De “Rendsburgse spijbelaarszaak”: Islamitische indoctrinatie voor Duitse kinderen per gerechtelijk decreet verordend – Help s. v. p. !

Door: Peter Helmes.

Allereerst het nieuwsbericht: ” ‘Ongelovige’ ouders veroordeeld: Kantonrechtbank Meldorf veroordeelde Duitse ouders, die hun zoon niet wilden laten deelnemen aan een moskee-bezoek van de school tot een boete.

Deze vanwege de weigering van een moskee-bezoek veroordeelde ouders hebben de hoogst-instantiële beslissing van het Opperste Landelijke Gerechtshof Sleeswijk aangevallen met een Constitutionele Klacht” (Az.: 1 BvR 1070/19).

Het hier geschilderde bijna ongelofelijke voorbeeld bevestigt, dat in deze de wil van de ouders in ons land door de staatsdisciplinering allang is afgeschaft. conservo berichtte het vorige jaar hierover:
https://conservo.wordpress.com/2018/07/08/islamische-indoktrination-fuer-deutsche-kinder-per-gerichtsbeschluss-verordnet/

“De vijand van onze samenleving, van onze waardenbepaling en van onze grondwet komt niet alleen van buitenaf. De ergste vijand van Duitsland komt uit zijn binnenste!” (P. H.)

De hierboven geciteerde zin is midden uit het duitse leven gegrepen. De ergste vijand van ons vaderland wroet in ons land – en wij gaan daar schijnbaar achteloos aan voorbij. De Linksgroenen hebben met veertig jaar instructieve arbeid ons maatschappelijk systeem praktisch vernietigd en piekeren er niet over om puin te gaan ruimen. Integendeel: Ze schijnen te juichen! De zwaar criminele Antifa laat zich bejubelen, alsof ze een steunpilaar van de democratie is, en toont alleen vernietigingsdrang en haat – en de Duitse staat schuift ze ten behoeve van hun wroetwerk van voren en van achteren de klei toe.

Een krankzinnig land, dat elke oriëntering heeft verloren! En de paar mensen, die nog om orde roepen, worden gebrandmerkt als Nazi’s, Fascisten of idioten-van-gisteren – wederom met hulp van staatsorganen,resp. Maas-Kahanische censuurbepaling.

Een parallel hiermee bevindt zich in de vormingsrichtlijnen voor kinderopvang en scholen: Ouders wijzen met grote meerderheid de in de “vormingsplannen” voorgeschreven “vroege seksualisering” af, maar de Staat in zijn almacht voert ze desondanks door. Dezelfde hanghaving beleven wij nu met de Islam in Duitsland.

Uitkomst: Het ouderrecht is dood, de Staat dicteert.

——————-

Advocaat Alexander Heumann, die werd gevolmachtigd voor de zaak in Karlsruhe, verklaarde tegenover de pers:

“Het hele gebeuren in Sleeswijk-Holstein, dus de boetbepalingen, het vonnis van het Kantongerecht Meldorf en de justitiële weigering door het Opperste landelijke Gerechtshof Sleeswijk, schenden mijn cliënten in hun basisrechten, in het bijzonder in hun Vrijheid van religie- en wereldbeschouwing en in hun ouderlijk opvoedingsrecht. Deze basisrechten-schendingen heb ik gelaakt met behulp van de Constitutionele Klacht.”

Advocaat Heumann zei verder: “De Constitutionele Klacht werd mogelijk gemaakt door vele onderstuners. Buitngewoon royaal heeft de AFD HESSEN zich getoond als sponsor voor de verdediging der basisrechten van de betreffende familie. Zonder deze ondersteuning, waarvoor ik alle donateurs en vooral de AFD HESSEN in naam van mijn cliënten heel hartelijk bedank, was het niet mogelijk geweest om de zaak naar Karlsruhe en eventueel later ook voor het Europese Hof voor de Mensenrechten te brengen.”

Over de achtergrond:

In de Rendsburgse spijbelaarszaak gaat het er – allereerst – om, of de Islam “bij Duitsland hoort”en deugt als obligatorische lesstof voor scholieren. Ten tweede gaat het er om, wat er van de rechtsstaat terecht komt, als b.v. ‘slecht’ moskee-spijbelen en ‘goed’ (FridayForFuture-) spijbelen verschillend naar politieke correctheid wordt beoordeeld.

Uiteindelijk bewijst de zaak zich als het topje van de ijsberg van een nieuwe “democratie-pedagogiek”, die democratie beschouwt als een van het volk losgekoppelde globale “levens-” en “heerschappijvorm” (z. Besluit van de ministeriële cultus-conferentie van oktober 2018): Aanhangers van de traditionele Triade ‘God, Gezin en Vaderland’ worden op bijna asielachtige manier vervolgd als “rechtspopulisten, zelfs op school. Duitsland moet een seksueel “gender”-rechtvaardig, maar tegelijkertijd sharia-veelkleurig immigratieland voor de Derde Wereld worden, dat de Europese schulden- en sociale Unie sponsort, en – desnoods opzefmoorddadig eigen houtje – de wereld redt van de ‘klimaatverandering’. De vaders van de Grondwet zullen zich – alle juichende toespraken ten spijt – in hun graf omdraaien.

Nu ter verdere behandeling van de Zaak:

Advocaat Alexander Heumann deelde mij gisteren het volgende mee:

“De Zaak kan desnoods tot voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EGMR) worden gebracht.

Derhalve wordt er verder opgeroepen tot donaties voor de betreffende ouders.

(Ook DELEN op sociale media helpt, aangezien het – onafhankelijk van juridisch succes – er tevens om gaat, een openbaar bewustzijn voor een onheilzame staats- en constitutie-gerechtigde ontwikkeling op te roepen, waarvoor het Constitutioneel Gerechtshof in Karlsruhe de verantwoordelijkheid draagt.

Help a. u. b. met een donatie aan:

RA Alexander Heumann (Anderkonto)
Deutsche Bank Düsseldorf
IBAN: DE40 3007 0024 0488 3106 00
(Verwendungszweck: “Rendsburger Moscheeschwänzer-Fall”)

(De tekst van Mr. Heumann is afkomstig uit het boek “Afscheid van democratie en christendom?”van advocaat Heumann, dat, zoals het er nu naar uitziet, deze herfst zal verschijnen.)

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/05/22/der-rendsburger-schulschwaenzer-fall-islamische-indoktrination-fuer-deutsche-kinder-per-gerichtsbeschluss-verordnet-bitte-helfen-sie/#more-24396