VN-CONFERENTIE GENÈVE:”MEDIA OPVOEDEN VOOR STRATEGIE TEGEN ISLAMOFOBIE”

Door: Redactie PP.

Achter de schermen worden bij de Verenigde Naties in het kader van het “Global Forum on Migration & Development” de lijnen getrokken, om de migratie en daarmee de islamisering te bespoedigen. De parlementaire afgevaardigde van de AfD, Martin Hebner, was bij deze conferentie aanwezig en heeft PI-NEWS http://www.pi-news.net/2019/06/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/ schandalige informaties doen toekomen.

Michael Stürzenberger schrijft ter inleiding: “Op 28 mei vond in Genève een conferentie plaats, bij welke in verschillende projectgroepen plannen werden uitgewerkt om de bevolking te winnen voor de massale immigratie. In een discussie ging het over “public narratives on migration and migrants”- dus om de vormgeving van de officiële presentatie m. b. t. immigratie en migranten. De parlementaire afgevaardigde voor de AfD, Martin Hebner, was bij deze conferentie aanwezig en heeft PI-NEWS schandalige informaties doen toekomen. Het is ongelofelijk, zo massief als de vertegenwoordigers van islamische staten invloed uitoefenen en zo bereidwillig als linkse politici uit westerse landen dit oppakken.”

Vervolgens publiceert PI-News een gedetailleerd, zorgvuldig aangemaakt overzicht van de posities en verzoeken, die de vertegenwoordigers van de individuele landen hebben voorgelegd: hier na te lezen http://www.pi-news.net/2019/06/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/

STRATEGIEËN TEGEN ISLAMKRITIEK ONTWIKKELEN

Tenslotte vat Michael Stürzenberger de ontstane indruk samen: “Succesverhalen opvoeren, negatieve kanten onderbelichten, humaniteit als leidend beeld, emoties stimuleren, strategieën ontwikkelen tgen islamkritiek, die gebrandmerkt moet worden als “islamofobie”. Hierbij moeten verbindingen tussen media en regeringen worden ontwikkeld en in het kader van een lange-termijn-strategie de volgende generatie van filmmakers erbij worden betrokken, om jonge mensen te bereiken.

Islamitische functionarissen proberen dus geheel openlijk door de achterdeur van de “humaniteit”de islamisering van Europa met de migratie-stromen te bespoedigen. De linksen zijn hierbij nuttige idioten, bij wie alleen maar op de knoppen “menselijkheid”, “veelzijdigheid” en “tolerantie” moet worden gedrukt om alle deuren geopend te krijgen.

HERINNERINGEN AAN DE PROPAGANDA-MACINERIE VAN HET INTERNATIONAAL-SOCIALISME IN DE DDR HERLEVEN

De manipulatieve media-machinerie, die hier moet worden opgebouwd, doet reeds van verre denken aan het propaganda-apparaat van het Nationaal-Socialisme in het Derde Rijk en aan het Internationaal-Socialisme in de DDR. Het is verschrikkelijk belangrijk, dat er met de AFD thans eindelijk kritische waarnemers in dit griezelige apparaat zijn vertegenwoordigd, om de publiek gevaar opleverende intriges te ontmaskeren.

De parlementaire afgevaardigde van de AfD Martin Hebner heeft als volwaardig lid in het Comité voor aangelegenheden van de Europese Unie en als plaatsvervangend lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa toegang tot dergelijke VN-congressen. Zijn bericht zou aanleiding moeten worden voor een al-omvattende openbare kritiek op deze onheilspellende conferenties in het kader van de Algemene Migratie-overeenkomst.”

Het hele artikel kunt u bij PI-News http://www.pi-news.net/2019/06/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/ nalezen.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/06/16/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/