Ooggetuigenverslag: Aanval op Paasvespers in München was terroristische aanslag met drie daders

Door: Redactie PP.

De aanval op de Paasmis van de Kroatische gemeenschap https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/allahu-akbar-rufe-und-steinwuerfe-somalier-loest-massenpanik-in-muenchner-kirche-aus/ inde St. Pauluskerk in München was een terroristische aanslag met drie daders, volgens de Kroatische media.

Terwijl de Duitse media van een geestelijk verwarde man spraken, die in München bij de mis iets onverstaanbaars riep, en aldus proberen, iedere verdenking van het Islamisme weg te schrijven, komt het Kroatische Fenix-Magazine met een ooggetuigenverslag.

De ooggetuige, die in het blad aan het woord komt, spreekt zelfs over drie daders in plaats van over één en betitelt het voorval als “terroristische daad van een islamitische extremist, die tegen het christendom gericht was.”

Van het in het Kroatisch geschreven verslag geven wij hier de Duitse vertaling.
Aanwijzing: In het Kroatisch bestaat het woord “Islamistisch”, maar in het ooggetuigenverslag staat expliciet “Islamitisch”.

DADERS PROBEERDEN MET GEWELD DE SACRISTIE BINNEN TE DRINGEN

“Lieve vrienden … Ik kan niet onverschillig blijven, wanneer er wordt geprobeerd, de gebeurtenissen, die afgelopen nacht in München tijdens de Paasmis in de St. Pauluskerk hebben plaatsgehad, te bagatelliseren, te relativeren en te verdoezelen. Gezien het feit, dat in de kerk mijn naasten, met wie ik vandaag gesproken heb, aanwezig waren, mag ik niet toelaten, dat ik níet minstens op deze manier verslag doe van de waarheid over datgene, wat er is voorgevallen.

Tijdens de Paasmis,die door Kroaten samen met hun priesters werd gevierd, probeerden minstens drie zwarten met geweld door de zijdeuren van de kerk de Sacristie binnen te dringen, waarbij ze tegengehouden werden door de misdienaars, die er in slaagden, de deur af te sluiten en direct de politie te roepen. De mannen gingen daarop naar de hoofdingang en één van hen kwam de kerk binnen en gooide “Allahu akbar” roepend stenen naar de gelovigen.

ER BRAK VRESELIJKE PANIEK EN CHAOS UIT

Er brak paniek uit, omdat hij (de dader) het moment uitkoos, waarop de priester sprak en de gelovigen in stilte toehoorden. Vreselijke paniek en chaos braken uit, want velen dachten, dat hij een bom had gegooid, en enkelen dachten, vanwege de steen, die met een klap op de grond belandde, dat er geschoten werd. U kunt u voorstellen, wat voor chaos er er heerste in de overvolle kerk, een van de grotere kerken in München. De mensen raakten in paniek en probeerden te vluchten, waarbij ze elkaar onder de voet liepen, om maar te zwijgen van de kinderen, die in grote getale aanwezig waren. Enkelen onder de kerkgangers lukte het om de man tegen de grond te werken en hem zo lang vast te houden tot de politie arriveerde.

De twee anderen werden achteraf aangehouden. En vandaag lees en hoor ik in onze (Kroatische) media, wat de Duitse media schrijven: De één of andere psychisch gestoorde zou de kerk binnengekomen zijn, iets onverstaanbaars geroepen hebben en een steen hebben gegooid. Een paar lichte verwondingen. Niets ergs. En dat berichten ze ook vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar zo was het niet.

“NEE, HET WAS EEN TERRORISTISCHE DAAD VAN EEN ISLAMITISCHE EXTREMIST, DIE TEGEN HET CHRISTENDOM WAS GERICHT”

Dit was een geplande terroristische daad. Gepland, om paniek, angst en chaos op te roepen. Ik kan niet de angst en de shock beschrijven, die mijn moeder, mijn twaalfjarige nicht en alle andere kerkgangers, die baden tot hu God, moesten doorstaan. Aan Hem (God) hebben wij te danken, dat de gevolgen niet nog ernstiger zijn. Over Sri Lanka zal ik dan nog niet eens spreken. Dus, laat niet toe, dat het erbij blijft, dat het ging om een voorval met een geesteszieke. Nee, het was een terroristische daad van een islamitische extremist, die tegen het christendom was gericht. Voor het geval iemand het vergeten heeft, kan hij de definitie van terrorisme nalezen.

Ik stem er niettemin mee in, dat alle op deze manier geestelijk verstoorden monsters zijn, zoals dat monster uit Nieuw-Zeeland. Tenslotte wens ik u allen een gelukkig Paasfeest en verzoek u, dit hier met anderen te delen en het niet over te laten aan de media, die tot nu toe, zoals reeds eerder vaak, andere belangen behartigden, maar niet de waarheid.”

De bijdrage verscheen aanvankelijk hier https://www.journalistenwatch.com/

Door: Redactie PP
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/23/augenzeugenbericht-angriff-auf-ostervesper-in-muenchen-war-terroranschlag-mit-drei-taetern/