De waarheid over Fridays for Future en over hun klimaat-icoon Greta Thunberg – onze Asperger-Greta

Door: Peter Helmes.

Wie kent haar niet – onze spijbelaarster?

Bijna is men geneigd, als variatie op de uitspraak van ons nationale vrouwenvoetbalteam met betrekkig tot de foto van Greta te zeggen: “Ik heb geen ballen nodig – ik heb vlechten”!

Greta Thunberg heeft de beslissing om de schoolstakings-actie “Fridays for Future” als “front-activiste” te representeren, niet spontaan en vrij genomen, zoals steeds wordt beweerd.

Ze werd, tegen andersluidende persberichten in, hiertoe bestemd en uitgekozen door de “Plant for the Planet Foundation” van de “Club of Rome, een overigens reeds in 2015 gerealiseerd, miljoenen kostend bedrijfsmodel van groene NGO’s.

Citaat:

“Op de Global Youth Summit in mei 2015 hebben wij het plan bedacht voor een globale schoolstaking ten behoeve van klimaatbescherming.

Wij hebben gezien, hoe onze politici sinds jaren hun huiswerk niet doen. Ze beloofden, een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden, maar het is ze nooit gelukt. Na enkele ontmoetingen met deelnemers uit vijf continenten werd duidelijk, dat een globale schoolstaking transformatieve kracht zou hebben, doordat hij duizenden – of zelfs miljoenen – in een bekwaam, globaal netwerk bijeen zou brengen en tegelijkertijd lokaal zou ageren”.

Dit citaat uit het jaar 2015 isafkomstig van de homepage: climatestrike.net – zo geformuleerd door de makers, die meewerkten an de Globale Jongeren-top 2015.

Aldaar dus, vier jaar geleden, werd het idee van Fridays for Future” bekokstoofd, of laten we dan maar liever zeggen: “voor het eerst uitgedacht”.

Degenen, die op de achtergrond aan de touwtjes trokken, waren geenszins “kinderen” of “jongeren”, maar door de bank genomen ideologisch verwrongen volwassenen, radicaal-socialistische activisten uit de verschillende rood-groene NGO’s.

DE Globale Jeugd-top (Global Youth Summit) wordt georganiseerd door de Plant-for-the-Planet Foundation. Hierachter verbergen zich globalistische denkfabrieken (“think tanks”) zoals de roemruchte “Club of Rome” en de “German Marshall Plan Foundation”

Reeds n 2008 trachtten deze NGO’s en Think Tanks, schoolstakingen te organiseren tegen de klimaatverandering en presenteerden ze aan de top van de beweging de in 2007 amper tien jaar oude Felix Finkbeiner, die reclame maakte voor “Plants for the Planet”, dus daarvoor, dat er bomen moesten worden geplant tegen de klimaatverandering. Dommer kan het al niet, als men op de hoogte is van de mechanismes van de fotosynthese. De actie was een groen-rode losse flodder – zonder enig succes!

Frithjof Finkbeiner, de vader van het kleine kind Felix Finkbeiner, instrumentaliseerde en manipuleerde zijn zoon in deze rol van aanvoerder van schoolstakingen.

Frithjof Finkbeiner is mede-oprichter van het “German Marshall Plan” en vice-president van de door David Rockefeller gwefinancierde en aangestuurde “Club of Rome”, die immers sinds de jaren ’50 het Einde van de Wereld voorspelt, zoals wij dit in zijn radicale visie van de totale apocalyps anders alleen maar kennen van christelijke sekten.

Al deze acties waren en zijn afgesproken met de president van de Club of Rome in Duitsland, Mojib Latif, die het niet moe wordt, ertoe op te roepen, het aantal van de op deze planeet wonende mensen drastisch te reduceren, zodat de vervolgend overblijvende mensheid “nog net kan worden gevoed” – aldus Latifs onhoudbare valse bewering.

Slechts hóe hij het aantal op deze planeet levende mensen drastisch omlaag wil schroeven, zegt hij niet. Zal hij dan misschien zelfs de eerste groen-rode politicus zijn, die met neerschiet-acties of andere maatrgelen deze blijkbaar geplande genocide tegen de “overbevolking” zal aanvoeren?

Ook H. J. Schnellnhuber, de agnosticus en theoreticus van de nieuwe socialistische en vrijheidsvijandige ideologie van de “Grote Transformatie”, de ex-baas van de PIK, de IPCC en van de WBGU is sinds decennia lid van de “Club of Rome” in een leidende positie.

Mojib Latif sprak recentelijk in Hamburg op één van de schoolstakings-acties samen met Greta Thunberg voor een klein, onbeduidend groepje van “stakende scholieren”.

Het tijdschrift “Der Stern” schreef toen een artikel, geenszins zonder satire, met als titel: “Kleine Finkbeiner redt de wereld” en maakte de in 2015 volledig in de soep gelopen poging van de “Groenen”om kinderen tot propagandawerktuigen te misbruiken voor hun groen-rode politieke doeleinden, belachelijk.

