Vrije auteurs – onvrije mening

Door: Peter Helmes.

Gezamenlijk ten strijde voor onze vrijheid!

Met betrekking tot het artikel: https://philosophia-perennis.com/2019/05/17/der-kampf-gegen-meinungsfreiheit-und-fuer-eine-linke-gesinnungsdiktatur-wird-zum-weltweiten-problem/ was er sprake van een gedachtenwisseling tussen vlogger Key B. Hacker en mij, die ik niet onbecommentarieerd wil laten:

Key B. Hacker, 17.05.:

Ik ben er ontzet over, met zoveel hulpeloosheid als vele “alternatieve media” in hun hoedanigheid van bekritiseerders van het systeem zich weliswaar over de willekeur van de ‘systeemlingen’ beklagen, maar die uiteindelijk toch voor lief nemen.

Ettelijken onder hen bedelen om financiële ondersteuning, maar steken (zoals bv. in tegenstelling tot Philosophia Perennis) geen geld in eigen initiatieven. Wat hen betreft kunnen zij ook video’s inlassen, die ze op hun eigen server zouden hebben ge-upload.

Nee:

Ze beklagen zich en beelden zich in, dat YouTube hen bijvoorbeeld gratis een podium zou moeten bieden, waarop ze hun deels ook zeer grove eigen weergaven te koop aanbieden.

In de loop van de tijd had het allang kunnen lukken, de belangstellenden de weg te wijzen naar de alternatieve informatie op blogs als PP, wat bijvoorbeeld ook had kunnen gelden voor de beide “Oliver-exoten”.

Ook is het de “alternatieve media” niet glukt, een centraal medium te installeren, waarin ze allemaal regelmatig met hun top-bijdragen bij elkaar komen en aldus zo iets als een “krant”, als een “digest” tot stand hadden kunnen brengen. Iemand met talent voor een serieuze vormgeving van tekst, beeld en video in functionele vorm zou beslist gevonden kunnen worden.

Maar nee:

Eenieder wenst op de eerste plaats als alleen-strijdende ster te worden bewonderd. Hoewel hem dat verder vrij staat. Alleen moest men zich eens verregaand losmaken van YouTube, Facebook en Twitter en bijvoorbeeld met minutieus geduldwerk het publiek de weg wijzen naar het Duitstalige gebied. Het wel en wee van Philosophia Perennis hangt immers ook niet af van de Amerikaanse giganten en wordt niettemin markant gevonden en gefrequenteerd.

Door gebrekkige coöperatie en herkenbaar eigen geklungel vragen de alternatieve meia om een zelf- DIVIDE ET censuur-IMPERA. Zo’n beetje shake-hands zoals het nu gaat, brengt überhaupt geen verbetering. Iemand van een werkelijk grote provider had immers al gratis servers voor een alternatief blog aangeboden. Niemand van enigerei gewicht heeft van het aanbod gebruik gemaakt. Als het anders was geweest, had ik het geweten. (mlskbh)”

—————–

Hierop antwoordde “axl”:

Hoe duidelijk is bij dit sluip- en slijp-proces waar te nemen, hoe geruisloos, ondanks de bestaande basiswetten, de vrijheid van menigsuiting wordt gesaboteerd, doordat een zg. hoger gedachtegoed als norm wordt opgelegd. Quod licet jovi not licet bovi, denkt, wie zich er voor houdt. Zoiets als met de waarde van wetten, wanneer degenen die gemachtigd zijn om ze te handhaven, zich er zelf niet aan houden. Allemaal een kwestie van innerlijke ethiek. Zolang het hieraan ontbreekt, is elke vorm van gemeenschappelijkheid gedoemd te mislukken. Gezindheid is alleen voor snuffelaars.”

—————–

Key B. Hacker antwoordt axl:

“Zolang ‘alternatieve strijders’ zich inbeelden, zogezegd als partizanen te kunnen schitteren in de grote en zo heerlijk kostenloze media van de censuur-maffia, zullen ze zich er verder in moeten bekwamen, zichzelf te beklagen als ‘slachtoffers’.

Mijn medelijden kent daar zéér zijn grenzen.

Van een tactische en strategische manier van optreden hebben ze geen idee.

Hier rijst de verdenking, dat ze vooral hun ijdelheid uitleven en minder het geschonden volkswelzijn willen dienen.”

