Brand van de kathedraal Notre Dame: Meer vragen dan antwoorden

Door: David Berger.

Bij de brand van de Notre Dame sloten velen brandstichting als oorzaak meteen uit – Maar er blijven twijfels. Een gastbijdrage van Eva-Maria Michels.

Na 850 jaar, waarin de Parijse kathedraal oorlogen, de Franse Revolutie en de bezetting door de Nazi’s weerstond, viel Notre Dame de Parijs onder de progressieve regering van President Macron ten prooi aan de vlammen.

Maandagavond, een paar uur voordat de president eigenlijk aan de Fransen moest meedelen, welke maatregelen hij zou aangrijpen om de politieke crisis, waarin het land zich vanwege de protesten door de Gele Hesjes sinds november bevindt, te overwinnen, brak in de dakkapel van Notre Dame een verwoestende brand uit.

NOG TERWIJL HET VUUR WOEDDE, STOND OFFICiEEL VAST, DAT HET GEEN BRANDSTICHTING KON ZIJN

Hoewel meerdere televisiezenders,onder andere LCI, beichtten over meerdere brandhaarden, stond al twee uur later, toen het vuur nog woedde, officieel vast, dat er geen reden zou zijn om aan te nemen, dat er sprake zou zijn van brandstichting en dat de bouwplaats op het dak van de kathedraal de oorzaak zou zijn.

Sinds dinsdag wordt de ongeluksplaats weliswaar onderzocht door politie-sporendeskundigen, en momenteel geldt officieel een kortsluiting aan de liften, die aan de steigers van de dakbouwplaats bevestigd zijn, als veroorzaker van de brand, maar daarmee blijven er vele ongerijmdheden: Marc Eskenazi, de woordvoerder van AXA, de verzekeringsmaatschappij van steigerbouwer Europe Echafaudages, geeft aan, dat het brandalarm niet door de brandmelders aan de liften, maar door die van de kathedraal zou zijn gemeld.

Deze versie wordt door organist Johann Vexo tegenover de krant “Quest-France” bevestigd: “Tegen 18.25 uur of 18.30 uur ging er een alarm af. Dit alarm kenden noch de priester, noch de zangeres, die mij begeleidde, noch ik, wij hadden het nooit eerder gehoord. Het begon met een sirene, vervolgens een bericht in het Frans en in het Engels, dat de bezoekers verzocht, het gebouw rustig te verlaten. … ik dacht direct aan vals alarm, ik geloofde niet in een brand. Geen rook, geen brandlucht. … Ik heb het schakelbord van de alarminstallatie gezien, waarop een brand op de zolder werd gemeld. Maar ik geloofde het nog steeds niet. Toen ik de kathedraal verliet, was het 18.45 uur. Ik zag geen enkele brandweerman, geen rook, geen brandlucht.”

BIJ EEN BRAND WORDEN DE GEESTELIJKEN OP DE HOOGTE GESTELD

De Parijse Officier van Justitie Rémy Heitz verklaart, dat om 18.20 uur op de monitor van de veiligheidsdienst van Notre Dame een rode stip zou zijn verschenen, die wees op een anomalie. Een beveiliger onderzocht de aangegeven zône onder het dak zonder resultaat en stelde niet de priester op de hoogte, precies zoals voorzien in het veiligheidsprotocol: Slechts in het geval van brand worden de geestelijken op de hoogte gebracht, die vervolgens zelf het signaal tot evacueren geven.

Volgens het protocol gaat het automatische alarm pas af, als de brand al goed en wel woedt. Maar maandag functioneerde dit systeem niet, het automatische alarm klonk in de kerk, hoewel er nog geen vuur te ontdekken viel. Een tweede alarm verscheen vervolgens om 18.43 uur op de monitor van de beveilgers. Toen een beveiliger opnieuw op onderzoek uitging, brandden de balken reeds.

GEEN SPRAKE VAN ENIGERLEI LASWERKZAAMHEDEN

Aanvankelijk werd officieel de hypothese verbreid, dat laswerkzaamheden of de nalatigheid van de handwerkers op het dak de brand hadden veroorzaakt. Maar de firma Le Bras Frères, die de renovering van de 96 meter hoge torenspits onder haar hoede had, wijst deze beschuldigingen categorisch af: De laatste arbeider zou reeds om 17.50 uur de bouwplaats hebben verlaten en het veiligheidsprotocol, dat er in voorziet, dat aan het einde van de dag de stroom op de bouwplaats volledig wordt afgesloten en dat de sleutel van de bouwplaats in de sacristie wordt afgegeven, zou punctueel in praktijk worden gebracht. Ook is er geen sprake geweest van enigerlei laswerkzaamheden, er zou enkel en alleen aan het opbouwen van de steigers gewerkt zijn. Politiebronnen bevestigen dit.

Benjamin Mouton, architect, leider van les Monuments Historiques en van 2010 tot 2013 Dom-bouwmeester aan de Parijse kathedraal, was verantwoordelijk voor de realisering van een nieuw brandbeveiligingsprogramma. Hij verklaarde: “In 40 dienstjaren heb ik nog nooit zo’n vuur gezien. De berandbeveiligingsmaatregelen in de kathedraal zijn van het hoogste niveau. … Een beveiliger kan binnen enkele minuten zeggen, of er brand is. Wij hebben veel houten deuren laten vervangen door brandveilige deuren, wij hebben alle elektrische apparatuur beperkt en in de dakkapel compleet verboden.”

VUUR KON NIET ONTSTAAN DOOR KORTSLUITING

Een anonieme deskundige van het bouwbedrijf, die het vakblad “Batiactu” citeert, voegt er aan toe: “Het vuur kon niet door kortsluiting ontstaan. In het begin is er een echte hittebron nodig om een dergelijk vuur te ontsteken. Eikenhout is een buitengewoon ressistente houtsoort.”

Terwijl er dus meer vragen dan antwoorden betreffende de oorzaak van de brand zijn en heel Frankrijk in de kern getroffen is door het verlies van een nationaal symbool, wiens wederopbouw volgens de mening van deskundigen meerdere decennia zal gaan duren, kondigde president Emmanuel Macron reeds één dag na de brand aan, dat hij de kathedraal binnen vijf jaar hernieuwd wil laten opbouwen – punctueel met betrekking tot de Olympische Spelen in Parijs.

ONVERMOEIBARE BOUWVREUGDE BIJ MACRON EN PHILIPPE
Een dag later kondigde Minister-President Edouard Philippe het uitschrijven van een internationale archtectuur-competitie aan “om Notre-Dame uit te rusten met een nieuwe torenspits, die beantwoordt aan de technieken en aan de uitdagingen van onze tijd”.

Daarnaast zijn de originele plannen van het bouwwerk en van de torenspits uit de 19de eeuw voorhanden. Een schelm, die niets kwaads in de zin heeft? Zelfs lezers van eerder macronistische publicaties zoals de”Figaro” vrezen het ergste.

Deze bijdrage verscheen aanvankelijk bij de PREUSSISCHE ALLGEMEINE https://www.preussische-allgemeine.de/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/26/brand-der-kathedrale-notre-dame-mehr-fragen-als-antworten/