Moet Bedford-Strohm in de gaten worden gehouden door de BVD?

Door: Wolfgang Hübner.

De Evangelische staatskerk in Duitsland (EKD) is de stelligste en meest kapitaalkrachtige stimulator van de de toestroom van sociale asielzoekers naar Duitsland. Hierbij kunnen geloofsmotieven een rol spelen, die evenwel niemand kan controleren.
Controleerbaar is echter het feit, dat het sociale concern van de EKD, de Diaconie, aanzienlijke commerciële belangen heeft bij de steeds weer nieuwe aanvoer van sociale asielzoekers.

Het is daarom niet verbazingwekkend, dat de EKD zich zo buitengewoon ijverig inzet voor mensen, die door smokkelaars met zee-onwaardige rubberboten de Middellandse Zee op worden gelokt, om vervolgens door zelfbenoemde “redders” uit westerse staten te worden opgenomen en naar een EU-land te worden gebracht. Voor de criminele smokkelaars is de misère van deze mensen een miljoenenbedrijf, voor de “redders” daarentegen is het moreel, politiek en ook persoonlijk hoogst rendabel, zoals bijvoorbeeld te zien is aan de Duitse Carola Rackete van het schip “Sea-Watch 3”.

Het hoofd van de EKD, de theoloog en bisschop Heinrich Bedford-Strohm, kent dit schip van een solidariteitsbezoek kort voor Pinksteren 2019. Hij zet zich niet alleen sinds vele jaren in voor vluchtelingen en sociale asielzoekers in Duitsland, maar ook voor de EKD-ondersteuning van de civiele “Redding van Schipbreukelingen”. Dat heeft hij nog eens benadrukt in een interview met de “ZEIT” van 4 juli 2019 https://www.zeit.de/2019/28/leoluca-orlando-heinrich-bedford-strohm-matteo-salvini-migrationspolitik (Artikel met betaalmuur). Bedford-Strohm wees in dit interview tevens op een door de laatste Evangelische Kerkendag aangenomen resolutie, dat de EKD een schip voor de “civiele redding van schipbreukelingen” in de Middellandse Zee “mogelijk zal maken”.

Het Hoofd van de EKD hierover https://www.deutschlandfunk.de/evangelische-kirche-zur-seenotrettung-kirchliches.886.de.html?dram:article_id=452951: “De bereidheid om positief op de resolutie te reageren is zeer groot.” Ingeval dit gebeurt, zou de Evangelische Staatskerk zich opstellen tegen alle pogingen van de EU om de business van de smokkelaars met de moderne mensenhandel in te dammen en de verdere belasting van de landelijke sociale systemen in de EU, vooral in Duitsland, niet uit te breiden ten laste van de werkende en belasting betalende delen van de bevolking.

De twee over het algemeen kritische vragenstellers van de “TIJD” willen vervolgens weten: “Hoezo kan datgene, wat niet legitiem is, legaal zijn?” Bedford-Strohm antwoordt: “Ten eerste is het schip legaal, ten tweede legitiem. Daar, waar de staat zijn taak om mensenllevens te redden, weigert, grijpt het Gebod van naastenliefde in”. De voorzitter van de EKD zou als theoloog en lid van de SPD moeten weten, dat zijn uitspraak een bewuste provocatie is jegens de staat, die het met de invordering van de kerkbelasting en de veelvuldige stimulatie van de kerkelijke sociale concerns de EKD overigens pas mogelijk maakt, schepen naar de MiddellandseZee te sturen voor het in veiligheid brengen van sociale asielzoekers.

De uitspraak van Bedford-Strohm heeft echter bij nader inzien nog een heel andere, regelrecht systeem-ondermijnende dimensie: Wie uit religieuze motieven de staat het democratisch gelegitimeerde monopolie om politiek te handelen ontzegt of dit ook maar relativeert, koerst af op een met voorrang religieus gemotiveerd handelen van de staat – dus in principe op een Godsstaat naar Iraans resp.islamitisch voorbeeld.

Het is daarbij volledig om het even, of het hoofd van de EKD dit metterdaad beoogt, of niet: Wie schepen naar de Middellandse Zee stuurt ter redding van sociale asielzoekers, met het doel ze de sociale systemen van de staat binnen te smokkelen, daagt de Duitse Staat resp. de staten van de EU openlijk uit en bewijst zichzelf als vijand van de door het volk democratisch gelegitimeerde staat. Hier hebben Haldenwang & Co. van de BVD toch eindelijk eens een zinvolle taak!

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk hier: http://www.pi-news.net/2019/07/der-gottesstaat-des-heinrich-bedford-strohm/

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/07/08/muss-bedford-strohm/