diepgaande politieke uitwerkingen kunnen hebben. Want dan zouden de rechts-populistische- en EU-kritische partijen dankzij goede resultaten in Broot-Brittannië de sterkste kracht in het EU-parlement kunnen worden. Met 183 van 751 mandaten zou rechts vervolgens de Europese Volkspartij (EVP) overtreffen, die volgens actuele prognoses op 174 zetels zou komen.

De rechtse EU-critici en rechtspopulisten zijn momenteel verdeeld over twee fracties in het Europees Parlement. De grootste fractie ECR zou van de deelname door de Britse Conservatieven profiteren. De fractie ENF rondom de FPÖ zou door de deelname van de UKIP en de nieuwe BREXIT-partij van Farage eveneens op duidelijk meer mandaten uitkomen.

“Mocht het Verenigd Koninkrijk ten tijde van de Europese Verkiezingen nog steeds lid van de EU zijn, dan zou het haar plicht zijn, verkiezingen te houden teneinde voor het inzetten van de parlementsafgevaardigde te beslissen,” zo staat er geschreven in een beschikking van het EU-parlement uit het jaar 2017. Anderzijds kan men rekenen op aanklachten van burgers voor het EU- Hooggerechtshof, aan wie het stemrecht werd onthouden -of zelfs op een proces wegens aantasting van het Verdrag. (mü)

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://zuerst.de/2019/04/14/non-brexit-koennte-der-eu-politisches-erdbeben-bescheren-rechte-im-naechsten-eu-parlament-staerkste-kraft/