Doodzonde van de Groenen: Besmeurde kinderopvoeding

Door: Peter Helmes *)

“Groene” opvoeding

Hoogst bedenkelijk, ja gevaarlijk, wordt de politieke basisinstelling van de Groenen als het gaat over een onderwerp, dat iedere vader, iedere moeder, grootouders en voogden aangaat: het onderwerp vorming en opvoeding.

Pas op, groen-rood onderwijs voor de kleinsten: De strijd om de zielen van onze kinderen en tegen de “nieuwe maatschappij”

Er woedt een oorlog in de scholen en kinderopvang van Duitsland. Het is geen strijd met wapens, kanonnen en kogels, maar een stille strijd om de zielen van onze kinderen. Het is een strijd met verborgen wapens, met politiek raffinement en verleidingsinstrumenten. Doel is het scheppen van de “Nieuwe Mens”, die de oude moet vervangen.

“Besmeurde” on-moralistische kinderopvoeding oftewel:”Seks met zes jaar”

Dat is, wat de moraalloze Groenen politiek eveneens willen realiseren: Groen-rood onderwijs voor de kinderen inzake “pik, kutje, pijpen enz.” – weerzinwekkende en natuurwetenschappelijk volkomen onhoudbare gender-plannen van LinksGroen reeds vanaf de jongste kleuterschoolleeftijd ( zie ook de brochure van de auteur: “Sex met zes (jaar) – is dat, wat Kretschmann wil?”) Wie niet bekend is met de achtergronden van de gezins-vijandige en ethisch in verval geraakte vroege seksualisering van Roodgroen of zijn kennis daarover wil verdiepen: Hier vindt hij wat hij zoekt.

“Soevereiniteit over de kinderbedden” – heropvoeding van de kinderen

Psychologisch en strategisch geschoold pakken de groenrode wereldverbeteraars daar aan, waar de mensen het eerste om te vormen zijn: bij de kleinen en de kleinsten. Kinderen zijn de toekomst van een samenleving, en om de laatste te veranderen, moet men de eersten, de kinderen veranderen. Ergo stort de nieuwe Geest, de “tijdgeest”, zich op de heropvoeding van de eerstvolgende generatie, reeds beginnend in de kinderopvang.

Hier krijgt het begrip van de “soevereiniteit over de kinderbedden” een heel andere dimensie.

Laten wij niet vergeten: Het was een socialist, Olaf Scholz, toen secretaris-generaal van de SPD, momenteel minister van financiën, die de eis van de “soevereiniteit over de kinderbedden” formuleerde – en daarme refereerde aan zijn geestelijke vader Karl Marx.

Het is ze gelukt! Boven de kinderbedden zweeft thans een nieuwe geest – de tijdgeest, die alle oude begrippen uitwist. Man, vrouw, kind als basisbegrip van het gezin zijn verleden tijd. Tegnwoordig is alles “geslachtsneutraal”, de genderideologie zij dank. In plaats van de tot nu toe “gebruikelijke” man-vrouw geslachten heeft de gender- “wetenschap”(minstens) zestig nieuwe “geslachten” ontdekt – verenid onder het begrip “LHBTTIQ”(“Man en Vrouw” komen daar niet eens meer in voor). Het gaat (naar schatting) weliswaar slechts om vijf procent van de samenleving maar een “genderneutrale” maatschappij-politiek is er voor iedereen, ook voor elke minderheid.

Het ethisch volkomen vervallen en natuur-wetenschappelijk onhoudbare genderprogramma wordt als zodanig inhoudelijk niet verdiept, het woord “gender” zorgvuldig vermeden, evenals het proces van de vroege sexualisering. Maar in het onderwijs dienen achtjarigen in de toekomst aan seksuele praktijken als anale seks of fellatio te refereren – wat een monsterlijke aanval is op de waardigheid van de kinderen en van hun ontwikkelingsstadium.

Leerlingen op openbare scholen moeten – reeds op jonge leeftijd – verschillende vormen van samenleven van/met LHBTTI-mensen (Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen, Trandgenders, Transseksuelen, Interseksuelen) zowel als manifestaties van de homoseksuele, lesbische, transgender en interseksuele cultuur leren kennen en integreren in de hele dagelijkse gang van zaken op school.
alles wordt verkocht als “het Nieuwe Vormingsplan”, dat de toekomstige samenleving zogezegd moet wapenen tegen “seksuele en racistische discriminatie”. Daarbij is precies het omgekeerde het geval: Dit Genderplan is de dictatuur van een kleine kliek van maximaal vijf procent van de (niet-heteroseksuele) bevolking tegen de rest van de heteroseksuele meerderheid. Ze is de omzetting van het neo-marxisme ter vernietiging vanalle wortels van de gehate burgerlijke samenleving. Een centrale eis van Links is daarbij de volledige vernietiging van het door hen als “burgerlijk” gediskwalificeerde klassieke gezin. Dit geldt als oord vande verbreiding van “burgerlijk-recistische” waardenconcepten. De kinderen moeten ideologisch uit dit oord worden “bevrijd” en met nieuwe “anti-racistische” en “seksueel bevrijde” waarden worden geconfronteerd en aldus op termijn worden heropgevoed.

