Klimaatverandering – sleutelwoord voor het nieuwe Fascisme

Door: Michael van Laack (gastbijdrage).

Wat voor de Nationaalsocialisten de herstelbetalingen en dewerkeloosheid waren, is voor iedereen, die ik in 2012 voor het eerst veelkleurige Fascisten noemde, de klimaatverandering. Zoals ooit de kopstukken der NSDAP, is het ook de tegenwoordige Fascisten in het linkse spectrum van de politiek – de Groenen – duidelijk geworden: Viade jeugd moeten wij de ouders bereiken, wanneer wij niet alleen maar een paar verkiezingssuccessen willen behalen, maar een brede basis, die ons de exclusieve macht oplevert èn haar veiligstelt. Een gastbijdrage van Michael van Laack.

Een minitieus voorbereide coup: Of het nu gaat om de zorgzaam overkomende Robert Habeck, of de van energie blakende, op de toekomst gerichte Annalena Baerbock, of de schijnbaar antifascistische Claudia Roth of de Turkse Duitsers-begrijpende Cem Ozdemir – hun aller actie dient maar één doel: Het grijpen van de macht onder de dekmantel, de wereld te willen verbeteren en redden. Om dit doel te bereiken bedienen ze zich van nuttige (vermoedelijk ook zeker goed betaalde) idealisten en idioten, zoals b. v. Greta Thunberg of de Youtuber Rezo https://philosophia-perennis.com/2019/05/25/rezo-nur-eine-bezahlte-marionette/ en zijn hem tegelijkertijd met opvallend soortgelijke formuleringen begeleidende 70 collega’s.

VERANDERING VAN STRATEGIE

Het zal ongeveer tien jaar geleden zijn, toen in Duitsland en andere staten de radicale eco-socialisten tot de conclusie kwamen, dat het niet voldoende was, verklaarbaar op de burgers in te praten, of – als men als kleinere coalitiepartner mede-verantwoordelijkheid droeg – te ageren met verboden, die toch slechts voor ieders bestwil moesten zijn.
Vertwijfeld werd er naar sleutel-onderwerpen gezocht, waarmee men zo’n grote groep kiezers in angst en beven kon brengen, of in algehele ontevredenheid over ongelijke behandeling. Maar niets had in bevredigende mate het gewenste resultaat: Noch het onderwerp atoomkracht, noch abortus, vrouwenrechten, ecologische levensmiddelen, niet eens gender!

Ook de tv- en printmedia in de grote westerse landen – hoewel net als de universiteiten sinds mei ’68 step by step majoritair bezet door sociaal-Democraten, Groenen en andere socialisten – waren van weinig nut. Want het Grote Onderwerp ontbrak. Steeds maar weer ophitsen tegen te veel middeleeuwse moraal en christelijke waarden, overtollig voor nog meer homoseksuelen- en abortusrechten strijden, ecologische landbouw opeisen… allemaal leuk en aardig en zeker ook steeds voor 7 tot 9 procent goed, maar ver verwijderd van het doel der machtsovername.

VLUCHTELINGENCRISIS – EEN ZEGEN VOOR DE VEELKLEURIGE FASCISTEN

Dat leek tenminste zo. Want nu kon er actief aan bijgedragen worden, de maatschappij in ras tempo om te vormen. Een of twee jaar de toestand van 2015, zo niet in z’n geheel, dan toch zoveel mogelijk overeind houden en men had al een nieuwe samenleving kunnen opbouwen. De conservatieven leken uitgeschakeld dankzij Merkels reeds zo rond 2010 ingezette verschuiving van de unie-partijen (CDU en CSU – vert.) naar het linkse midden, wat de Sociaal-democratie weliswaar zwakker maakte, maar de Unie niet voldoende hielp.

