“Thomas van Aquino: Lichtbaken van het Avondland”

Door: Redactie PP

Meer dan 20 jaar heeft de auteur van het boek “Thomas van Aquino – Lichtbaken van het Avondland” (Dr. David Berger – vert.) wetenschappelijke studies over Leven en Denken van een van de belangrijkste Denkers van het Avondland gepresenteerd. Met dit vanaf heden te verkrijgen boek stelt hij ons de misschien wel belangrijkste Denker van het Avondland op voor iedereen te bevatten manier voor.

Terwijl Links er in de regel nauwelijks mee vertrouwd is, proberen vele rechtse conservatieven vertwijfeld, de identiteit van het Avondland hernieuwd op te bouwen op twijfelachtigedenkers als Martin Heidegger of Alexander Dugin. Bij beide groeperingen, die wedijveren om de verklaringssouvereiniteit, krijgt men de indruk, dat ze ervan uitgaan, dat men in Europa pas sinds zo’n 100 jaar is begonnen met denken.

Zo vergeten ze gemakkelijk, dat het Thomisme eeuwenlang de fundamenten heeft gelegd van een authentiek conservatief denken in de spirituele kosmos van Europa. Wie van daaruit de ziel van het Joods-Christelijke Avondland wil begrijpen en het zich opnieuw eigen wil maken, ontkomt niet aan Thomas van Aquino.

EEN LICHTBAKEN VINDEN, DAT DE WEG WIJST IN DE STORMEN VAN DE TIJD

Thomas van Aquino (1224-1274) geldt als de belangrijkste Denker van de Middeleeuwen. Zijn filosofie en theologie drukken tot op de dag van vandaag hun stempel op de cultuur van het Joods-Christelijke Avondland. Wie de huidige wereldbeschouwingen wil begrijpen en adequaat beoordelen, zal optimaal baat hebben bij het kennisnemen van zijn Denken.

Een Europa, dat momenteel hernieuwd op zoek is naar zijn identiteit en daarmee naar zijn spiritueel-geestelijke roots, zou in het Aquinaat een lichtbaken kunnen vinden, dat de weg wijst in de stormen van de tijd.

Dit boek wil derhalve een eerste, voor eenieder te bevatten blik geven op Leven en Denken van de man, die de traditie Doctor Angelicus (engelachtige leraar) noemt.

OPGEDRAGEN AAN PAUS BENEDICTUS XVI

Het aan Paus Benedictus XVI opgedragen boek is de vrucht van een meer dan twintig jaar lang bezig zijn van de auteur, voormalig professor aan de pauselijke Thomas Academie, met de filosofie van de Middeleeuwen, in het bijzonder met het Denken van Thomas van Aquino.

Het boek kan hier worden besteld: THOMAS VAN AQUINO – LICHTBAKEN VAN HET AVONDLAND https://www.amazon.de/Thomas-von-Aquin-Leuchtturm-Abendlandes/dp/3873366509

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/07/28/thomas-von-aquin-leuchtturm-des-abendlandes/