Wie op Groen stemt, stemt op plan-economie, eco-dictatuur, totale islamisering en daarmee op het einde van Duitsland

http://www.conservo.wordpress.com/

“De nachtmerrie wordt werkelijkheid: GROEN-GRIJS DUITSLAND”

Dat zegt niemand minder dan Peter Helmes, CDU-veteraan, campagne-chef onder Franz-Joseph Strauss, voormalig bedrijfsleider van de “Junge Union”, voormalig secretaris-Generaal van de “Internationale Junge Christendemocraten en hoofdbedrijfsleider van de CDU/CSU-middenstandsvereinigung. Helmes is, nog ver vóór Sarrazin, verreweg de meest succesvolle bestseller-auteur van Duitsland en komt uit op een aanzienlijk aantal van meer dan 40 gepubliceerde boeken met oplagen van meerdere miljoenen exemplaren.

Aangezien de werken van Helmes altijd al gedraaid hebben om de zorgen om het “oude” Duitsland, en aangezien er vooral scherpe kritiek van de Groenen is (“http://de.wikimannia.org/Datei:Peter_Helmes_-_Die_Gruenen_-_Rote_Woelfe_in_gruenem_Schafspelz.pdf”), die hij volledig terecht beschrijft als communisten in groene schaapsvacht, wordt Helmes door de feuilletons compleet doodgezwegen: Geen bespreking in de NWO-media, niet eens een kritische bespreking. Want de NWO-media weten: Tegen de naar voren gehaalde feiten en analyses in de boeken van Helmes valt niets substantieels in te brengen.

Vandaar dat hij wordt doodgezwegen. -En vanzelfsprekend geen van de anders tegen spotprijzen weggegeven onderscheidingen ontvangt, die sinds 1990 alleen nog maar worden toegekend aan roodgroene krabbelaars en uitgesproken Duitslandhaters als een Deniz Yücel (toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier: “Een Duitse Patriot”) of de in leugens grossierende Claas Relotius van der Spiegel. De media bevinden zich, opmerkzame tijdgenoten weten dat allang, zo goed als volledig in de handen van RoodGroen.

De SPD beschikt over de grootste media-holding van Europa* – de redactiekamers en de zetels van de hoofdredacteurs van nagenoeg alle media worden door RoodGroen bezet. Alles is zo met elkaar vervlochten en zo perfect in hun hand, dat het een voor de jonge Duitser (dit zijn de voornaamste stemmers op de Groenen) door gebrek aan levenservaring gewoonweg nauwelijks mogelijk is om te erkennen, dat hij hetslachtoffer is van een historisch welhaast unieke hersenspoeling: Een hersenspoeling van journalisten, publicisten, uitgeverijen en editors, die allemaal behoren tot de generatie van 68’ers en de haar opvolgende generatie. De Duitse media, die in de BRD nog een gezonde mengeling van politiek-verschillende meningen representeerden, zijn verworden tot een eenheidsmedium van neo-bolsjewistische snit.

*
https://michael-mannheimer.net/2016/01/29/ueber-die-unheimliche-medienmacht-der-spd-wie-deutschlands-demokratie-zur-farce-wurde/
https://michael-mannheimer.net/2019/02/11/afd-will-dem-medieneinfluss-der-spd-einhalt-gebieten/

Hoe moet een jonge kiezer dat ook kunnen erkennen?

De jonge Duitser kan dat niet. Omdat hij denkt, een veelvoud aan verschillende media voor zich te hebben, een veelvoud aan verschillende kranten, tijdschrifren, TV- zenders, uitgeverijen. Wat hij niet kan weten, is, dat ze allemaal in handen zijn van één geest: In de gestalte van het uit de Groenen voortkomende pseudo-ecologisme – dat in werkelijkheid niets anders is dan een post-stalinistisch neo-bolsjewisme:

De doelstellingen van de Groenen:

