Straf voor weigering schoolbezoek aan Moskee: Ouders dienen Constitutionele klacht in.

Door: David Berger.

De wegens het weigeren van een Moskeebezoek door hun kind veroordeelde ouders grijpen nu naar de laatste instantiële beslissing van het Hooggerechtshof Sleeswijk met een Constitutionele Klacht.

Adcocaat Alexander Heumann, die voor de Zaak in Karlsruhe werd gevolmachtigd, verklaarde tegenover de pers:

Het hele gebeuren in Sleeswijk-Holstein, dus de boetebepalingen, het vonnis van de Kantonrechtbank Meldorf en de justitiële weigering van het Hooggerechtshof Sleeswijk, schenden mijn cliënten in hun grondrechten.”

In het bijzonder zijn hier de vrijheid van religie- en van wereldbeschouwing, maar ook het opvoedingsrecht van de ouders in het geding. Heumann heeft deze schendingen van de grondrechten gelaakt met behulp van de Constitutionele Aanklacht.

AFD HESSEN ONDERSTEUNT HANDELWIJZE

De Constitutionele Aanklacht is mogelijk gemaakt door vele ondersteuners. Uitermate gulhartig heeft de AfD Hessen zich hetoond als sponsor voor de verdediging der basisrechten van de betreffende familie. Zonder deze ondersteuning was het niet mogelijk geweest, de zaak over te dragen naar Karlsruhe en eventueel later ook weer naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

In de Rendsburger spijbelaars-zaak gaat het allereerst hierom, of de Islam “bij Duitsland hoort” en als obligatorische lesstof voor scholieren deugt. Vervolgens komt de vraag aan de orde, wat er van re rechtsstaat terecht komt, als b.v. ‘fout’ Moskee-spijbelen en ‘goed’ (Friday For Future-) spijbelen verschillend wordt beoordeeld naar politieke correctheid.

VADERS VAN GRONDWET ZOUDEN ZICH IN GRAF OMDRAAIEN

Advocaat Heumann hierover: “Uiteindelijk blijkt de zaak het topje van de ijsberg van een nieuwe “democratie-pedagogiek”, die democratie opvat als van het volk losgekoppelde globale “levens-” en heerschappijvorm” (z. besluit van de cultus-ministersconferentie van oktober 2018): Aanhangers van de traditionele triade “God, gezin en vaderland” worden op bijna fanatieke manier vervolgd als “rechtspopulisten”, zelfs op school.

Duitsland dient een sexueel “gender”-rechtvaardig, maar tegelijkertijd Sharia-veelkleurig immigratieland voor de Derde Wereld te worden, dat de Europese schulden- en sociale Unie sponsort, en – desnoods op zelfmoorddadig eigen houtje – de wereld behoedt voor de ‘klimaatverandering’. De vaders van de grondwet zullen zich -ondanks alle jubileumtoespraken- in hun graf omdraaien.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/21/strafe-fuer-verweigerung-eines-schulischen-moscheebesuchs-eltern-legen-verfassungsbeschwerde-ein/