Zuster Hatune: Het afgelasten van mijn voordracht was verraad aan het christendom

Door: Michael Stürzenberger.

Het Noordrijn-Westfaalse stadje Coesfeld ten westen van Münster heeft zich met betrekking tot Islam-collaboratie en verraad aan het christendom de afgelopen maanden buitengewoon verdienstelijk gemaakt.

Eerst werd geheel onkritisch de rode loper uitgerold voor de DITIB m. b. t. hun Moskee-bouw, vervolgens werd er tegen de objectieve Islam-uitleg van de Burgerbeweging Pax Europa een grotedemo georganiseerd,waarop de katholieke pastoor Johannes Hammans de islamitische bedrieger Mouhanad Khorchide in zijn parochiezaal ten overstaan van meer dan 300 bezoekers de Islam tegen alle feiten in liet goedpraten, terwijl hij schandalig genoeg een voordracht van Zuster Hatune Dogan over de christenvervolging in het Midden-Oosten tegelijkertijd afgelastte. Onder hetvalse voorwendsel, dat her een “AfD-manifestatie” zou zijn, wat een uit de lucht gegrepen veronderstelling was. Al helemaal afgezien van het feit, dat ook dat een afgelasting op geen enkele manier zou hebben gerechtvaardigd.

ERE-KRUIS EN STEFANUS-PRIJS VOOR WERELDWIJDE INZET VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN

Zuster Hatune werd in 2010 onderscheiden met het Duitse Erekruis en in 2012 metde Stefanus-prijs voor haar wereldwijde inzet voor vervolgde christenen. Ze geeft sinds meer dan 30 jaar voorlichting over het gevaar van de Islam, dat ze als Aramese christin in Turkije en bij haar hulpacties in vele islamitische landen aan den lijve ondervond. Met haar Hatune-stichting helpt ze mensen, wier leven in die landen, wier religieuze indeologie daartoe aanleiding geeft, wordt bedreigd. Precies die ideologie, die pastoor Hammanshelpt te verbreden in zijn, nu nog gezellige warme nest inCoesfeld. Hiermee valt deze Judas in priesterkleed zijn geloofsbroeders van achteren aan. Het zijn precies deze ruggengraatloze meelopers en hielenlikkers van de linksgroene tijdgeest in de kerken hier te lande, die gelijke tred houden met de onverantwoordelijke maatgevers in de gevestigde politiek en de mainstream-media m. b. t. het bewerkstelligen van deeigen ondergang.

In een interview met de Burgerbeweging Pax Europa bevestigt Zuster Hatune, dat deze figuren in Ditsland de waarheid over de Islam niet willen horen. De afgelasting door Pastoor Hammans is een verraad aan het christendom, terwijl men tegelijkertijd een taqiyya-specialist als Khorchide de ruimte geeft voor zijn absurde Islam-goedpraterij.

Dit zou in overeenstemming zijn met de lijn, zoals zetegenwoordig in dit land wordt gevolgd: De Islam wordt in bescherming genomen, het noodlot van het wereldwijd vervolgde christendom daarentegen is niet van cruciaal belang. Hooggeplaatste politici, met wie ze ook in gesprek is, zouden tegenover haar steeds opnieuw loze beloftes doen, maar nauwelijks overgaan tot daden.

De organisator van de afgelaste voordracht, de Coesfeldse burger en ondernemer in de zorgsector Günther Geuking, heeft deze ongelofelijke gebeurtenissen op zijn FB-pagina becommentarieerd:

Opdat men in de Anna Katharina Parochie in Coesfeld, in welke ze enthousiast in de kerk een Islam-professor een voordracht lieten houden, maar met behulp van politie en rechtbank verhinderden, dat een christelijke non daar spreekt (Ze verzetten zelfs de mis en grendelden het Godshuis af) zodat ze dus in precies deze Anna Katharina parochie op z’n minst eens iets zouden kunnen lezen over hun patrones, de zalige non Anna Katharina:

“ONDER DE FOUTE PAUS WERDEN DUIZEND AFGODEN AANBEDEN, MAAR AAN DE HERE GEEN PLAATS TOEGEKEND.”

Günther Geuking kreeg hierop ook nog te maken met de gebruikelijke gezindheidsterreur, waarover de krant Kath.net berichtte:

Een Coesfeldse politie-ambtenaar belde op naar het kantoor van de organisator en verzocht hem, de reclame voor de manifestatie onmiddellijk stop te zetten, daar de pastoor de bijeenkomst tenslotte had afgelast. Maar de waanzin ging verder. De “Antifa” pleegde zelfs een aanslag op de vennootschapszetel van de organisator in Coesfeld. De BVD doet onderzoek. Er volgden belasterende artikelen met valse beschuldigingen in het Algemeen Dagblad Coesfeld, waarin de pastoor beweert dat er geen bijeenkomst zal zijn met de Zuster en de AfD (!). Günther Geuking verklaarde hierover tegenover Kath.net: “Zoiets noem ik nu Gezindheidsterreur. In deze kwaliteit was daarvan waarschijnlijk voor het laatst sprake in de Nazi-tijd.”
Zuster Hatune heeft zich in het BPE-interview ook uitgelaten over de oplossing, over het verbod van de politieke Islam om de gewelddadige en constitutie-vijandige bestanddelen van deze religie-ideologie onder controle te krijgen:

Bovendien stelde ze duidelijk, dat de christenen in Syrië onder Assad veilig zijn en hem in ieder geval willen behouden als regeringsleider:

De bijdrage verscheen het eerste hier: http://www.pi-news.net/

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/21/schwester-hatune-absage-meines-vortrags-war-verrat-am-christentum/