Na bedreigingen uit zowel Links- als Rechts-extremistische hoek: “Philosophia Perennis” last een pauze in

Door: David Berger.

Lieve lezers van Philosophia Perennis,

Mijn blog last – voorlopig t/m 15 juli – een soort van zomerpauze in. Dit om verschillende redenen.

Enerzijds is het – na drie jaar nagenoeg on-onderbroken werken, wat zo goed als geen privéleven meer toeliet – goed om eens pas op de plaats te maken en er over na te denken, hoe nu verder te gaan.

Anderzijds ben ik sinds ongeveer drie weken geconfronteerd met een fenomeen, waaronder ik al eens eerder te lijden had.

Dit wil ik kort nader uiteenzetten:

Nadat ik in 2010 uit de kast kwam https://www.youtube.com/watch?v=6DCBtjxaziM, begonnen er op het rechts-extremistische, Islam-vriendelijke, maar sterk antisemitische, door de BVD in de gaten gehouden haatblog “keuz.net” de heftigste aanvallen tegen mij. Dit leidde ertoe, dat de Staatsveiligheidsdienst zich met mijn zaak moest bemoeien, ik tijdelijk ook privé onder politiebescherming gestaan heb, en vele voordrachten van mij jarenlang alleen maar konden plaatsvinden onder politiebescherming. Dit alles valt na te lezen in talloze artikelen, die destijds in de grote media zijn verschenen https://www.sueddeutsche.de/leben/kirche-und-homosexualitaet-sie-sind-eine-schande-fuer-unsere-kirche-1.1257731.

De rechts-extremistische makers en sympathisanten van “kreuz.net” hebben mij tot op heden niet vergeven, dat het mij – in tegenstelling tot de BVD – gelukt was, om de Site offline te laten gaan https://youtu.be/wqIdOsEvr7Y.

Dat PP zich altijd weer duidelijk teweer stelt tegen zowel antisemitisme als de Rijksburgerzin, en dat ik in het kader van de conferentie der Vrije Media het optreden van de homoseksuele activist Milo Yiannopoulos mede- georganiseerd heb, vormde de opmaat voor een campagne, die sterke overeenkomsten vertoont met die, welke destijds aan de bedreigingen met moord en geweld voorafging, tot aan de woordkeuze aan toe. Ze was vooral afkomstig uit de zône van de “Identitaire Beweging ” en van Schnellroda (“Sezession”, Höcke-Fanclub, EinProzent). Datgene, wat zich hier heeft afgespeeld, laat zeer duidelijk zien, dat Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer het bij het rechte eind had, toen hij vaststelde: “Woorden kunnen de aanzet tot ophitsingen, ophitsingen de aanzet tot daden zijn”.

Men leze i. v. m. deze aanzet alleen an het nieuwste artikel van de bekende Islamcritica Ronai Chaker https://www.fischundfleisch.com/ronai-chaker/lichtmesz-wie-auch-kubitschek-57398 over Martin Lichtmesz en Götz Kubitschek; geschreven door een vrouw, die voortdurend moet leven met moordbedreigingen vanuit Islamistische hoek en die begrijpelijkerwijs geen begrip heeft voor het plezier, dat heel duidelijk bespeurbaar is bij rechts-extremisten, waar het dergelijke bedreigingen betreft (tegen geëmancipeerde vrouwen, homoseksuelen enz.) en die zelfs openlijk door hen uitgesproken worden.

Weer zijn het rechts-extremistische kringen, die op perfide en lasterlijke manier tegen mij ophitsen en reeds de eerste anonieme, nu nog impliciete bedreigingen op Internet laten opduiken. De extremistische slapers zijn ook hier ontwaakt.

Aldus ben ik thans in de sinistere situatie beland, dat ik ten prooi ben aan zowel links- alsrechts-extremistische gramschap. Met het oog op wat wij tot nu toe weten over de Zaak- Lübcke, een situatie waarin ik het werk aan mijn blog werkelijk eens wil laten rusten.

In deze tijd van virtuele Burgeroorlog https://www.heise.de/tp/features/Wir-befinden-uns-laengst-im-virtuellen-Buergerkrieg-3376487.html , waarin men steeds vaker de keuze heeft, óf rechts- of links-radicaal te zijn en waarin het belangrijkste, waarvoor ik mij steeds heb ingezet, de vrijheid, het snelst sterft, zal ik met mijn naaste vertrouwden tevens hadenken over hoe het verder kan gaan.

Ik zeg dank aan mijn trouwe lezers en ondersteuners tot nu toe,

Uw aller David Berger

Update: AfD-parlements-afgevaardigde Nicole Höchst spreekt haar solidariteit uit:

https://i1.wp.com/philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2019/06/Höchst.jpeg?ssl=1

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/06/26/nach-links-und-rechtsextremen-drohungen-philosophia-perennis-macht-eine-pause/