Curio: De Groenen willen de Duitsers hun eigen cultuur en geschiedenis niet toestaan

Door: Dr. Gottfried Curio

De Groenen dragen, ontoepasselijk genoeg, het etiket, een jonge en onaangepaste milieu- en klimaatpartij te zijn. In feite verbergt zich achter de vermeende groene “vooruitstrevendheid” dikwijls alleen maar verloochening van de identiteit en vergeetachtigheid op het gebied van geschiedenis. Zo was er vanuit groene gelederen metterdaad sprake van eisen om van lieverlee verkregen gebruiken op te geven: Bijvoorbeeld een verbod op het Paasvuur – wegens overlast door fijnstof! Of het afgelasten van de kerstboom uit het winterse stadsbeeld – waarbij het zou gaan om een “on-eigentijds ritueel”. Of het omdopen van de Sint Maarten- lampionnen-optocht in “lichtjesfeest”- moeten de kinderen soms hun jonge leven beginnen met uitsluiting en discriminering van hun islamitische mede-leerlingen? Het is bij de Groenen een steeds weer terugkerend patroon: De Duitsers wordt de eigen cultuur en -geschiedenis niet vergund, in plaats daarvan dienen minderheden op overdreven manier worden ontzien – zoals bijvoorbeeld: aparte bezoektijden voor transseksuelen in zwembaden. Dat heb je alleen met de Groenen!

Door: Dr. Gottfried Curio.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/07/12/curio-die-gruenen/