Leidende wegbereiders van deze niet anders dan als pervers te classificeren heropvoeding zijn de Groenen en de SPD. De propagandistn van hun politiek zitten in de redacties van nagenoeg alle media. De ‘normale” Duitser heeft er geen idee van, wat er op hem en zijn kinderen afkomt: Dit alles toont aan, dat we allang in een media- en partij-dictatuur beland zijn.

De invloed van de Frankfurter Schule

Marx droomde er al van. Sartre, Simone de Beauvoir en de “Frankfurter Schule”hebben voor deze “Nieuwe Mens” het pad geëffend. Schijnbaar hulpeloos kijkt “de burger” toe, hoe hem de vertrouwde bodem onder devoeten vandaan wordt getrokken. En het “establishment” – de samenleving van bezetters van maatschappelijke posities – doet net, alsof dat niets opmerkelijks is, er op vertrouwend, dat hen niets overkomt, en werd zo tot opstapje naar de revolutie.

Historisch, filosofisch en al helemaal ideologisch stoten de burgers absoluut onvoorbereid op de nieuwe ideeën. Hun hulpeloosheid wordt weerloosheid en helpt de satanische krachten aan steeds nieuwe successen. De ideologie van maatschappij-veranderaars, nee, de vernietigers van de oude maatschappij, neemt plaats in het politieke gebied en verovert stukje bij beetje elke positie op het gebied van cultuur en vorming van onze samenleving.

Resultaat: de (oude)samenleving sterft, wordt uitgeroeid – en wordt vervangen door een “open samenleving”, die geen tradities kent, geen christelijk-avondlandelijke waarden en geen nationaal-historische verantwoordelijkheid. De oude waarden worden afgedankt, verachtelijk gemaakt of meteen bij het grof vuil gezet.

Dat is niet meer “normaal”, wij zijn niet meer normaal!

Hoe komen wij ertoe, onszelf weg te cijferen voor deze tijdgeest, ons te schikken naar deze tijdgest, tie te zien, hoe het traditionele gezin kapot wordt gepraat? Waarom verzetten wij ons niet? Waaron laten wij toe, dat in de kinderopvang en op school seksspelletjes worden beoefend, die ons (onschuldige en typisch kind-gerechtvaardigde) “doktertje spelen” van weleer ver op de achtergrond doen treden? En waarom verzetten wij – wij ouders, grootouders en voogden – ons er niet tegen, dat de “besmeuring” van onze kinderen een vormingsprogramma van staatswege wordt?

Het ergste staat ons nog te wachten:

Groen en rood willen met alle geweld dit bederven van onze kinderen in het onderwijs invoeren – vermomd onder de werktitel “Vormings- en actieplan”. In enkele deelstaten wordt het al gepraktiseerd. Andere zullen spoedig volgen, als de geest niet tijdig wordt gesmoord.

De “Nieuwe” Mens

Laten we de kern van deze politiek blootleggen: Het gaat, zoals hierboven reeds gezegd, omde “Nieuwe” Mens, om een “Nieuwe” samenleving! Dat zet de vernietiging van de kern van de (oude) samenleving voorop: het gezin (en het huwelijk). Niet afgeremd door kerk(en) en gevestigde partijen marcheren de “Frankfurter scholieren” richting socialistische eenheidsmaatschappij, in welke zelfs de geslachten gelijk zijn.

In het middelpunt van de Nieuwe Mens staat de sex in alle variaties en iedereen met iedereen. Daaron wordt de kleinsten al bijgebracht, hoe sex op de juiste manier functioneert. Dat hierbij het begrip ‘liefde” buiten de boot valt, is waarschijnlijk een kwestie van “jammer, maar helaas”.

Psycho-cocktails voor onze kinderen op school – Perfide vormingsmethodes voor Duitse kinderen

“Ik ben niet alleen verbijsterd, nee, ik ben ook geshockeerd, ontzet en tegelijkertijd walg ik ervan.

Ik kan niet eens meer in woorden uitdrukken, hoezeer mij deze shit tegenstaat en hoezeer ik word bevangen door afschuw – bah!”, schrijft een walgende moeder mij.

Het gaat om “onze” kinderen. Het gaat om Duitse kinderen. Het gaat er om, met welke perfide methodes men reeds in de basisschoolleeftijd de hoofden van Duitse kinderen vergiftigt.

Hersenspoeling?

Nee, “hersenspoeling is hiervoor niet langer het passende begrip. Hier worden de hersenen van de kinderen niet eenvoudigweg meer gespoeld, nee! Hier wordt van Duitse kinderen gewoonweg het schedeldak opengeboord, om hen vervolgens onverdund het vergiftigde indoctrinatiegier in te spuiten! Hier laat men kinderen niet meer kinderen zijn, die zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden, nee.

