Feestredenaar Gysi – Een bespotting van de Vreedzame Revolutie van 1989!

Door: Vera Lengsfeld*)

Dertig jaar geleden stond Leipzig in het centrum van de Vreedzame Revolutie, die het einde van de SED-dictatuur in zicht bracht en het overwinnen van de tweedeling van Duitsland mogelijk maakte. Van hier gingen de maandagdemonstraties uit, die zich als een lopend vuurtje over de hele DDR uitbreidden en tenslotte leidden tot de val van de Muur en tot vrije parlementsverkiezingen.

Vanwege haar uitzonderlijke rol had Leipzig zelfs de titel “Heldenstad” toegekend moeten worden, in ieder geval was dat het door velen overgenomen voorstel van de schrijver Christoph Hein.

Thans gaat er uitgerekend van Leipzig een ongehoorde geschiedvervalsing uit, een bespotting van de Vreedzame Revolutie.

Zoals de Leipziger Volkszeitung reeds in mei meldde onder de rubriek “speciale onderwerpen”, plant Het Philharmonisch Orkest Leipzig een herdenkingsconcert in de Peterskerk ter ere van de Vreedzame Revolutie. De titel van de manifestatie luidt: “Vrijheid, mooie Goddelijke vonk”.

Uitgerekend op 9 oktober, de verjaardag van de grote Maandagdemonstratie, die het begin van het einde van de SED-dictatuur inluidde, moet met de Negende Symphonie van Beethoven het werk weerklinken, dat Leonard Bernstein met de nieuwe tekst “Vrijheid, mooie Goddelijke vonk”in 1989 opvoerde ter gelegnheid van de val van de Berlijnse Muur. Wat werd aangekondigd als “respectvolle waardering voor de vele duizenden, die destijds in Leipzig dapper de straat zijn opgegaan”, verwordt echter tot een bespotting van de demonstranten door de aangetrokken feestredenaar Gregor Gysi.

De Leipzigers en alle andere demonstranten in de hele DDR zijn de straat opgegaan tegen de heerschappij van de SED. Het was Gregor Gysi, die de Muur-beschermerspartij redde van de verdiende ondergang. Bij de laatste partijdag van de SED, die plaatsvond op 8 december 1989, was de meerderheid der gedelegeerden, gekweld door schaamte en spijt, van plan, de partij uit de weg te ruimen. De toenmalige pertij- en regeringsleider, Hans Modrow, dreigde met een poging, de afrekening te verhinderen, te laten mislukken. Hierop trad de tot op dat moment bijna onbekende advocaat Gregor Gysi, volgens de constatering van de parlementaire immuniteitscommissie van 1998 bewezen medewerker van de Staatsveiligheidsdienst, voor de microfoon. Hij overtuigde de kameraden ervan, hun besluit te overdenken, want dan zouden ook het vermogen en de partijstructuren verloren gaan, wat “onafzienbare gevolgen” zou hebben voor de komende verkiezingen.

Na deze toesptaak werd Greor Gysi gekozen tot partijvoorzetter van de SED. Eén van zijn eerste officiële handelingen was de oprichting van een werkgroep ter veiligstelling van het vermogen van de partij. In de Wetgevende Macht-periode 1994-1998 verrichtte de Parlementaire Onderzoekscommissie nasporingen m. b. t. naar schatting 24 miljard DM aan verdwenen DDR-vermogen. Alle PDS-functionarissen, die door de commissie werden verhoord, weigerden zich uit te spreken met de identieke verklaring, dat ze zich zouden blootstellen aan strafvervolging, als ze hetgeen ze wisten zouden prijsgeven. Sindsdien is er niet meer naar gevraagd.

Bovendien gaf Gysi de partij de bijgevoegde naam PDS, Partij van het Democratisch Socialisme. Sindsdien Heeft de SED nog tot drie maal toe een andere naam gekregen en bestaat ze nog steeds. Gysi is niet langer haar voorzitter, maar haar programma bevat nog steeds de “systeemwisseling”, dus de afschaffing van de democratie.

Voor het Philharmonisch Orkest Leipzig is het “een eer”, dat Gregor Gysi op deze historische datum de feestrede houdt, liet het orkest de Leipziger Volkszeitung weten. Gysi Geldt in politiek, wetenschap en media sinds vele jaren als een competente meningvoerder en is een gevraagde auteur en interviewpartner, luidde de motivering. Over zijn rol als laatste partijvoorzitter van de SED en redder van het door de SED bijeengegraaide vermogen geen woord. Natuurlijk ook niets over zijn twijfelachtige rol als advocaat van oppositionelen in de DDR.

Het zogenaamde eren van de dappere demonstranten is met het ook op deze feiten een bespotting. Het Philharmonisch Orkest van Leipzig zou er goed aan doen, van dit schandaal af te zien.

*(Deze bijdrage nemen wij over met uitdrukkelijke toestemming van de schrijfster)

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/02/festredner-gysi-eine-verhoehnung-der-friedlichen-revolution-1989/