Rellen door Moslims bij BPE-manifestatie in Gelsenkirchen -Moordbedreigingen, naar het hoofd geworpen flessen en beledigingen voor Stürzenberger

Door: Michael Stürzenberger.

De BPE-manifestatie in Gelsenkirchen van afgelopen vrijdag (vert.: 21 juni jl.) over de politieke Islam was een van de heftigste, die ik tot nu toe in mijn 10 jaar durende openbare voorlichtingswerk heb meegemaakt. Ik kreeg meerdere moordbedreigingen, talloze grove beledigingen en er werd mij een halfvolle plastic 1,5 literfles Cola naar het hoofd gegooid (zie bovenstaande video). Opgezweepte Moslims, die het met onze inhoudelijk gefundeerde kritiek zeer duidelijk niet eens waren, gooiden bovendien een half dozijn eieren en diverse andere voorwerpen naar ons. Auto’s reden meerdere keren om de demonstratieplek Goldbergsplatz in het Gelsenkirchense stadsdeel Buer heen en gaven voortdurende claxon-concerten ten beste, wat neerkomt op een duidelijk vergrijp tegen de orde in het straatverkeer.

In de 27 minuten durende video ( hierboven) zijn al deze strafbare feiten beknopt samengevat. Het is een document van de tijdgeschiedenis over hoe Moslims bijna zonder uitzondering collectief reageren op kritiek: Nooit zefkritisch, maar afwijzend, de feiten weigerend, woedend, agressief, niet zelden overgaand tot geweld en bereid tot doden. En dat, terwijl wij steeds weer benadrukken, dat onze bewijsbare kritiek niet tegen hen als mensen, maar slechts tegen de gevaarlijke bestanddelen van de ideologie gericht is.
Desondanks laaide hun woede er in het onmetelijke over op, dat men het metterdaad waagt om hun religie, die tegelijkertijd de bron vormt voor hun identiteit, hun waarde-gevoel en hun zelfbewustzijn, te bekritiseren.

Toen de eerste Moslim na een klein half uur van onze manifestatie begon met de beledigingen en mij zowel voor “hoerenzoon”, als voor “smerige bastaard” uitschold, waarschuwde ik hem, dit niet nog eens te zeggen. Want ik had er geen belang bij, dat de situatie zou escaleren en de inhoudelijke uiteenzetting rondom dit belangrijke onderwerp zou ontaarden in scheldpartijen. Daarnaast vond ik het zonde van de tijd om bij de politie strafrechtelijke procedures in gang te moeten zetten. De manifestatie was bedoeld als burgerdialoog met een openbare microfoon teneinde over dit voor onze samenleving existentieel belangrijke onderwerp van gedachten te kunnen wisselen. Dit is noodzakelijk, aangezien deze discussie in de grote praatprogramma’s en in de mainstream-kranten van ons land praktisch niet plaatsvindt. Via de Livestream en de video’s kunnen tien- tot honderdduizenden mensen deze zo belanrijke discussie meebeleven.

Maar deze Moslim herhaalde, ondanks de vermaningen, zijn beledigingen meerdere keren. Hierop ging ik naar de leidinggevende van de politie-eenheid en verzocht hem, van deze heer de personalia op te nemen, aangezien ik stond op een proces-verbaal wegens belediging. De politie-ambtenaar beweerde daarop, dat het volgens paragraaf 163 van de strafproces-verordening geheel en al aan hem was, hoe hij de strafvervolging zou doorvoeren. Hij bedoelde in alle ernst, dat hij nu in het kader van de de-escalatie niet de personalia zou opnemen, maar alleen een foto, om vervolgens een aangifte tegen een ‘onbekende’ te doen, tegenvolge waarvan de dader “misschien” zou worden vervolgd.

Zoiets had ik eerder nog nooit gehoord. Bij de meer dan 350 manifestaties, die ik tot nu toe heb doorgevoerd, hebben politie-ambtenaren ALTIJD de personalia van een pleger van een strafbaar feit opgenomen. Voor wie het niet gelooft – in deze video is het rotale verloop te zien van de beledigingen met de voorgeschiedenis en de onbegrijpelijke uitspraken van de politieman:

Wat betreft de feiten: in paragraaf 163 van de strafvordering https://dejure.org/gesetze/StPO/163.html die de taken van de politie in onderzoekszaken behandelt, staat veel eerder, dat de autoriteiten en ambtnaren van de politiedienst strafbare feiten te onderzoeken hebben en alle, geen uitstel te verlenen, maatregelen moeten treffen, teneinde de verduistering van de zaak te verhoeden. Het optreden van de leider van de eenheid billijkt dus de verdenking van een strafverijdeling in functie https://dejure.org/gesetze/StGB/258a.html volgens paragraaf 258a Wetboek van Strafrecht. De briefwisseling hiertoe met het Hoofdburau van Politie Gelsenkirchen ben ik reeds begonnen.

