Scherpe kritiek van de voormalige verkiezingsstrijd-manager van Strauss op de CDU

http://www.conservo.wordpress.com/

“In de slaapwagen in het politieke afzijdige”

Peter Helmes is sinds 60 jaar lid van de CDU en een Rijnlandse veteraan. Hij behoort tot de scherpste critici van zijn ont-kernde partij en strijdt tegen Angela Merkel sinds het begin van haar (nauwelijks verklaarbare) carriëre…

De nieuwe video met Peter Helmes https://www.facebook.com/peter.helmes.12?__tn__=K-R&eid=ARDSwX5dyZEcL5npaJ0GxYdvCyEzfL1TwyJs_WKxr5KYNzPzPYOeqvhhFaxwaGZKgkdy-QUgLF5JU-op&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ0eW50X1prGGHzV6_n–abef3ijH0wW55N7yKAOdDi22O_Sc-rG6OeE6L0sD214-mu17hqF-GGh_lNH-rIEUPNX-qEWhjPursfQM6aHVpq93zqtUoQ6XrHteHFHhobExDOGi-9OHzzwpM9aYqmm01PtWt0zAku2JKBT4OF58kgyKfcxwb-EuzXe0-vDtmBrTaTTlcUUWh8B8AGcN3wqzuktNI-lxWl53vSJ33grT_whtJuPrQSuYxcg5E1UMuZ_P3Vy8x_bq5jVoD_gmf0qFVfEfC3c-Pg6ro7B3lKAz13crMvoOx_Jsx3UhSGlKM2Cip1isksVFzyt6HWcZvOtEQwgsh , de webmaster van het kritisch-conservatieve blog http://www.conservo.wordpress.com/?fbclid=IwAR0Ld5s_TUO1Zfd1uBgOIWsQX2V34if0X58iHjbPq0FVhbwILkWK4lV44v8 en de uitgever van de “Krautzone”, Florian Müller, is nu online:

Helmes was vele jaren zowel hoofdbedrijfsleider van de Junge Union en van de Middenstandsvereniging van de CDU/CSU als secretaris-generaal van Internationale Jg. Konservatieven und Christdemokraten (Wereldverbond van de JU). Bovendien was hij Verkiezingsstrijd-manager van F. J. Strauss, mede-oprichter van “Linkstrend stoppen” en initiator van de “Freiheitlich-Konservativen Aufbruch”(tegenwoordig “WerteUnion”, van wier landelijk bestuur hij deel uitmaakt). Daarenboven is hij hoofdcorrespondent van het Deutschland-Magazin (https://www.konservative.de/Deutschland-Magazin).

In zijn een klein uur durende interview maakt hij duidelijk, wat hij bedoelt met “conservatieve waarden” en waarom ze de CDU zijn ontglipt. Tegelijkertijd veroordeelt hij het verraad aan de traditionele grondbeginselen van het christen-democratische programma en de tegenwoordige willekeur van de CDU.

Vooral beschuldigt Peter Helmes de CDU-leiding ervan, de confrontatie met de Groenen uit de weg gegaan te zijn – uit blindheid en lafheid. “Wie tegen zo’n tegenstander overeind wil blijven, moet strijden”(Helmes). In plaats daarvan doet de CDU een volledige poging tot programmatische toenadering tot de Groenen – en drijft aldus hún zaak. Een dringend noodzakelijk antwoord op de eisen van de “Frankfurter Schule” heeft de CDU tot nu toe niet gegeven. Dat zal zich nog bitter wreken.

Zowel in de strijd om de confrontatie met de toenemende islamisering als in de versteviging van het eigen profiel tegenover de Groenen faalt de CDU en “verheft zij haar kont niet”. Beiden – de Groenen en de Islam – staan op het punt, de Duitse staat totaal te veranderen.

Door: http://www.conservo.wordpress.com/
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/05/scharfe-kritik-des-frueheren-strauss-wahlkampfmanagers-an-der-cdu/