Hier dringt men op de gruwelijkste manier hun hoofden binnen, teneinde daar rond te manipuleren.

Walgelijk, achterbaks, gevaarlijk. Experimenten met mensen á la Frankenstein. Men maakt van Duitse kinderen door het systeem gecontroleerde zombies. Bio-robots, Cyborgs.

Lesmateriaal als indoctrinatiemiddel

Ik ben vandaag “gestruikeld” over zg. “lesmateriaal” voor basisschoolkinderen in groep 6, dat ik alleen maar kan beschrijven alsmanipulatie- en indoctrinatiemiddelen van staatswege.

Dit zogenaamde lesmateriaal behandelt de geschiedenis van een Syrisch meisje, dat met haar ouders als asielzoeker naar Duitsland komt. De bedoeling van dit psychologisch extreem geslepen maaksel isgemakkelijk te doorzien: Het opwekken van treurnis, medelijden en angsten:

Arm Syrisch meisje moet wegschuilen vanwege bommen en het geliefde vaderland en haar fantastische vrienden verlaten om naar het verre Duitsland te gaan. Dus afscheid nemen, alles achterlaten, vaderland missen, angsten doorstaan.

De schoolkinderen worden verzocht, zich in te leven in de gevoelswereld van het meisje en haar angsten te beschrijven.

In het volgende hoofdstuk worden de schoolkinderen emotioneel verder geleid op criminele smokkelpaden, om vervolgens in schommelende, met de ondergang bedreigde boten te worden geloodst.

De schoolkinderen moeten hiertoe de overtocht beschrijven en er de volgende woorden invoegen: “Overvol, jas, dorst, koud, hand”

Eenieder kan de story beredeneren, waarin onze schoolkinderen aldus worden ontvoerd:

“Overvolle boot, het is zo bitter koud, omdat ik geen jas heb en er heerst grote dorst. Ik zoek de hand van Papa”
Eenieder weet van de kinderlijke fantasie en dat deze fantasieën door hen als werkelijkheid worden ervaren. Men zet ze dus bewust neer in deze in de fantasie beleefde doodsgevaren, teneinde de uitwerking van angst te versterken.

In het verdere verloop van de psycho-cocktail worden de kinderen er vervolgens op ge-ijkt, dat de arabische taal in Duitsland tot de normaliteit behoort.

Hiertoe worden ze aangemoedigd, Arabisch teschrijven en te spraken. “Hallo, hartelijk welkom. hoe heet jij? enz. Dat gaat dan zo:

1. Schrijf de arabische woorden over

2. Probeer, je de woorden in te prenten

3. Arabisch leren

“Nu kun je uitproberen, hoe gemakkelijk of hoe moeilijk het voor je is om een nieuwe taal en een nieuw alafbet te leren. Vraag of antwoord Rahaf in het Arabisch.”

Helemaal onderaan, hoe kon het ook anders, heeft vervolgens de grote racisme-aanval op de weerloze kinderen plaats, doordat men de fictieve medescholieren van het Syrische meisje afwijzende gedachten en vooroordelen toedicht, die vervolgens ter discussie worden gesteld:

“Overleg met elkaar, wat jullie tegen deze vier kinderen zouden kunnen zeggen.”

Resultaat:

Argeloze kinderen, die in de leraar of in de lerares een “lief iemand” zien, worden door dezen zonder scrupules gemanipuleerd en bewerkt met de vreselijkste psycho-middeltjes.

Of het nu systeem-getrouwe kinderpsychologen zijn, die deze smerige hersenvergiftiging hebben bedacht, of anti-Duitse pedagogen, is lood om oud ijzer.

Feit is, dat het Duitsers zijn!

Niet zg. vluchtelingen of migranten willen de Duitse identiteit vernietigen, maar Duitsers, die niets op de wereld meer haten dan hun eigen Duits-zijn.

Ik wil ronddollende, gekheid makende, ravottende kinderen, die zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden en geen kinderen, die reeds in de basisschoolleeftijd door systematisch-antiduitse hersen-blikslagers worden getransformeerd tot toekomstige gezindheidssoldaten.

Kinderen moeten kinderen blijven, geen zielloze wezens met opgedraaide software.

Handen af van onze kinderen!

(Hier is het maaksel te bezichtigen:
https://www.onilo.de/…/Onilo_beslist_wordt_alles_goed_PDF.pdf)
(Opm. red. voor de laatste bovenstaande passage zeg ik dank aan conservo columnist Michael Weilers.)

*) voordruk van het 2de hoofdstuk van mijn nieuwe boek over de Groenen:

“Tien doodzonden van de Groenen” (Verschijnt eind mei)

http://www.conservo.wordpress.com/ 7. mei 2019

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/05/07/gruenen-todsuende-versaute-kindererziehung/#more-24209