Want het werd nog mooier: Toen ik na het einde van de manifestatie op de leider van de eenheid toeliep en vroeg, of hij de personalia van de burger had opgenomen, die mij gedreigd had, mij te vermoorden, gaf hij met grimmige blik te kennen, dat hij dat niet had gedaan, aangezien ik de “jongeman” tensotte zou hebben “geprovoceerd”. Dat daarvan pertinent geen sprake is, is in de titelvideo bovenaan te zien. Ik heb deze “jongeman” op zijn verzoek heel rustig de mogelijkheid gegeven, om zich met behulp van onze microfoon uit te spreken. hierop verviel hij tijdens zijn uiteenzettingen steeds meer in een scheldtirade, bestempelde mij als “vuil”, ik was een “duivel”, hij zou me “neersteken” en “doden”. Dit werd daarop ook nog door talloze daar eveneens aanwezige Moslims overgenomen en bejubeld.

De eenheidsleider dad de personalia van deze man moeten opnemen. Maar dat was überhaupt niet in het belang van deze “dienaar van de staat”. Ik stond er evenwel op, dat ik tegen alle personen, die zich deze dag strafbaar hadden gemaakt, een stafeis kon vorderen. Hierop vroeg de ambtenaar lusteloos aan zijn aanwezige collega’s, of iemand misschien een strafeis bij zich had, wat vervolgens werd ontkend. Toen ik er op bleef staan, haalde er één tenslotte een nietig velletje papier met een pro-forma-verklaring ter opstelling van een strafeis tevoorschijn, die geen nadere beschrijving van het verloop van de zaak bevatte. Men wilde mij heel duidelijk afschepen.

Het kan echter doodgewoon niet, dat de staatsmacht door de knieën gaat voor een islamitische dreigfaçade. Deze strafbare feiten-plegers voelen zich immers nagenoeg bevestigd in hun wederrechtelijk gedrag, wanneer de politie als een gedomesticeerde tekkel terugdeinst in plaats van doorpakt. Daarmee worden deze qua ideologie zelfbenoemde ‘Herrenmenschen’ er immers in gestijfd, zich zo ongeciviliseerd, respectloos, wederrechtelijk en agressief te gedragen als op deze 21ste juni op het Goldbergplein in Gelsenkirchen.

In de zeven uren van onze manifestatie kregen wij een diepgaande inzage in de vijandelijk gezinde islamitische parallelle samenleving, waarvan inmiddels in bijna alle Duitse grote steden sprake is. Zelfs jonge vrouwen gingen zich te buiten aan heftige beledigingen als “Hoerenzoon, lazer op”, “een kleine hoerenzoon als u wens ik de dood toe” en, tegen een mede-strijdster “Kut”. Met het oog op de in de Koran opgevoerde perverse beoordelingen van alle andersgelovigen zoals “minder waard dan dieren”, “erger dan vee”, “ergste schepsels” etc., gepaard gaande met brute bevelen tot geweld tegen deze te onderwerpen schepselen en deemoedig protectiegeld te betalen hebbende Untermenschen hoeft men zich niet af te vragen, waar deze mensenverachtende en hoogstagressieve basisovertuiging van deze zelfbenoemde Mohammedaanse “Herrenmenschen” vandaan komt. In Gelsenkirchen gaan elke vrijdag 50000 Moslims naar 20 Moskeeën, en men wil zich niet voorstellen, met welke gevaarlijke bevelen uit de Koran ze dáár worden geïndoctrineerd.

Vrijdag zetten wij met de BPE onze voorlichtng over de politieke Islam voort in Mönchengladbach en Zaterdag in Paderborn.

Zaterdagavond vindt in Oost-Westfalen vanaf 16 uur ook het Alternatieve Cultuurcongres http://kulturkongress.net/veranstaltungskalender/veranstaltungskalender-2/ plaats met als onderwerp “Media-oorlog – veldtocht tegen de vrijheid van meningsuiting”. Daarbij is er een podiumdi8scussie met de Noordrijn-Westfaalse AfD-deelstaatparlementariërs Dr. Chtistian Blex, de gespecialiseerde advovaat voor Mediarecht Dr. Christian Stahl, de Youtube-commentator en voormalige politie-ambtenaar Tim Kellner, de Youtube-journalist Oliver Flesch en mijn nederige persoontje.

Met dit formulier http://kulturkongress.net/teilnehmen/ kan men zich nog aanmelden voor deze absoluut hoog interessante bijeenkomst. Het aantal deelnemers is hoe dan ook beperkt tot 300 personen.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/06/morddrohungen-flaschenwurf-an-kopf-und-beleidigungen-gegen-stuerzenberger/

Een gedachte over “Rellen door Moslims bij BPE-manifestatie in Gelsenkirchen -Moordbedreigingen, naar het hoofd geworpen flessen en beledigingen voor Stürzenberger

Reacties zijn gesloten.