Hemelfietsen – circulaire van Annegret Kramp-Karrenbauer aan de CDU

Door: Peter Helmes.

Ooit zong liedjeszanger-componist Reinhardt Mey:

“Boven de wolken

Moet de vrijheid welhaast grenzenloos zijn

Alle angsten, alle zorgen

Zegt men

Zouden daaronder verborgen blijven

En vervolgens

Zou dat, wat ons groot en belangrijk voorkomt

Eensklaps klein en nietig zijn…”

Ik kan er niets aan doen, dat dit klinkt, alsof het nieuw-gevormde “multi-talent” van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, de woorden van Mey niet alleen te sterk verinnerlijkt,maar ook nog laat groeien ten behoeve van haar persoonlijke drijfveren.

Iemand, wie dan ook, in de verregaand ge-desoriënteerde CDU moet haar welhaast hebben ingefluisterd: “Anne-Greetje, je moet je aan je volk laten zien; laat je bejubelen…!”

In elk geval greep de meervoudige mama, voormalige minister van Binnenlandse Zaken, voormalige minister-presidente, nieuwe minister van Defensie en huidige voorzitster van de CDU vaardig en gecontroleerd naar pen en lyriek en smeet een opus van betekenis op papier – en tegelijk het verbaasde partijvolk naar het hoofd: “Schilder je wereld af, zoals hij, wat jou betreft, goed is!”

En het morrend bijdragen-betalende partijvolk wordt verkast naar een CDU-Elysium, waarin noch nood, noch frustratie heerst. Dankzij (stief)mama Angela, die zij niet vergat te noemen, zwijmelt AKK in bloemrijke bewoordingen over het mooie bestaan (“Wij allen in de CDU zijn zeer verheugd …”), dat door geen enkele realiteit wordt vertroebeld.

Nu hoort het zo, dat de leidster (is ze dat?) een gedéstabiliseerde partij melk en honing belooft en spreekt over “succes”, waar menigeen daar niet bepaald in kan geloven (“tezamen hebben wij het in de hand, de CDU met moed en kracht te leiden…”)
Evenwel, Mevrouw AKK, wens ik als partijlid niet te worden bela…bedrogen, maar eenvoudig wat meer te horen, resp. te lezen over het z i j n en niet over de s c h i j n .

De CDU is de eerlijkheid kwijtgeraakt.

Als U, AKK, ervoor zorgt, dat het geloof in u en uw partij weer vaste grond onder de voeten krijgt, zou de CDU u verdíend hebben. En misschien, dat dan deze of gene afgehaakte weer terugkeert.

——————

De volledige inhoud van de circulaire van AKK:

Aan de dames en heren- medeleden van de CDU Duitsland

Berlijn, 10.07.2019

Lieve vrienden en vriendinnen, lieve leden van de CDU Duitsland,

na turbulente uren – niet alleen voor onze partij, maar ook voor mij persoonlijk – wil ik u als leden van de CDU Duitsland geheel persoonlijk inlichten.

Wij allen in de CDU zijn zeer verheugd over de verkiezing van Ursula von der Leyen tot nieuwe presidente van de Europese Commissie. Dit was gisteren een werkelijk historische dag voor ons Europa. Ursula von der Leyen is de eerste vrouw aan de top van de EU-Commissie en in deze functie ook de eerste Duitse sinds meer dan 50 jaar.

Wij feliciteren Ursula von der Leyen met haar verkiezing. Wij zijn trots op onze plaatsvervangende partijvoorzitster. Ursula von der Leyen heeft gisteren in het Europees Parlement nogmaals zeer duidelijk gemaakt, dat ze afkomstig is uit het politieke midden. Ze is door en door Europese, bouwt bruggen en strijdt voor de Eenheid van Europa. Ursula von der Leyen zal een eersteklas presidente van de Commissie zijn.

Gisteravond laat bevond ik mij vervolgens zelf in het middelpunt van een persoonlijke beslissing. In de CDU zijn wij ervan overtuigd, dat het er in het Bondskabinet in beslissende mate op aankomt, handelingsbekwaam te blijven. Hiertoe heb ik in de afgelopen dagen vele gesprekken gevoerd en ben tot de conclusie gekomen, dat een nog nauwer samengaan van partij en regering in deze situatie aan te bevelen is. In zorgvuldig overleg met de Bondskanselier heb ik daarom besloten, in het kabinet aan te treden als Minister van Defensie. De Bundeswehr, de veiligheid van ons land, de verbondsverplichtingen in de NATO en de Europese Veiligheids- en Verdedigingspolitiek hebben voor ons binnen de CDU de hoogste prioriteit.

De dubbele taak als partijvoorzitster en minister zal voor mij een uitdaging zijn, want hoe dan ook is er in de CDU veel te doen. Maar even zeker weet ik: Met de brede steun van de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangende Voorzitter, het presidium, de landelijke, regionale en plaatselijke verbanden, de verenigingen en alle vrouwen en mannen binnen de CDU hebben wij het tezamen in de hand, de CDU met moed en nieuwe kracht te leiden. Samen zullen wij de CDU naar nieuwe successen leiden. En wij geven thans tevens gezamenlijk een geheel duidelijk signaal af, dat de CDU aan de kant staat van onze soldaten, zowel vrouwen als mannen.

Hiervoor vraag ik u allen om uw steun!

Met hartelijke groeten

uw

Annegret Kramp-Karrenbauer, voorzitster van de CDU Duitsland

P.S.: Met een kleine aubade hebben wij Bondskanselier Angela Merkel vanmorgen vroeg gefeliciteerd met haar 65ste verjaardag. Veel geluk en zegen!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/19/ueber-den-wolken-schweben-akk-rundschreiben-an-cdu/#more-24889