De internationale politieke leugens ter vernietiging van het nabije Oosten

Door: Michael Dunkel *)

In principe maakt het niet uit, welk land wij als eerste beschouwen.

De de-stabilisering van de islamitische landen door Amerika en in samenwerking met de overige westerse Europese machten is systeem en begon in de moderne(re) tijd met de de ondergang van de Sjah van Perzië.

Later vielen Irak, Libye en Syrië ten prooi aan de machts-politieke belangen, zowel die van Amerika alsook die van welke leider van de Europese landen dan ook.

Het is nauwelijks te geloven en toch zijn het feiten, die iemand verstoord en ontzet in de moorddadige tronie van de toch oh zo democratisch-vrij schijnende systemen laat kijken.

Tegenwoordig weet men, wanneer men metterdaad de moeite wil nemen om de achtergronden te belichten, dat vanuit louter machts-politieke strategieën zowel Saddam Hoessein als Ghaddafi en Assad vals werden beschuldigd en dat de twee eersten daardoor het leven verloren.

Het is zo gruwelijk, wat zich in de centra der westerse machten afspeelde en ook nu bog afspeelt, en wij worden systematisch steeds meer voorgelogen. Ghaddafi werd slechts om redenen van wraakzucht gedood, omdat hij was verwikkeld in drie terroristische aanslagen en doorslaaggevend voor dit besluit om hem te vermoorden was, dat hij openlijk de VN aanviel en hun charta verscheurde. Toen moest Amerika, om haar gezicht niet te verliezen, handelen en men manipuleerde Obama net zo lang, tot hij instemde met het moordpact.

Net zoals in de toenmalige Irak-oorlog werden er ter voorbereiding leugens verbreid, vervalste informaties gelanceerd, ook met behulp van de media, die, en dit is thans bevestigd, ongecontroleerd fictieve nieuwsberichten rondstrooiden en er op hoopten, dat de over het algemeen voorhanden zijnde schanddaden van de toenmalige dictators voldoende zouden zijn om er de wereldwijde bevolking mee te manipuleren.

Niet alleen dat deze landen welhaast volledig werden vernietigd, zowel sociaal, economisch als politiek, maar al deze gruwelijkheden deden IS opbloeien en verschaften zijn moorddadige gedrag pas legitimatie.

Wat voor Europa hoe dan ook zo fataal werd, is het feit, dat waarschijnlijk door deze leugens en het daaruit ontstane leed voor de volkeren een ander dramatisch probleem ontstond.

Volgens mijn oer-eigen oordeel moest men de schijn ophouden en werden aldus de vluchtelingenstromen geïnitieerd, zodat het geheel verwerd tot een logisch verkopend narratief.

Als sommigen al eventueel in het verleden om andere redenen beweerden, dat de kolonisatie van vluchtelingen in Europa gewenst zou zijn, kan ik daar volgens mijn waarnemingen in zoverre mee instemmen, dat deze kolonisatie metterdaad moest worden doorgevoerd, teneinde alle schanddaden van de politieke leiders van over de hele wereld te rechtvaardigen.

Houdt U mij nu alstublieft niet voor een doorgedraaide fantast, die zich ingelaten heeft met complottheorieën.

Mijn uiteenzettingen zijn door de bank genomen gebaseerd op serieuze documentaties en het enige, wat mij daarbij zo shockeert is het feit, dat wij ook verder door dezelfde TV, die dergelijjke onderzoekingen uitzendt, ’s avonds in het Heute-journaal onverminderd verder worden volgestopt met valse informatie.

Wie zich afvraagt, hoe dit kan, zou zich tegelijkertijd de vraag moeten stellen, hoeveel mensen er in Deutsland eigenlijk bereid zijn, zich serieus met deze onderwerpen bezig te houden(?)

*)Michael Dunkel is een Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/04/28/die-internationalen-politischen-luegen-zur-zerstoerung-des-nahen-ostens/

*********

Ceterum censeo: 26 mei zijn de Europa-verkiezingen.
Echte democraten zullen n i e t op de Grünen (EFA) stemmen.
Denkt U daar a. u. b. aan!
Hartelijke groeten! Peter Helmes.
http://www.conservo.wordpress.com/ 28.04.2019