Christelijke vergiffenis: Het onderschatte gevaar voor de Islam?

Juist het verzoeningspotentieel van de christenen is de vertegenwoordigers van de radicale Islam over de hele wereld een doorn in het oog.

Door: Bodo Post (gastbijdrage)

Meer dan 250 mensen, voornamelijk christenen, werden op Pasen door islamisten in koelen bloede en bruut vermoord in kerken en hotels in Sri Lanka. De wereldwijde orgie van islamistisch geweld tegen christelijke feesten woedt door naar Egypte, Pakistan,, de Filppijnen en ook naar het vakantieparadijs Sri Lanka. Een gastbijdrage van Bodo Post.

Bij verschillende vrijwe gelijktijdige explosies in katholieke kerken en luxe hotels werden op Paaszondag meer dan 250 mensen, overwegend christenen, bij een serie islamistische aanslagen https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/muslime-feiern-die-terroranschlaege-von-sri-lanka/ uit het leven gerukt, op de dag, waarop ze de wederopstanding van Jezus en de verlossing vierden. Meer dan 500 andere mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn tevens vele buitenlanders uit veel westerse landen.

AANSLAGEN MAANDENLANG VOORBEREID

De goed gecoördineerde aanvallen, meestal ging het om zelfmoordenaars, moeten maandenlang zijn voorbereid en behoefden een hecht netwerk van onderteuners. Daarnaast behoren met acht ptocent nauwelijks meer mensen in Sri Lanka tot de Islam als tot het christendom. De verantwoordelijken voor de serie aanslagen zijn volgens de plaatsvervangende minister van Defensie bekende “extremistische groeperingen”, er is sprake van 25 arrestaties. Alle tot nu toe gearresteerde verdachten zijn blijkbaar fkomstig uit Sri Lanka.

Anders dan bij de Christchurch-aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waar bij 50 dode moslims een mediaal versterkte wereldwijde kreet van afschuw opklonk, bleef de mediale kreet vanafschuw bij het zes maal zo hoge aantal slachtoffers op de grootste christelijke feestdag uit.

ISLAMISTISCHE TERREUR_AANSLAGEN TEGEN KERKEN REEDS ALLEDAAGSE VERSCHIJNSELEN.

Blijkbaar zijn islamistische terreur-aanslagen tegen kerken reeds alledaagse verschijnselen, waarover niet extra bericht hoeft te worden. Slechts enkele Noord-Amerikaanse nieuwsberichtenzenders kwamen met speciale uitzendingen. Daarnaast was de religieuze en politieke strijd-situatie in Sri Lanka wezenlijk gecompliceerder en uitleg-behoeftiger dan die in Nieuw-Zeeland.

De serie aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka is als een terugval in Duistere tijden. De Zuid-Aziatische eilandenstaat had het etnische geweld na 26 jaar burgeroorlog tien jaar geleden eindelijk achter zich gelaten, ook al bleven er spanningen. Sindsdien waren er geen aanslagen meer geweest. Het toerisme bloeide. Noch christenen, noch buitenlanders waren doelwit van geweld geworden.

VALS ALARM OVER EEN ZOGENAAMD DOOR MOSLIMS VERKRACHT BOEDDHISTISCH MEISJE

Het afgelopen jaar was er een golf van geweld tegen moskeeën en islamitische winkels, Aanleiding vormde vals alarm over een zogenaamd door moslims verkracht boeddhistisch meisje.

Toen probeerden de christenen nog, zich verzoenend op te stellen. Ook bij de massale vlucht van de islamitische Rohingya vanuit Burma naar Bangladesh zettn christenen zich als eerste in, om het ook religieus bepaalde geweld door een door Boeddhistische monniken opgehitste bevolking te dé-escaleren. De Paus in egen persoon reisde indertijd naar beide landen, hoewel de christenen in al deze landen maar een paar procent van de bevolking uitmaken. Het zou juist wel eens dit verzoeningspotentieel van de christenen kunnen zijn, dat radicale aanhangers van een religie, die conflicten oplost door vergelding en haat, een doorn in het oog is.

SI LANKA _ EEN WAARSCHUWINGSSIGNAAL VOOR DE IS_STRIJDES IN EUROPA

De aanslagen in Sri Lanka dragen helder en Duidelijk de signatuur van de IS of de Taliban. Vooral IS-strijdes keren na het einde van hun Kalifaat in Syrië en Irak nu bij troepen terug naar hun landen van herkomst. Aangezien islamistisch terrorisme in het verleden bijna geen rol heeft gespeeld in Sri Lanka, hadden de beveiligngsautoriteiten ondanks waarschuwingen dit gevaar mogelijk niet in het vizier.

Daarom is de verwoestende serie aanslagen in Sri Lanka ook een waarschuwingssignaal voor vele andere landen, in welke nu eveneens voormalige IS-strijders uit het Nabije Oosten terugkeren. Het gevaar, dat van deze vechtjassen- en door terrorisme gevormde fanatici uitgaat, wordt wereldwijd onderschat, niet alleen in Sri Lanka.

Jihadistische zelfmoordenaars zijn volgens het salafistische begrip van de Koran martelaren, die de verbreiding van de Islam dienen,omdat ze door terreur engeweld andere mensen binnen de Islam dwingen. Salafistische predikers praten jihadistische zelfmoordenaars aan, dat ze als martelaren voor het geloof onmiddellijk na hun daad naar het islamitische Paradijs gaan.

BANGLADESH ALS VOORBEELD

Als religieuze autoriteiten van de islam deze leringen niet weerleggen en ook gewelddadige “Bekeringen”declareren als illegitiem en ongeldig, zal er waarschijnlijk geen andere weg overblijven dan de Islam als zodanig verantwoordelijk te maken voor de terreur in naam van de religie. Een stap in deze richting hebben de politieke leiders in Bangladesh gezet, een voor 90 procent islamitisch land.

Daar werd dot jaar Pasen tot nationale feestdag verklaard, hoe wel de christenen slechts één procent van de bevolking uitmaken. Desondanks hebben daar 90 procent van de islamitische politici christelijke scholen bezocht.

Het Artikel verscheen het eerst bij PREUSSISCHE ALLGEMEINE https://www.preussische-allgemeine.de/

Door: Bodo Post.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/05/christliche-vergebung-die-unterschaetzte-gefahr-fuer-den-islam/