Signaal tegen homofobie: Katholieke kerk in Keulen hijst regenboogvlag

Door: Klaus Hildebrandt.

Open brief aan Kardinaal Woelki

(Aan: “Aartsbisdom Keulen” mailto:presse@erzbistum-koeln.de

(Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/05/28/islamisierung-big-stimmbezirk/ )

Hooggeachte Heer Kardinaal Rainer Maria Woelki,

Maria 2.0 en de verheerlijking van homoseksualiteit en gender lijken mij het momenteel enig belangrijke en effectieve te zijn https://www.express.de/koeln/zeichen-gegen-homophobie-katholische-kirche-in-koeln-hisst-regenbogenflagge-32601430?dmcid=sm_em, om zichzelf in het openbaar te presenteren en zichzelf op z’n persoonlijkst te laten zien. Dergelijke mensen misbruiken de Katholieke kerk in de diepste zin van het woord. De volgende stap zal zijn, dat ze beweren, dat Maria, de Moeder van Jezus, lesbisch geweest is, “omdat zij geen man erkende”. Deze lekencommissies – met helemaal vooraan het Centrale Comité van Duitse Katholieken – deugen in mijn ogen voor niets en zouden, zo niet afgeschaft dan toch een grondige hervorming dienen te ondergaan.

Maar ook wie zich zoals U, Eminentie, in de zomer van drie jaar geleden en al kort na de verschrikkelijke, wereldwijd unieke voorvallen in de Keulse Oudejaarsnacht, op Sacramentsdag op het Domplein verschijnt en op kosten van de kerkbelastingbetalers op een vanaf de Middellandse Zee hier naartoe gesleepte “vluchtelingenboot” de H. Mis celebreert, die is in mijn ogen evenzeer populistisch, of laten wij liever zeggen “politolistisch”, als dit woord mocht bestaan, maar U weet wel, wat ik bedoel. Ik raad in verband hiermee ook dit op kath.net te lezen artikel http://www.kath.net/news/mobile/68084 aan over de tegenwoordige toestand van onze kerk. Stemt dat U niet tot nadenken? Niets nieuws allemaal? “Verder zo, wij spelen het klaar”?

“Onze” Katholieke Kerk is tegenwoordig te politiek en heeft daarenboven ook nog veel te veel geld. Een arme, maar daarvoor in de plaats onafhankelijke en verstandige kerk, zou beter zijn. Om van de Evangelische Kerk maar niet eens te spreken.

Met vriendelijke groeten, Klaus Hildebrandt (Rijnland-Palts)

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/04/zeichen-gegen-homophobie-katholische-kirche-in-koeln-hisst-regenbogenflagge/