De geaccepteerde vernietiging – Duitsland klaar om te worden geliquideerd.

Door: Michael Dunkel*)

Nee,ik heb er echt geen zin meer in om de daden uit het verleden en heden van de hier “beschermingzoekenden” te analyseren, ze te belichten en op te dissen.

Het zou simpelweg alleen maar tevergeefs zijn, want hier schijnt nog slechts een recht van de sterkere te gelden, helaas uitsluitend weggelegd voor diegenen, die hier zijn binnengeslopen en ons land beschouwen als speelbal voor hun mentaliteiten.

Zodra er ook maar één politicus uit zijn schulp kruipt, om maatregelen roept of inzake de burgerbescherming adequate activiteiten bedrijft, wordt hij door media, linksen en sociaal volledig stekeblinden grootscheeps aangevallen en worden alle, al bijna hulpeloos overkomende pogingen, om in Duitsland recht en orde in te zetten, per omgaande geboycot.

Wat zijn dit in ’s Hemelsnaam voor krachten, die er in mijn ogen al perverse vreugde schijnen te beleven om met elkaar onze bevolking te vernietigen en te laten verzinken in angst en beven?

Hier wordt een kind volkomen opzettelijk voor een trein geduwd, daar verworden zwembaden tot plaatsen van tumult, om niet eens meer te spreken van moorden en verkrachtingen. Wij krijgen dagelijks opgepoetste en mooie reportages te zien over oh zo arme, hulpeloze, voor angst en ellende, voor oorlog en foltering gevluchte mensen.

Alleen, precies deze mensen gedragen zich gedeeltelijk als bloeddorstige roofdieren, als barbaren, die een gedomesticeerde en gestuurde bevolking kunnen overvallen en uiteenrijten zoals in een bang gemaakte kudde schapen, en het in mijn ogen waarachtig zelfs mógen.

Politie, rechtssysteem, dit alles schijnt niet alleen machteloos te staan, maar wordt immers ook binnen dusdanig nauwe grenzen gehouden, dat er geen werkelijk handelen mogelijk is.

Ik heb er een hekel aan, om van Linksen, Groenen en wat dies meer zij, de litanieën aan commentaren te moeten horen als: wij moeten helpen, onze staat schendt mensenrechten, onze politiek negeert het ongeluk van deze mensen, die – die hier zonder consideratie hun belangen, hun brute zienswijzen doordrijven.

Waar zijn hier eigenlijk de mensenrechten voor Duitsland? Mogen die ongestraft worden gebroken, mag de bevolking worden neergeknuppeld, de vrouwen verkracht en onschuldige kinderen eenvoudigweg worden gedood?

Wat voor absolute waanzin is hier thans, dinds vier jaar, in Duitsland gaande?

In een land, waar wij zo trots waren op liberaliteit, het vrije denken en het goede met elkaar.

Wij zijn verworden tot loslopend wild en velen begrijpen het nog steeds niet en hebben het nog niet in de gaten.

Wat hebben wij misdaan, dat wij door onze eigen politici zo in de steek worden gelaten?

***************

*) Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/29/die-akzeptierte-zerstoerung-deutschland-zum-abschuss-freigegeben/#more-24994