De actie “Fridays for Future” onder leiding van de toen amper 16 jaar oude Greta Thunberg, die daarnaast psychisch aangeslagen lijdt aan het Syndroom van Asperger, doet denken aan de in 2015 voor het eerst gestarte poging om kinderen voor het propaganda-karretje te spannen. Het is niets anders dan de “nieuwe versie” van een ethisch-moralistisch hoogst omstreden onderneming.

Steeds weer probeerden de tirannen op de wereld, met kinderen en zuigelingen op hun arm de harten van ontroerde moeders in hun landen te veroveren – en zo lukte het hen maar al te vaak, deze (meestal) vrouwen met tranen van ontroering in hun ogen – te winnen voor de radicale ideologieën van Nationaal – en Internationaalsocialisme.

Dergelijke afschuwelijke en gemakkelijk te doorgronden pogingen om het geluk van de kinderen door hun propaganda-veldtochten op te offeren voor fascistische- en communistisch-socialistische doeleinden, werd terecht afgewezen en verafschuwd door alle fatsoenlijke burgers in de vrije democratieën.

Reeds toen – ten tijde van Stalin en Hitler – lieten de media van film en TV zowel als de gedrukte media zich maar al te enthousiast voor de karretjes van de tirannen spannen en berichtten hoogst positief over deze “kinderveldtochten”, die alleen maar de propaganda in dienst van deze totalitaire ideologieën dienden.

En wie de huidige gerichtgeving van de media volgt, krijgt al gauw de beklemmende indruk, dat de media opnieuw al te zelfgenoegzame opstapjes van deze vrijheid-verstorende ondemocratische ideologieën van de “Grote Transformatie” willen zijn, die de propaganda-inzet van minderjarigen en kinderen om politieke beweegredenen zelfs nog goedpraten en bejubelen!

De “clevere” Zweedse multimiljonair Ingmar Rentzhog beweerde, dat hij Greta Thunberg “zuiver toevallig”heeft leren kennen en onder zijn hoede genomen. Dat klopt al helemaal niet

Hij richtte namelijk in 2017 een uiterst dubieuze “klimaatbeschermings”organisatie op als maamloze vennootschap onder de naam: “We don’t have time”.

Rentzhog spande Greta Thunberg in als “trekpaard”en publiceerde een foto, die Greta toont, – op de grond zittend – naast eenposter met het kinderlijk-weergegeven opschrift: “Skolstrejk för Klimatet”: de 16 jaar oude icoon van de groen-rode beweging – een “onschuldig kind”, dat zich zorgen maakt om deze Aarde, die binnenkort door de CO2-gassen in de lucht (alles bij elkaar (0,038%) volledig zal verdampen.

In November modereerde Rentzhog vervolgens – hoe kan het ook anders – de live – overdracht van het plan voor de klimaatredding van de “Club van Rome”.

Om en nabij een miljoen Euro ( en ondertussen 10 miljoen Zweedse kronen!) moet Greta Thunberg, de 16-jarige klimaat-icoon van de Links-groene milieulobby, haar “ontdekker”, de Zweedse zakenman Rentzhog, tot nu toe hebben opgeleverd. Zie: https://www.deutschland-kurier.org/21168-2/ en: https://www.svd.se/english-version-swedish-start-up-used-greta-thunberg-to-bring-in-millions

Citaat:

In English: Luisa-Marie Swedish start-up used Greta Thunberg to bring in millions

Ingmar Rentzhog, an entrepreneur who claims he found and helped develop the Swedish climate activist Greta Thunberg into a world phenomenon, also used her name to bring in almost SEK 10 million in venture capital for his company – without her knowledge, SvD has found.

“We had no information about that”,says Svante Thunberg, the teenager’s father. ( https://www.svd.se/english-version-swedish-start-up-used-greta-thunberg-to-bring-in-millions)

De ouders van Thunberg ontkennen hardnekkig, van de exploitatie van hun dochter ook maar de geringste weet te hebben gehad Ze zouden er niet van in kennis gesteld zijn, dat de naam van Greta en haar gezicht in een reclameprospectus over financiële investeringen bij “We don’t have Time” opdook. Intussen heeft Greta zich uit het werk in het bestuur van “We don’t have time” teruggetrokken – naar wordt beweerd vanwege “gebrek aan tijd”.

Samen met Grete Thunberg betreden de laatste tijd steeds vaker ook de bijna even oude jongeren Jacob Blasel uit Kiel, de studente Luisa-Marie Neubauer en Louis Moortal uit Stuttgart het podium van “Fridays for Future”. Tijdens de klimaatconferentie in Katowice hadden ze elkaar leren kennen, resp. werden ze door Greenpeace en andere organisaties aan elkaar voorgesteld.

Bij de uitreiking van de “Gouden Camera” aan Greta Thunberg werd ze samen met Louis Moortal en Luisa-Marie Neubauer voorgesteld aan de organisatoren en makers van de PIK en wordt ze sindsdien door Stefan Rahmstorf en Ottmar Edenhofer organisatorisch, strategisch en inhoudelijk permanent geadviseerd.

