Politieman met volle kracht in de buik geschopt: Nigeriaan moest identiteitsbewijs laten zien

Door: David Berger.

Een hele groep politieambtenaren was in Landshut nodig om een hoogst agressieve Nigeriaan, die zich verzet had tegen de controle door een treinconducteur, te arresteren. Eén politieman was na het voorval niet meer inzetbaar.

Het politiebericht: Maandag, tegen18.50u., werden ambtenaren van het politiebureau Landshut naar het station geroepen ter assistentie van de rijkspolitie. Een 27-jarige Nigeriaan overhandigde een conducteur uitsluitend zijn treinkaart voor Beieren, aan het verzoek, een identiteitsbewijs te latenzien, voldeed hij niet.

Vervolgens kwam het tot een woordenwisseling, in het verdere verloop ging de 27-jarige de conducteur te lijf en wilde op hem inslaan. De klappen misten echter hun doel.

27 EN UITERST AGRESSIEF

Bij aankomst van de trein op het station Landshut voerden ambtenaren van de rijkspolitie bij de weerspannige man een identiteits-verificatie uit. Daarbij ging de agressieve 27-jarige de ambtenaren te lijf en probeerde hen te slaan.

Bij de vechtpartij verwondde een ambtenaar van de rijkspolitie zijn hand. De opgeroepen krachten van het politiebureau Landshut assisteerden de collega’s van de rijkspolitie bij het boeien en arresteren van de 27-jarige. Daarbij schopte deze een van de politiemannen met volle kracht in de buik. Met vereende krachten lukte het uiteindelijk, de derelschopper in bewaring te nemen en naar het Huis van Bewaring in Neustadt over te brengen.

NIGERIAAN REEDS BEKENDE VAN POLITIE

Bij de inzet raakte een ambtenaar van het Bureau Landshut licht gewond, een ambtenaar van de rijkspolitie was na het voorval niet meer inzetbaar. De politie heeft tegen de bij de politie bekende- en reeds een strafblad hebbende 27-jarige een onderzoekingsbevel uitgevaardigd wegens verzet tegen ambtenaren in functie zowel als het toebrengen van een lichamelijk letsel.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/09/polizisten-mit-voller-wucht-in-den-bauch-getreten-nigerianer-sollte-ausweis-vorzeigen/