De Groenen bevonden zich thans in een afwachtende positie. Wat hen hoe dan ook ontbreekt, was een reëel vijandbeeld. Noch de liberalen noch de linkse partijen deugden daarvoor, want veel van hen was immers ook bij de Groenen te vinden. De CDU deugde in elk geval ook niet langer, want ze was uiteindelijk een partij geworden, waarin iedereen behalve de conservatieven zichzelf met een beetje goede wil kon terugvinden.

DE RUK NAAR LINKS VAN DE UNIE MAAKT DE AFD NOODZAKELIJK

Had men tot dan toe alle feitelijke of zogeheten rechtse partijen klein kunnen houden, althans weer snel kunnen beteugelen, stond me daar tegen verwachting de AfD op, aangezien de unie-partijen voor het onservatieve deel van de kiezers wegvielen!

Dit bracht de tot dan toe in het politieke gebeuren slechts nog machteloze Groenen aan zet. Het vijandbeeld, dat de kanselier van hen had afgepikt, was weer aanwezig. Men kon de burgers duidelijk voor ogen houden, wat het verschil is tussen eco-socialistische en conservatieve politiek. Men groeide door de AfD ten koste van de SPD, die nu van beide kanten werd opgevreten: door de kanselierspartij en door de veelkleurige Fascisten.

HET SNUFFELEN AAN DE MACHT

En zo werden in 2017 de Groenen (en dat zouden ze ook zonder de onwil van de SPD m. b. t. de nieuwe coalitievorming geworden zijn) de eerste keuze als coalitiepartner. Als spelbreker Lindner, die liberaal wilde blijven en niet links wilde worden, er niet geweest was. Aldus leek het, of nu voor jaren toch weer alles voorbij was voor de Groenen. Men had geen thema en geen coalitiepartner, de Linksgroen doordrenkte media konden weliswaar ondersteunen, maar ook weer niet toveren!

Maar toen kwam-ie: de langverwachte hete zomer van 2018 en al die vele mooie natuurrampen over de hele wereld. Nu was HET thema er: de klimaatverandering. Dit thema diende opgeblazen te worden. Alle andere thema’s moest het naar de zijlijn verdringen. Nu konden eindelijk ook de media weer effectief hun steentje bijdragen!

DE GECONCERTEERDE ACTIE. RED DE WERELD

Sinds oktober 2018 zien wij thans een trommelvuur van zowat alle vooraanstaande media in Duitsland en verschillende andere Europese staten.

Een hele generatie wordt geïnstrumentaliseerd. Men maakt ze tot helden, tot reddees van de wereld, zoals ooit soldaten tot helden werden verklaard, omdat ze voor Volk en Vaderland graag hun leven gaven. Zo moet thans de jonge generatie breken met de generatie van hun ouders, ze schuldig verklaren aan het hele onheil der klimaat-catastrofe. Het hen in het geweten prenten, opdat ook voor hen nog slechts #voteclimate geldt. Het bewustzijn scheppen, dat, zoals ooit onder Hitler, Europa ook nu slechts door Duitsland kan groeien en de wereld genezen.

MEDIA WILLEN TWEEDE MACHT WORDEN

De media spelen dit gruwelijke spelletje mee. Want de meeste van hun vertegenwoordigers prefereren een staat, vrij van christelijke waarden, vrij van al het moreel beperkende; een staat, waarin zij een machts-stabiliserende rol spelen, een “Jij bent niets, je volk is alles”-staat; een staat, die bepaalt, dat abortus goed en islamkritiek slecht is, vrouwen de betere mannen zijn en kinderen het eigendom van de staat; een staat, in welke afzonderlijke, afwijkende meningen onverbiddelijk worden vervolgd, worden uitgesloten uit het discours en uit het beroepsleven, ja, uit de “volksgemeenschap”.

Het einddoel is een Fascisme, dat zichzelf niet langer zo noemt en aldus des teeffectiever zal zijn. Een veelkleurig Fascisme, waarvan ooit de geschiedenisboeken kunnen schrijven: De deur-opener naar de machtsgreep was het thema klimaatverandering!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/26/klimawandel-schluesselbegriff-des-neuen-faschismus/