————————-

Hierop mijn antwoord:

@ Key Hacker:
“Bravo! Uw antwoord raakt de kern van de zaak, maar wij vrije auteurs zijn intussen een (kleine) stap verder.

1.) Allereerst: Het hoeft geen nadeel te zijn, dat elke blogger op de eerste plaats aan zichzelf (en wat mij betreft ook aan zijn ijdelheid) denkt. Maar uiteindelijk komen veel verschillende meningen – nog steeds! – aardig tot overeenstemming.

2.) U snijdt hier echter een teer punt aan: Deze ijdelheid verhindert de eigenlijke noodzakelijke coöperatie op het terrein van de vrije auteurs. En mij lijkt het af en toe – direct uitgedrukt – dat de ene of de andere zichzelf voor “de grootste” en daarmee voor de koning houdt. Op die manier kan men echter niet ten strijde trekken.

3.) Ik veroorloof mij deze kritiek, omdat ik zelf x- aantal pogingen tot samenwerking heb ondernomen – en dat sinds meer dan 40 jaar lang. Uiteindelijk (drie á vier jaar geleden) hebben mijn vriend Michael Mannheimer en ik herhaaldelijk pogingen gestart , om onszelf “een gezicht te geven” voor gelijkgezinden. Dat is steeds weer om dezelfde redenen uitgedoofd, omdat nu eenmaal iedereen “zijn eigen ding wil doen”.

4.) Evenwel, waarde Hacker, het probleem kan niet “in een vloek en een zucht” worden opgelost, dat moet beetje bij beetje gebeuren. Wanneer U dat ook zo ziet, volgt U dan a. u. b., wat zich “bij ons” voordoet (ik weet zeker, dat de ‘scene’ U bekend is):

Persoonlijkheden als Hanno Vollenweider en David Berger is het gelukt, aan de gemeenschappelijk ondernomen moeite een, zij het dan ook wankele, operatiebasis te geven. Zelf neem ik daar ook aan deel, maar ben te oud en te ziek om nog zeer mobiel te zijn. Ik ondersteun de nieuwe beweging echter van harte en (nog steeds) met wakkere geest.

5.) Het heeft geen zin, om nu “alles” te verlangen. Laten wij ons beperken tot de kleine stappen. Zelfs die worden door het establishment immers al opgevat als provocatie – in hun kwasterige taaltje: “niet politiek-correct en een gevaar voor de jeugd”.

Ook hier geldt: Vele kleintjes maken één grote. Dus laten wij ze vooreerst te lijf gaan met kleine stappen en attaques!

6.) Ongunstig is de zeer rechtstreekse ingreep van de meningen-maffia in de blogger-scene – wat ik aan den lijve moest ondervinden en waartegen ik machteloos ben. Daar ik deelneem aan een ranking en geen geld aanneem, kan ik over één en ander openlijk spreken: De Maas-Kahanese censuur-autoriteit heeft me berispt ‘op straffe van’ wegens “in gevaar brengen van de jeugd”- en ik moest juridisch door het stof. Tot dan toe had mijn blog om en nabij de 10.000 bezoekers perdag. In één klap -van de ene dag op de andere – viel mijn bezoekersaantal terug op 2.000! Tweeduizend(!!!) – zonder enige politieke verklaring. Ik schrijf nu voorzichtiger, waardoor er niet meer zoveel artikelen worden gecensureerd. Langzamerhand groeit het aantal bezoekers weer en ligt het thans bij pl.m. 5000 dagelijks. Ik heb dus alle reden om me te verzetten tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting.

7.) Om terug te komen op uw (over het algemeen) gerechtvaardigde kritiek: Kritiek leveren is goed – zoals U het doet -, blijft echter meestal zonder gevolg. U maakt (waarschijnlijk) deel uit van onze vrije media en/of ben prima op de hoogte. Waarom laat U uw vizier omlaag? Doe het omhoog, en strijd met ons mee! U zult zien, dat in de huidige formatie bij ons iedereen welkom is.

Het gaat om de verdediging resp. de weder-verkrijging van onze vrijheid – ons hoogste goed. Daarbij is iedereen, die eraan meedoet, welkom!

Met hartelijke groeten

Peter Helmes

“Man van het eerste uur” bij het Verband van Vrije Auteurs en uitgever van het blog
http://www.conservo.wordpress.com/ 17.05.2019

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/05/17/freie-autoren-unfreie-meinung/