Heilloze Heilstaat

Door: George Berben.

Dat de Staat der Nederlanden al heel lang geen democratische rechtsstaat meer is, hoeft feitelijk niet eens meer te worden bewezen.

Nederland is verworden tot een heilstaat voor autochtone criminelen of voor hen, die in dit land hun toevlucht hebben gezocht.

Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kijken toe, wachten af en nemen maatregelen die voor het gros van de burgers onbegrijpelijk en onverteerbaar zijn. Slachtoffers van criminelen worden geconfronteerd met beslissingen van het OM en de RM die haaks staan op hun rechtsgevoel,maar ook een gevoel van onveiligheid teweeg brengen.
De voorbeelden van, voor burgers onbegrijpelijke beslissingen van het OM en de RM, zijn dagelijks te vinden in de dagbladen en in TV journaals of reportages.
Een zesvoudige koelbloedige Turkse moordenaar die levenslange gevangenisstaf heeft gekregen loopt alweer vrij rond, heeft een gezin gesticht en woont gewoon bij zijn vrouw.
Dat gegeven stemt hem niet eens tot tevredenheid, want hij wil nu ook gratie aanvragen.

De toestanden rondom de moordenaar van Anne Faber zijn in de media al meer dan voldoende belicht,maar hoeveel daders van ander slachtoffers lopen er inmiddels vrij rond omdat softe behandelaars van TBS klinieken het risico van recidive verkeerd inschatten, er weer miscommunicatie is of dat er weer een administratieve fout is gemaakt.
In een TBS kliniek is het mogelijk dat daders Kinderporno kunnen bekijken en verspreiden,in drugs gebruiken en daarin handelen, of een wapenhandeltje opzetten waarbij met deze wapens liquidaties worden verricht.
De van seksueel misbruik verdachte atletiektrainer die minimaal 9 minderjarige meisjes heeft misbruikt/verkracht waarbij één van hen zwanger is geraakt is weer op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak.

Ook binnen het OM rommelt het,hebben hoofdofficieren een heimelijke seksuele relatie en een andere hoofdofficier heeft een seksuele relatie met een 16 jarige jongen.
Hoe dit mogelijk is? In het verleden al waren er rechters die niet met hun handen van minderjarigen konden afblijven en veel werd met de mantel der liefde bedekt.
Onderzoeken werden stilgelegd als er namen opdoken van personen hoog op de maatschappelijke ladder waarbij een Minister van Justitie zich bemoeide met de rechtsgang.
In strijd met Wetgeving en regels belemmerde hij een rechter-commissaris in zijn werk door steeds opnieuw aan te geven dat de hooggeplaatste verdachte onschuldig was.
Keer op keer zijn Parlementariërs geschokt door het handelen van het OM en leden van de RM,maar maatregelen blijven uit.
Zij die meer willen weten over het reilen en zeilen binnen het OM en het College van Procureurs-Generaal kunnen dit hier vinden: https://www.ad.nl/binnenland/nar-otte-zwijgt-nooit-behalve-na-kritiek-van-vader-anne-faber~a3fe7770/

‘Nar’ Otte zwijgt nooit, behalve na kritiek van vader Anne Faber
‘Nar’ Otte zwijgt nooit, behalve na kritiek van vader Anne Faber. De nar van de rechtspraak, noemt hij zichzelf. Wie is de voormalige raadsheer Rinus Otte, van wie Wim Faber, vader van de …
http://www.ad.nl

Indien men als burger tracht het Ministerie van veiligheid en Justitie, middels een zeer lange brief met felle aanklachten op de hoogte wil stellen met mistoestanden die maar blijven doorgaan en daders de dans ontspringen en niet hoeven te vrezen voor vervolging,geeft men niet thuis.
Steeds opnieuw worden er uitvluchten verzonnen om niet inhoudelijk te hoeven antwoorden. Beloften gedaan als men blijft aanhouden,maar die worden even snel vergeten als ze worden gedaan.
Criminelen weten dat ze weinig te vrezen hebben van het OM en de RM en die ijverige politieambtenaren die pogen hun werk goed te doen lopen achter de feiten aan en raken gefrustreerd door de vonnissen en arresten die aan daders van zware misdrijven door bepaalde rechters worden opgelegd.

Ook binnen het OM en de RM regeert blijkbaar de angst voor criminelen door de bedreigingen van deze lieden in de richting van (Hoofd) officieren van Justitie en leden ven de rechterlijke macht.
Daarnaast is de eigenzinnigheid en het niet willen luisteren van bepaalde rechters naar de mening van deskundigen als het om strafeisen of een TBS- oplegging gaat zeer verontrustend voor de veiligheid van burgers.
Indien er onafhankelijke instelling een enquête zou plegen waaraan burgers uit alle lagen van de bevolking zouden mogen meedoen met de vraag over de betrouwbaarheid van het OM en de RM, denk ik de uitslag te kennen.

Helaas moet men ook vaststellen dat de betrouwbaarheid van de MP en zijn ministers daaraan bijdragen. Keer op keer kunnen we constateren dat er ministers en staatsecretarissen zijn die er geen moeite mee hebben, een leugen te vertellen in de media, zelfs binnen de CU!

Arm Nederland, het afglijden naar een bananenrepubliek lijkt niet te stoppen.

G..Berben