Tagesspiegel: “Niet-Duitsers bij strafbare feiten bovengemiddeld vertegenwoordigd”

Door: David Berger.

Wat men nog ruim een jaar geleden niet kon zeggen, zonder daarvoor te worden uitgescholden voor haatzaaier en ophitser, moet nu ook de Tagesspiegel toegeven: In het bijzonder op het gebied van zware strafbare daden, van gewelddadige criminaliteit, bij drugsdelicten en bij het op slinkse wijze verwerven van uitkeringen zijn niet-Duitsers in Duitsland bovengemiddeld sterk vertegenwoordigd.

Zo veranderen de tijden. Toen in december 2017 Ines Laufer op PP een artikel https://philosophia-perennis.com/2017/12/09/ines-laufer-krim/ met precies deze stelling publiceerde, die de links-liberale Tagesspiegel thans tot voorpagina-kop maakt, kregen zij en ik tegelijk, in één adem, een ban op Facebook https://philosophia-perennis.com/2017/12/11/blog-abonnieren/, nadat wij het daar hadden gelaatst. Op twitter werd mij door enkele users medegedeeld, dat ze aangifte tegen me hadden gedaan wegens volksophitsing.

11,5 % van de hier wonende niet-Duitsers begaan 43 % van de moord- en doodslag-delicten

Wat toen dus voor onze linksgroene wachters van de politieke correctheid als rechts-radicale volksophitsing gold, zegt de “Tagesspiegel” http://www.tagesspiegel.de/politik/kriminalstatistik-nichtdeutsche-bei-straftaten-ueberdurchschnittlich-vertreten/24854104.html nu geheel openlijk: “11,5 procent van de hier wonende mensen zijn niet van Duitse afkomst. De criminaliteitsstatistiek toont aan,dat ze meer strafbare feiten begaan, dan Duitsers”

In het bijzonder bij zware misdaden lopen mensen met migratie-achtergrond ver voorop, aldus de auteur van het artikel Frank Jansen. Bijvoorbeeld bij de gewelddadigheidscriminaliteit, waar het aandeel van de niet-Duitse verdachten in het afgelopen jaar om en nabij de 38,6 rocent lag (ca. 68.000 personen.) In de sub-rubriek “Moord en doodslag” lag het zelfs om en nabij de 43 procent, bij seksueel geweld tot en met dodelijk gevolg om en nabij de 38,5 procent.

Diefstal, drugshandel, op slinkse wijze verwerven van uitkeringen

Maar ook bij bij “onschuldiger” misdrijven is te zien, dat mensen met migratie-achtergrond zeer sterk zijn vertegenwoordigd: Bijvoorbeeld bij diefstal (38,5%) en zakkenrollerij (71,3%). Ook op het gebied van oplichterij liggen migranten, speciaal bij het “op slinkse wijze verwerven van uitkeringen”(45,6%) en bij drugsdelicten (43,6%) zeer duidelijk voor op de autochtone Duitsers.

“Beter laat dan nooit”, wordt men nu geacht, tevreden te zeggen. Hierbij ziet men echter over het hoofd, dat de weigering der mainstream media, natuurlijk in het bijzonder de staatsmedia, die ons permanent de leugen van een gelijkmatige verdeling van de criminaliteit onder de bevolking hebben voorgekauwd, fatale gevolgen heeft.

Aangezien men bewust feiten heeft verzwegen en het uitspreken ervan heeft gecriminaliseerd, heeft men verhinderd, dat er gevraagd werd naar oorzaken, teneinde in de toekomst de criminaliteit tot een minimum terug te brengen. Ook de bevolking heeft men zodoende een veiligheid voorgespiegld, waarvan niet werkelijk sprake was. En die haar zo onvoorzichtig gemaakt heeft.

Nanny-journalisten: Aan jullie toetsenborden kleeft het bloed der slachtoffers!

Beste politici der gevestigde partijen, die slechts uit angst voor stemmenverlies gedreven hebben geageerd, geachte collega’s uit de schrijvende branche, die uit ijdelheid, typerend voor jullie beroep, hierbij niet anders dan helemaal vooraan wilden staan, hoeveel, juist ook jónge, mensen zouden er nog leven, hoevelen zouden zich kunnen verheugen in een gezond, ongeschonden leven, als jullie eerder de waarheid geschreven zouden hebben?

Jullie willen toch slechts het goede? Maar jullie hebben niettemin de ogen gesloten voor het bloed, dat tevens aan de toetsenborden van jullie calculators in de redactiekamers kleeft! Waar men het slechte doet, kan men het goede nooit bewerkstelligen!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/08/01/tagesspiegel-nichtdeutsche-bei-straftaten-ueberdurchschnittlich-vertreten/