Iran:Klimaatbeschermings-discussie onder aangescherpte strafdreiging

Door: KCF

Iraanse biologe en milieu-activiste Niloufar Bayani gearresteerd en gemarteld
.

Ik ben lid van de “Internationale Maatschappij voor Rechten van de Mens (IGFM). Een paar dagen geleden ontving ik een mail, die eigenlijk in de Duitse politiek en in het bijzonder in de Duitse klimaatbeschermings-discussie voor ophef en protest zou moeten zorgen.

Terwijl bij ons de klimaat-discussie massa’s in beweging krijgt, scholieren ongestraft mogen spijbelen en een nieuwe quasi-religie inclusie gesponsorde profetes woordt gehuldigd, staat er op de zorg voor het milieu bv. in de Islamitische republiek Iran zware bedreiging c.q. straf. Zo werd de Iraanse biologe en milieu-actviste Miloufar Batanii gearresteerd, gemarteld en staat zij onder aanklacht voor het gerecht. [https://www.igfm.de/niloufar-bayani/ Haar beweging heeft dusdanige bedreigende proporties aangenomen, dat de Iraanse regering zelfs de Koran tot basis maakt voor een bestraffing van Niloufar Bayani!Natuurlijk schrijft Allah niet rechtstreeks voor, dat milieu-activisten zouden moeten worden bestraft. Evenwel kan zijn in Soera 5 Vers 32 geopenbaarde bedreiging met straf in ondubbelzinnige zin worden uitgelegd. Daar staat namelijk onder andere, dat zij, “die onrust ( in de zin van verderf) stichten op Aarde, gekruisigd dienen te worden”. Tenslotte sticht Niloufar Bayani met haar beweging volgens de opvattingen van de hoge Iraanse Geestelijkheid en de Iraanse regering “onrust op Aarde”, d. w. z. onder de bevolking, en brengt daarmee zowel de staat als zijn islamitische maatschappelijke ordening in gevaar.

Het Islamitisch Recht (Sharia) zowel als de geheel concrete paragrafen van het Iraanse Wetboek van Strafrecht kennende, ziet de IGFM de reële mogelijkheid, dat Niloufar Bayani wordt verootdeeld tot de dood door Kruisiging. De aanklacht kan zich beroepen op deze regel van Allah in het hierboven genoemde Koranvers. Uiteraard zal een mogelijke veroordeling niet worden voltrokken, aangezien dit een opstand van Iraanse milieu-activisten en andere maatschappij-kritische geesten zou betekenen, met bloedige gevolgen. Dus zal men Niloufar Bayani veroordelen tot een lange gevangenisstraf in de beruchte Evin-gevangenis van Theran. Dat is al erg genoeg!

Terwijl ik deze regels schrijf, komen de volgende vragen en aanmerkingen bij mij op:

* Waarom organiseren de sponsors van Greta Thunberg eigenlijk geen “Friday for Future and for Niloufar Bayani” voor de Iraanse Ambassade in de Podbielski-Allee 67 in Berlijn, teneinde tegen de gevangenzetting en marteling van hun milieu-vriendin te protesteren?

* waar zijn de tienduizenden handtekeningen aan Ambassadeur Ali Majedi?

* Hadden ARD en ZDF het er al over? Nee dus.

Dat zou vanuit Duits standpunt politiek en economisch in-correct zijn. Tenslotte zijn de Iraanse revolutionaire gardes met hun 120.000 elite-soldaten niet alleen een staat in een staat, maar heheersen ze tevens de economie. En hier willen wij toch brave partners zijn, die niet toelaten, dat Duitse klimaatbeschermers en milieu-activisten zich solidair verklaren met Niloufar Bayani en haar beweging. Dat zou immers onze economische betrekkingen kunnen schaden!

Ter afsluiting nog de vraag: Wie financiert eigenlijk Greta Thunberg [https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg] en haar Duitse groene luidruchtige begeleidster Luisa-Marie Neubauer en met welk doel? Brengt George Soros met zijn handenvol miljarden de “Open Society Foundation [https://www.opensocietyfoundations.org/] weer in het spel, om onze samenleving te déstabiliseren? Welke duistere geest heeft onze wetenschappelijke samenleving reeds zo geïnficieerd, dat een Belgische universiteit Greta Thunberg het Eredoctoraat wil verlenen? Elk van ons mag zich dit afvragen en naar het antwoord zoeken.

Door: KCF.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/21/iran-klimaschutzdiskussion-unter-verschaerfter-strafandrohung/