Kerken in Beieren dreigen met ontzetting uit het ambt bij “rechts-populistische uitlatingen”

Door: David Berger.

Gekozen kerkelijke autoriteiten of kerkelijke parlementariërs, die zich “rechts-populistisch” uitlaten, worden bedreigd met consequenties tot aan het verlies van de functie toe. Dat de kerken door hun strijd tegen “kerkelijk rechts-populisme” in werkelijkheid het rechts- en links-extremistische moeras stimuleren, schijnt ze niet te interesseren.

Met de gebruikelijke tentoongespreide bezorgdheid bericht de Bayerische Rundfunk https://www.br.de/nachrichten/bayern/kirchen-stellen-sich-gegen-rechtspopulisten-in-eigenen-reihen,RWI4Av7 vandaag over een versterkt binnendringen van “rechts-populistische tendenzen”, ook in de kerken. Het bewijs voor de stelling:

“Regelmatig krijgt Martin Becher van de ‘Projektstelle gegen Rechtsextremismus’ in Beieren https://www.br.de/nachrichten/bayern/zehn-jahre-projektstelle-in-bad-alexandersbad,6ctkad1j74uked9n6rwkgctk74w38 aanvragen van kerkleden en kerk-medewerkers over rechts-populistische tendenzen: “Dat is de discussie betreffende homosexualiteit, dus homofobie, dat is het onder werp gender en gelijkberechtiging, en dat is het onderwerp Islam.”

IS DE INZET VOOR DE GRONDWET RECHTS-POPULISTISCH?

Maar ook bij het door verstokte katholieken buitengewoon gehate “Forum van Duitse Katholieken”, dat een tegenwicht vormt voor het meer en meer de linkse afgrond in glijdende “Centrale Comité (!) van Duitse Katholieken https://philosophia-perennis.com/2019/04/27/afd-bashing-praesident-des-zentralkomitees-der-deutschen-katholiken-missbraucht-sein-amt/” ziet men een “rechts-populistisch tong-geklak” aan het werk. Bij een congres in Beieren zijn namelijk regeringsvertegenwoordigers bekritiseerd vanwege het veranderen van “het grondwettelijk vastgelegde woord “Duitse Volk” in “bevolking”. Borg staan voor de grondwet gaat natuurlijk helemaal niet!

Die mag men niet alleen tegemoet treden met uitsluiting, maar ook ter discussie stellen. Dat klinkt tenminste nog eens goed. Zo heel erg schijnt men echter ook weer niet te geloven in de macht van de discussie. Want helemaal aan het einde van het artikel valt vervolgens te lezen:

“Gekozen kerkelijke autoriteiten of kerkelijke parlementariërs, die zich rechts-populistisch uitlaten, worden bedreigd door consequenties. Ze kunnen hun functie verliezen. Dat geldt ook voor employées en predikanten. Tot nu toe is er hoe dan ook nog geen geval bekend, waarbij dit ook gebeurd is.”

TOTAAL GEDESORIËNTEERD: DE ZOGENAAMDE STRIJD VAN DE KERKEN TEGEN RECHTS

Of dit de bereidheid verhoogt om mee te werken aan een dergelijke dialoog, is meer dan twijfelachtig. Op geen enkele manier twijfelachtig blijft in elk geval het probleem, dat momenteel m. b. t. de actuele “strijd tegen Rechts” steeds duidelijker wordt:

De begrippen “rechts-populistisch”, “rechts-radicaal” en extreem-rechts” werden de laatste jaren – in verband met de dtrijd tegen rechts – zo vaak door elkaar gehaald en mibruikt, dat ze compleet wazig geworden zijn. Planmatig en gestimuleerd met miljoenen aan belastinggeld werden in dit verband door Heiko Maas en de zijnen de grenzen tussen (liberaal-)conservatieven en extreem-rechtsen uitgewist. Precies deze fout begaan nu ook de kerken in Beieren met hun mega-offensieven tegen “rechts-populisme”, dat zogenaamd haaks zou staan op het christelijke mensbeeld.

Zoals de medische stand, die decennialang bij elke kleine verkoudheid sterke anti-biotica voorschreef, tot er zich ressistenten ontwikkelden en de medicamenten niet langer hielpen, schieten nu de kerken met kanonskogels op mussen, terwijl de extreem-rechtse wolven en linkse slangen in hun vuistje lachen.

WIE DE STRIJD FOCUST OP “RECHTS-POPULISTEN”, DOET DE ECHTE RECHTS-EXTREMISTEN EEN ENORM PLEZIER

Een situatie, waarvan rechts-extremisten en neo-nazi’s gebruik maakten om zich te verbergen achter de om rechtsstaat en democratie bezorgde burgers, resp. om het verzet tegen het gevaarlijke afglijden naar links van onze republiek te ondermijnen.

En dat tevens in katholieke en protestantse kring, binnen welke zich metterdaad rechts-extremisten bevinden, die onder de dekmantel van het katholicisme, resp. het nationalistische protestantisme, en regelmatig in de kringen rondom de door de BVD als rechts-extremistisch gekwalificeerde “Identitaire Beweging” ageren. En wier denken en spreken metterdaad haaks staat op het christelijke mensbeeld.

De strijd tegen dergelijke kringen is natuurlijk wezenlijk omvangrijker en vraagt meer moed dan met de gebruikelijke straatjes-om tegen rechts mee te hobbelen. Reeds éénmaal, bij destrijd tegen het criminele, antisemitische en extreem-rechtse haatblog kreuz.net, hebben de kerken – zoals Kardinaal Lehmann pijnlijk geroerd moest erkennen – comleet gefaald https://www.sueddeutsche.de/kultur/kreuz-net-offline-kardinal-lehmann-bedankt-sich-bei-schwulen-1.1545687. De volgende blunder schijnt thans te zijn voorgeprogrammeerd.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/kirchen-in-bayern-drohen-mit-amtsentzug-bei-rechtspopulistischen-aeusserungen/