KERKEN: HOE DE CHRISTELIJKE MISSIE ZICH ONTWIKKELDE TOT POLITIEKE PROPAGANDA

Door: David Berger.

De christelijke kerk wordt verweten, dat ze nauwelijks nog missioneert. Welnu, dat kan werkelijk niet worden beweerd. Missioneren doet ze nog wel. Alleen streeft ze nu geheel andere missie-doeleinden na. Meint Holger Prade in zijn Woord op Zondag.

Het afscheuren van posters van democratische partijen in de verkiezingsstrijd, zoals de dominee in Minden deed, is typerend voor een destructieve denk-en handelwijze van de gezamenlijke christelijke kerken. Een tast- en zichtbare uitwas, zogezegd.

EEN PAUS, DIE DE VOETEN VAN MOSLIMS WAST

Waarbij dat ook weer niet helemaal klopt. Terwijl de Evangelische kerk nog intacte delen heeft, bijvoorbeeld in de SELK en bij de oud-Lutheranen (echter niet in de hoofdkerk), is de katholieke kerk, op een paar kleine groeperinkjes na, eensgezind van het pad afgeraakt. Dat is immers ook geen wonder, als de Opperherder, de paus, volksverhuizingen met de existentiële verwerpingen van de landen van aankomst begroet, op de knieën valt voor Afrikaanse regeringen en de voeten van Moslims wast. Reeds zijn inauguratie-toespraak in Rome begon met een zeer merkwaardige begroeting.

Dat heeft met de Zoon van God met Jezus als verkondiger van de Vrede niet veel meer te maken. Geen wonder, dat vele christenen hun kerk de rug toekeren. Missioneren betekent de boodschap van God in de wereld te dragen en niet haar tegenstanders. Missioneren betekent niet, zich te schikken naar de kortstondige politiek en vanaf de kansel voor haar te prediken. Het betekent niet, de tegenstanders te demoniseren, mar de mensen met elkaar te verenigen.

Geen wonder, dat de paus op veel plaatsen gezien wordt als antipaus, waar hij toch ageert als bespoediger van antichristelijke ontwikkelingen. Welzeker is voor hem en zijn ambtsdragers Afrika een katholieke hotspot, maar voor hoe lang nog, met het oog op de grootste christenvervolging ter wereld? Het Arabische gebied is reeds weerloos gevallen. Europa staat op het punt, te vallen.

OF GEBEDEN ALLEEN HIER NOG HELPEN, MAG WORDEN BETWIJFELD

Maar, zoals het zo mooi wordt gezegd: “Help jezelf, dan zal God je helpen.” In vertrouwen op God en met de ondersteuning van zijn medemensen zou iedere goede christen moeten doen, wat in zijn vermogen ligt, opdat deze ontwikkeling wordt gecorrigeerd.

De mond opendoen en misstanden aan de kaak stllen, misschien zelfs ook in de kerk, als de pastor begint met zijn beïnvloeding, dat zou al een begin zijn. Maar ook en het bijzonder de wereldlijke leiding heeft gehoefte aan een STOP, tot hier en niet verder.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/19/kirchen-wie-aus-der-christlichen-mission-politische-propaganda-wurde/