Conservo-citaat van de dag over het gevaarlijke geleuter van Gesine Schwan over Jodendom en Islam

Door: Peter Helmes.

“Islam is het nieuwe Jodendom”

De tijd-kritische blogger Jörg Gebauer (“fisch+fleisch”) stuurde mij zoëven (30 juni jl. – vert.) een oud citaat van de politieke wetenschapster Gesine Schwam (tweemaal mislukt als kandidate voor het Bondspresidentsambt, die o.m. weigerde, de tenonder gegane DDR te bestempelen als onrechtsstaat), dat – in verband met de toestand van de SPD, maar vooral pas goed vanwege de toenemende terreur der radicale Moslims – een mens met stomheid slaat:

Gesine Schwan bij Günther Jauch: Dom geleuter over Jodendom en Islam

Bij Günther Jauch zegt de politieke wetenschapster Gesine Schwan: “Wat vroeger het Jodendom was, is tegenwoordig de Islam.”

Het volledige citaat:

“Wanneer u ergens in debat over religie en politiek werzeild raakt, is het onmiddellijk tegende Islam gericht. Wat vroeger het Jodendom was, is nu de Islam. Dat is een doelgerichte bereidheid om bevooroordeeld te zijn.”

———

Henryk M. Broder in zijn kritiek:

“Zijn anderhalf miljard Moslims zo machteloos als Joden in de Jaren dertig? (…)

Het kost derhalve enige zelfoverwinning, om mevrouw Schwan te vragen, of ze sich eigenlijk wel bewust is van de impact van haar conclusie.”

Broder vraagt:

– Ziet zij werkelijk parallellen tussen het Jodendom van vroeger en de Islam van tegenwoordig? – Plant hier dan soms iemand de definitieve oplossing van het Moslim-vraagstuk? Of, anders gesteld:

– Zijn de anderhalf miljard Moslims, die door de organisatie voor islamitische samenwerking, waarbij nog altijd 57 staten zijn aangesloten, worden vertegenwoordigd, net zo machteloos als de Joden waren in de Jaren dertig?
– Is er ergens sprake van een Joodse Staat, in welke dieven de handen worden afgehakt, overspelige vrouwen worden gestenigd en homoseksuelen opgehangen? Waarin de bekering tot de Islam of de bekering tot het Christendom met de dood wordt bestraft? Tenslotte:
– Wanneer heeft een Joods terreur-commando voor het laatst 200 meisjes ontvoerd om ze te verkopen op slavenmarkten?
– Of wanneer heeft een dergelijk commando ongelovigen onthoofd, die de overstap naar het Jodendom weigerden? Als men tegnwoordig ergens in een debat over religieen politiek verzeild raakt en als het vervolgens “meteen tegen de Islam” gaat, zoals Gesine Schwam heeft ontdekt, dat heeft dat meestal goede redenen.

Ook de laatste RTL-2-kijker vermoedt intussen, dat het met de “Religie van de Vrede” waarschijnlijk niet zo’n vaart loopt, als er alleen al in de maand november meer dan 5000 mensen bij meer dan 600 moordaanslagen en daden van zelfmoord werden opgeofferd – de meesten van hen trouwens Moslims.

En een politieke wetenschapster, die zoekt naar historische parallellen, zou in staat moeten zijn, die ene te herkennen, waarop het werkelijk aankomt:

“Datgene, wat vroeger het Nationaal-Socialisme was, is tegenwoordig de Islam.”
(Broder in https://www.welt.de/kultur/article135405450/Gefaehrliches-Geplapper-ueber-Judentum-und-Islam.html?fbclid=IwAR2nXbg5E8CWNezC5guLNMxL6qQthk0Cu1jA6tqjDP0DVwv6aIZ83bpf5ys

——-

Commentaar van Peter Helmes:

Dit is onngelofelijk en een schandaal! Maar de mainstream zwijgt en – nog erger – ook de SPD zwijgt obder deze verbuiging van de geschiedenis. In plaats daarvan houdt deze partij zich momenteel kennelijk liever bezig met een andere beleidsvraag:

Schwan behoort tot de kandidaten voor het leiderschap van de SPD.

Aangezien ik de dame in kwestie ken (en een boek over haar heb geschreven): Ze is door en door profiel-neurotisch. “Doet er niet toe, hóe – de hoofdzaak is, dat ik op TV kom.” Wat haar weer eens is gelukt. Dat zegt alles over de interne toestand binnen de SPD. Een morele capitulatie, een totale blamage voor onze geschiedenis.

30.06.2019

Door: Peter Helmes
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/30/yconservo-zitat-des-tages-ueber-gesine-schwans-gefaehrliches-geplapper-ueber-judentum-und-islam/