Neubauer is allang lid van Bündnis 90/De Groenen, alsook van de Groene Jeugd, en aangesloten bij verschillende organisaties ( o. a. “We don’t have time” en “Greenpeace”).

En vanzelfsprekend ontvangt ze sindsdien hooggedoteerde geldschenkingen via haar “Deutschland- Stipendium” voor haar geografie-studie aan de Universiteit van Göttingen – zowel als een studietoelage van de “dichtbij de Groenen staande” Heinrich-Böll-Stichting. (zie https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer )
“Wiens brood ik eet, diens lied zing ik!”

Luisa Marie Neubauer draagt intussen de bijnaam “lange-afstanden-Luisa”, aangezien ze in het kortste tijdbestek door haar on-ingeperkte voorliefde voor “luchtverpestende vliegreizen” honderdduizenden vliegkilometers heeft verzameld en er op kan bogen. “Dat doet het klimaat plezier”.

Sinds 2016 is L.-M.-Neubauer “Boodschapster voorde Jeugd” van de ontwikkelngs politieke lobby- en campagne-organisatie ONE https://de.wikipedia.org/wiki/ONE_(Organisation)

Ze verbindt zich aan de campagne “Divest! Trek jullie geld af!”, evenzo is ze actief voor de stichting voor de Rechten van de toekomstige generaties, de grootste “Think Tank” m. b. t. het onderwerp “Generatie-gerechtigheid” uit het oogpunt van links-goenrode fanatieke “Klimaatactivisten”.

Ze is actief voor de internationale klimaat beschermingsorganisatie 350.org, de Right Livelihood Award Foundation, de klimaatcampagne Fossil Free en voor de Duitse NGO Das Hunger Projekt.

Wat de vraag doet rijzen: WANNEER studeert ze dan überhaupt?

Maar dat hoeft ze immers niet – tenminste niet om geld te verdienen. Met de royale studietoelages en misschien zelfs met iets van aangevuld zakgeld van de Zweedse “Om Ingmar”(?) en de “ooms en tantes” bij de Groenen (?) of bij “Greenpeace” en – natuurlijk – met de tantièmes voor haar journalistieke bijdragen voor de WWF (o. a.) kan ze als “lange-afstanden-Louisa” haar “hobby”, de vliegreizen, botvieren. Moet ze voor haar maandelijkse inkomsten niet ook belasting betalen?

Hier de Facebook-bijdrage van onze “roerend actieve , lieftallig-kleine Asperger-patiënte Greta:

Greta Thunberg is eerder een “groen-rood bedrijfsmodel”, om miljoenen Euro’s te vergaren voor het realiseren van de socialistisch-groene antidemocratische ideologie van de “Grote Transformatie”.

Door haar Asperger-ziekte is ze geneigd tot een “zwart-wit- beschouwing van dewereld en kan ze kleine nuances bij beslissingen niet zonder meer adequaat mede in aanmerking nemen.

Maar ze komt in haar doen en laten niet onder de verantwoordelijkheid uit voor alles wat ze doet. Dat moet ze weten, dat ze vanuit juridisch oogpunt voor alles volledig verantwoordelijk wordt gemaakt.

Dat ze niet het goede voorbeeld geeft, wat het “spijbelen” als politiek-revolutionair strijdmiddel betreft, behoeft waarschijnlijk geen buitengewoon betoog.

Wie wil ze met het wettelijk vergrijp tegen de schoolplicht tot wat dan ook “dwingen”? Ingeval er überhaupt sprake is van een CO2-gerelateerde, äntropogeen veroorzaakte klimaatverandering – wat alle wetenschappelijke analyses tegenspreken – Dan zal het de klimaatverandering volledig een zorg zijn, of de groen-rode Ideologie-stellingen van het schenden van de schoolplicht, of van de “political correctness” of van het “huwelijk voor iedereen” of van welke transgender-stellingen dan ook afhankelijk vorden gemaakt.

Zo blijft als hoofdmotief voor het handelen van deze “vlechten-Greta” alleen het mediaal gestimuleerde geld-verdienen en de “hype” rond “warme lucht” over.

Het is eenvoudig alleen nog maar pijnlijk, dat onze media, de TV-makers maar ook de gedrukte media, schijnbaar de kritische journalistiek en de pure recherche volledig uit het oog hebben verloren. Iedere enigermate met verstand en intelligentie uitgeruste Duitse burger weet allang, dat hij met betrekking tot vele manipulatief incorrect uitgezonden nieuwsberichten, de waarheid zelf bijeen moet zoeken en zich nooit tevreden mag stellen met datgene, wat de media hem opdissen.

***************

Ik bedank mijn vriend, de medicus en filosoof Enrique Comer, voor zijn advies als arts.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/10/die-wahrheit-ueber-fridays-for-future-und-deren-klima-ikone-greta-thunberg-unsere-asperger-greta/