Claudia Roth: Vliegreis van 42000 KM voor de redding van het klimaat

Door: Vera Lengsfeld (gastbijdrage)

Claudia Roth heeft het als aanhangster van de slogan “Duitsland, jij ellendig stuk shit” helemaal tot bovenaan gebracht. Zonder problemen werd ze voor de tweede keer door haar parlementaire collega’s gekozen tot vice-presidente van het Duitse Parlement. In die hoedanigheid laat ze het zich goed gaan op kosten van de belastingbetalers van het land, dat ze zo veracht. Hoe goed, dat zou misschien maar beter niet aan het licht kunnen komen. Aldus heeft het een paar weken geduurd, tot ‘Bild’ de luxe-reis aan de grote klok heeft gehangen, die Roth zichzelf in februari gunde.

Ze was met twee parlementaire afgevaardigden, één van de CDU (Prof. Dr. Matthias Zimmer) en een partij-collega (Dr. Frithjof Schmidt) alles bij elkaar 42000 kilometers vliegen onderweg, zakelijk, natuurlijk, al het andere was niet op te brengen de parlementaire vergadering van Fidji.

De belangrijke gesprekken, die Roth & Co. in Bangladesh (3 dagen), Kitibati (4 dagen) en Fidji (4 dagen) gevoerd zou hebben, wou ze naar het schijnt aan de openbaarheid onttrekken, want tot aan de navraag van Bild was er op haar website geen bericht te vinden over deze trip.

Roth en haar klimaatreddings-collega’s was geen moeite te veel: Voor de omslachtige voortzetting van de vliegreis naar Kiribati moest het trio drie tussenstops maken – in het Australische Brisbane, op de Salomons-eilanden en op Nauru. Of er voor Kiribati ook een uitnodiging is geweest, is onduidelijk. Onderbouwd werd het uitstapje met het argument, dat de 33 koraal-atols in de Zuidelijke Pacific het meest doorde klimaatverandering zouden worden bedreigd, daar ze zeer vlak boven de zeespiegel zouden liggen. Claudia Roth wou zich daar ter plaatse over laten informeren.

Haar uiteenzettingen over de kennisvergaring van deze reis, die ze van haar kant pas na aandringen van Bild prijsgaf, zijn hoe dan ook rijk aan woorden, maar arm aan inhoud. Behalve de gebruikelijke frasen, die op elke klimaatconferentie worden rondgestrooid, is er niets, wat er op wijst, dat Roth op welke manier dan ook, iets heeft gehoord, dat ze niet reeds wist.

Letterlijk https://claudia-roth.de/globale-verantwortung-fuer-existentiell-durch-die-klimakrise-bedrohte-menschen-und-regionen-reise-nach-bangladesch-kiribati-und-fidschi/: “De reis heeft duidelijk aangetoond: De realiteit ter plaatse laat het niet toe, de klimaatcrisis verder te bagatelliseren, laat staan te verloochenen, of de handen in de schoot te leggen. De mensen aldaar hebben grote verwachtingen van de industriestaten en van Duitsland: Ze verwachten grote inspanningen ter indamming van de klimaatcrisis en daadkrachtige ondersteuning bij de bestaande schade door de hoofdveroorzakers van deze door mensen bewerkstelligde crisis.”

Om welke schade, welke verwachtingen het gaat, laat Roth in het duister. Hoe dan ook werpt haar gedrag een schijnwerper op de discrepantie tussen aanspraak en werkelijkheid, die typisch is voor de Groenen. Vliegverbod voor de belastingbetaler als politieke doelstelling, maar zelf eventjes heimelijk de wereld rond jetten, om het klimaat te redden – dat is groene huichelarij.

De bijdrage verscheen aanvankelik bij VERA LENGSFELD https://vera-lengsfeld.de/

Door: Vera Lengsfeld
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/25/claudia-roth-42000-km-flug-fuer-die-klimarettung/