– een plan-economische controle over de economie
– aldus de nationalisatie van de economie
– De Groenen zijn expliciete vijanden van elke economisch-technische ontwikkeling (die is, bij gebrek aan grondstofwinning, de hoofdmotor voor de Duitse welvaart en daarmee voor de sociale vrede)
– de afschaffing van de verbrandingsmotoren,
wat aldus resulteert in het verbod op auto’s
– ouderen het kiesrecht ontzeggen https://www.heise.de/tp/features/EU-Anhaenger-wollen-Senioren-Wahlrecht-entziehen-3255742.html (ouderen stemmen niet-groen)
– integendeel echter de stemgerechtigde leeftijd uitbreiden naar beneden tot aan de kleuters, zelfs het kiesrecht voor debielen zit in de planning) *0
– verbod op het eten van vlees
– verplicht vegetarisch-veganisch eten
– invoering van een CO2-belasting
– vernietiging van het gezin als kiemcel van elke gezonde samenlevin- met als prmaire doelstelling de volledige afschaffing van het Duitse volk en de Duitse natie
– die zij door middel van massa-immigratie door hele islamitische volkeren zonder erbarmen doorvoeren
De Groenen hebben de totale controle over het vormings- en gezondheidswezen. Aldaar propageren zij bij de verkiezingen om op hun partij te stemmen.

De Groenen zijn de Doodspartij voor het Duitse Volk – en, naast de SPD, de partij van de islamisering en sharia-sering van Duitsland en Europa*.

* – De Groenen bestrijden “Duits” en het Duitse Vaderland

* – SPD-vice-voorzitter Stegner belooft: “Wij zullen Duitsland verder islamiseren! https://michael-mannheimer.net/2018/04/13/spd-vize-stegner-verspricht-wir-werden-deutschland-weiter-islamisieren/

Reeds nu bestaat de hoofdsubstantie vande stemmers op deze beide partijen uit Moslims, wie het Duitse staatsburgerschap en daarmee het kiesrecht reeds korte tijd na meestal illegale immigratie door de Grote Coalitie in de schoot geworpen werd.

Welke jonge Duitse man, welke jonge Duitse vrouw zou dit allemaal kunnen herkennen? Als ze toch afkomstig zijn uit (of zich bevinden in) nagenoeg geheel door groene leraren geïnfiltreerde scholings- en opleidings-instelingen, waarin hun hersenen met groen gedachtegoed, met gender en met de leugen van een vreedzame Islam worden volgestopt. Er zullen jaren, zo niet decennia mee gemoeid zijn, eer sommigen van de aldus getekenden zich van deze ideologische shit zullen kunnen bevrijden – als ze dat al kunnen. (https://michael-mannheimer.net/2017/07/13/psychiater-seit-1995-werden-kinder-zu-unfaehigen-erwachsenen-erzogen/)

Dan zal het voor Duitsland te laat zijn, en tevens te laat voor de betreffenden zelf: Want als ze politiek zouden zijn ontwaakt, zullen ze met ontzetting vaststellen, dat ze wakker geworden zijn in een ‘roodgroene dictatuur: Rood staat in dit geval voor Marxisme, groen voor de Islam.

Helmes legt steeds weer de vinger op deze wond en waarschuwt voor de ontwikkeling, die nog steeds schouderophalend wordt geslikt, zoals ook blijkt uit zijn meest recente grote artikel en het boeiende inteview met “Krautzone”:

https://conservo.wordpress.com/2019/06/04/der-albtraum-wird-wahr-gruen-graues-deutschland/
https://conservo.wordpress.com/2019/06/05/scharfe-kritik-des-frueheren-strauss-wahlkampfmanagers-an-der-cdu/

———–

*)De schrijver van dit bovenstaande artikel is in feite “MM”, wiens artikelen jarenlang op conservo met groot succes werden gepubliceerd. (Vaste lezers van conservo weten wie er met MM wordt bedoeld.) Vanwege een nadrukkelijke vermaning door de Maas-Kahanische censuur-autoriteiten mag zijn eigenlijke naam “om minderjarigen-beschermende redenen” hier niet worden genoemd en een verwijzing naar zijn website werd ons verboden op straffe van sancties.

Door: http://www.conservo.wordpress.com/
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/08/wer-gruen-waehlt-waehlt-planwirtschaft-oekodiktatur-totale-islamisierung-und-damit-das-ende-deutschlands/#more-24532