Groen Fascisme: “taz” stelt voor om oudere mensen het stemrecht af te nemen

Door: David Berger.

Uitgerekend aan haar volkomen vergrijsde permanente lezers stelt het linkse “taz” dit weekeinde voor, om in de toekomst oudere mensen het stemrecht te ontnemen en daarvoor in de plaats de temgerechtigde leeftijd te verlangen. De reden: Bij de EU-verkiezingen waren de meeste stemmers op de Groenen te vinden bij de leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar. Een kijkje in de wereld van het “kwaliteitsjournalisme”.

Eén ding hebben de linksen van jongsafaan geleerd: Te werken met afgunst, angst en daaruit geresulteerde haat. En hierdoor maatschappelijke groeperingen tegen elkaar uitspelen ter eigen voordeel. In deze mottenballenkist van linksgroene foefjes heeft nu de “taz” weer eens een greep gedaan.

DE KLIMAATVERANDERING ALS OORZAAK VAN ALLE PROBLEMEN

In de columns http://www.taz.de/Kolumne-Der-rote-Faden/!5597166/ van ene Johanna Roth wordt de stelling geponeerd, dat degenen die ouder zijn dan 30 jaar een immens gevaar vormen voor de jonge mensen. Dat zouden de EU-verkiezingen hebben aangetoond. Onder de 30 jaar zou er op de Groenen gestemd zijn, boven de 30 jaar op de partijen, die de toekomst van de jonge mensen in gevaar brengen.

U merkt het al: Ook deze journaliste zet in op de huidige linkse demagogie teneinde ons handig af te leiden van de eigenlijke problemen. Onder het motto: Ja, wij weten, dat u problemen heeft. Maar die staan toch allemaal in verband met de klimaatverandering. Derhalve moeten wij ons thans eerst allemaal daarmee bezighouden en er tegen te hoop lopen, voordat wij de andere vraagstukken gaan bekijken!

“WIE JONG IS, STEMT OP DE GROENEN”

Slechts de jonge mensen schijnen het te hebben
erkend: “wie jong is, stemt op de Groenen, omdat hij/zij alleen bij hèn een bewustzijn voor de klimaatverandering ziet. Omdat hij/zij weet, wat er op het spel staat. En vooral: Omdat hij/zij daar zelf door getroffen wordt. Eén tot twee generaties daarvóór rennen daarentegen achter het narratief van de Unie aan: Allemaal paniekzaaierij, ga liever ook eens fatsoenlijk naar school, tenslotte gaat het hier om onze WELSTAND (het lievelings-verkiezingsstrijd-sleutelwoord van de CDU).”

Daarom houdt de dame van de taz het kort en goed: Zoals men vanaf een bepaalde leeftijd zijn ribewijs zou “moeten” (!) inleveren, zou men toch ook eenieder vanaf 30 jaar sccessievelijk een slecht geweten kunnen bezorgen, wanneer ze gaan stemmen, tot ze vanaf hun 50ste vervolgens zo onder maatschappelijke druk staan, dat ze überhaupt niet meer durven te gaan stemmen.

Voor hen, die eigenlijk niet de taz lezen en zich aldus bij dergelijke verzoeken nog zorgen maken om de mensenrechten, heeft de schrijfster ook nog een korte zijdelingse opmerking:

MET HET OOG OP DE KLIMAATVERANDERING KAN MEN MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE NEGEREN

“Ja, ik weet het – een mensenrecht. Maar er zou toch ook voor ons jonge mensen sprake moeten zijn van een mensenrecht, om minstens achter in de zeventig te worden, zoals de gemiddelde mens in Europa thans, en dat zonder afwisselend teworden bezocht door stormvloeden en bosbranden.”

En ook het beroepen op de democratie geldt voor de Roths van deze republiek alleen dan, als men schreeuwt om de censuur van politiek niet-geliefde groeperingen. Roth voorts; “Wat wij nodig hebben, is een epistocratie van de jeugd: De stemgerechtigde leeftijd verlagen en naar boven toe beperken – of tenminste met duidelijke aansporingen komen om de eigen stem te delegeren aan jongeren. Concreet wil dat zeggen, onschuldigen te behoeden voor een op het gebied van fundamentele vraagstukken incompetente kring van kiezers. Dat kan men nu democratie-vijandig vinden, maar ik vind het alleen maar verstandig om daar minstens eens over na te denken.”

Zo gemakkelijk worden er in een handomdraai mensenrechten bij het grof vuil gezet, wanneer er in de Kreuzbergse redactiekamers angstaanjagende complottheorieën de ronde doen. Maar zo gemakkelijk laten incidentele taz-lezers zich niet over de drempel trekken. Een reageerder schrijft:

“Waarom niet meteen iedereeen boven de 60 monddood gemaakt? Of het kamp in? Of, nog beter, milieuvriendelijk afvoeren. Zo zou dan meteen het probleen van de overbevolking worden opgelost. Dat mag dan een beetje ondemocratisch klinken. Maar daarmee hebben jullie, jongeren, immers geen probleem. If it thinks like a fascist and writes like a fascist, it must be…”

En een andere (icoon: Punker): “Dit is werkelijk het toppunt van mensenverachting, iedereen op één hoop gooien en na een bepaalde leeftijd monddood te te maken uit louter eigenbelang. Wat komt er als volgende? Een beperkte levensduur?”

Exact dat bepaalt de waarde van dit mensenverachtende artikel. Nu zou zelfs de laatste moeten erkennen: Fascisme komt waarachtig niet altijd voort vanuit het bruin, maar tegenwoordig allereerst vanuit het groen en het rood (Roth) – ter camouflage voor naïevelingen, die denken, dat de geschiedenis zich altijd 1 op 1 herhaalt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/06/02/johanna-roth/