Terug naar de geestelijke basis van Europa met Thomas van Aquino

Door: Peter Helmes

Een aanbevelenswaardig boek en onontbeerlijke lectuur voor ieder, die de basis van Europa wil leren kennen en toegerust wil zijn voor de strijd tegen de tijdgeest en de toenemende invloed van de Islam.

Thomas van Aquino (1224-1274) geldt als de meest betekenisvolle denker van de Middeleeuwen. Zijn filosofie en theologie drukt tot op heden zijn stempel op de cultuur van het joods-christelijke avondland. Wie de tegenwoordige wereldbeschouwingen wil begrijpen en naar behoren beoordelen, heeft ongelofelijk veel aan het bekend zijn met zijn gedachtengoed. Een Europa, dat momenteel hernieuwd op zoek is naar zijn spiritueel-geestelijke basis, zou in het Aquinaat een lichtbaken kunnen vinden, dat de weg wijst in de stormen van de tijd.

David Berger, een van de oprichters van de “Vereniging van Vrije Media”(waartoe ook conservo behoort), geeft als bijna geen ander een “perfecte invulling” ter introductie in het gedachtengoed en de werken van de H. Thomas. Daarnaast beschikt Berger over de gave, om zelf hoogst pretentieuze gedachten zo uit te drukken, dat ze algemeen te begrijpen zijn – wat hij thans weer op indrukwekkende manier bewijst met zijn nieuwe boek:

Want met zijn pas verschenen boek “Thomas van Aquino – lichtbaken van het avondland” legt de publicist David Berger, vele jaren professor aan de pauselijke Thomas Academie (Vaticaan), een algemeen te begrijpen uitkomst van bijna 20 jaar aanhoudende wetenschappelijke bezigheid met een van de belangrijkste denkers van Europa aan ons voor. Daarbij is zijn verlangen van geheel actuele aard: Hij is ervan overtuigd, dat wij met Thomas van Aquino de geestelijke basis van Europa kunnen terugveroveren, teneinde de Islamisering effectief te vertragen, resp. te verslaan.

Geen Europese denker staat zo zeer voor het christelijke avondland en de “Philosophia Perennis”(Eeuwigdurende Filosofie) als de filosoof en theoloog Thomas van Aquino (1224-1274). Nog voor het christendom definitief uiteenviel in Oostelijke- en Westelijke kerk en lang voor de hervormers zich afsplitsten van het katholicisme, herleidde hij nog eenmaal alle grote filosofische en theologische hoofdthema’s van de europese cultuur tot een fascinerend schouwspel, dat de thomistische wereldbeschouwing onderbouwt. Op het gebied van de filosofie slaagde hij in een synthese van het aristotelische en platonische gedachtengoed, dat zijn hoogtepunt bereikt in zijn filosofie van het Zijn, die tot op heden onovertroffen gebleven is op het gebied van het metafysicisme.

Een lichtbaken voor een Europa, dat zijn identiteit wil hervinden

Wie de huidige wereldbeschouwingen wil begrijpen en naar behoren beoordelen, heeft enorm veel steun aan de bekendheid met zijn gedachtengoed. Een Europa, dat momenteel hernieuwd op zoek is naar zijn spiritueel-geestelijke basis, zou in het Aquinaat een lichtbaken kunnen ontdekken, dat de richting aangeeft in de stormen der tijd.

Dit boek wil derhalve een eerste, algemeen te begrijpen blik geven in Leven en Denken van de man, die traditioneel Doctor Angelicus (engelachtige leraar) wordt genoemd. Daarnaast ziet het af van een gecompliceerd wetenschappelijk apparaat,, dat door de auteur in talloze academische studies reeds is bewerkt, en probeert het, ook de beginner dichter bij Leven en Werk van Thomas te brengen.

In zijn inleiding, wier zwaartepunt ligt in de verdediging van Europa tegen de islamisering, schrijft de auteur:

Ook te begrijpen voor de beginner

“Dit boek heeft niet als bedoeling, de gespecialiseerde wetenschappelijke onderzoek naar Thomas door te voeren. Daartoe heb ik talloze andere studies afgerond, het meest recent aan de hand van het door Volker Leppin uitgegeven Thomas-handboek (Tübingen, 2017). Veel eerder wil het, stoelend op diens inzichten een eerste, algemeen begrijpelijke kennismaking met de H. Thomas van Aquino mogelijk maken en hiermee tegelijkertijd een diepgaander begrip voor de katholieke geloofswereld.

Een kennismaking met denkers van lang geleden kan men geheel zonder weerstand tot stand brengen, indien men uit hun gedachtengoed maar datgene selecteert en verder ontwikkelt, wat overeenstemt met de eigen tijdgeest. Hierdoor zal het door de bank genomen lukken, om althans vluchtige sympathieën te wekken. Op langere termijn wordt een dialoog met gesprekspartners die ons alleen maar vertellen,wat we willen horen, vervelend. Ook daarom werd deze weg van egaliserende actualiteit hier niet ingeslagen.

Het gedachtengoed van Thomas van Aquino leren kennen door middel van zijn biografie.

Veel eerder is de volgende inleiding er op gericht, om allereerst Thomas-zelf, met de grote hoofdthema’s van zijn Denken en met de door hem gestelde prioriteiten, aan het woord te laten komen. Niet weinig aan dit gedachtengoed zal ons, modernen, op het eerste gezicht misschien vreemd toeschijnen. Maar juist deze ervaring van vreemdheid is, hetgeen niet zelden fascinatie opwekt en voor ons in de persoon en -leer van de kerkgeleerde van Aquino echte alternatieven zichtbaar laat worden. Als het ware als een uiterst kritisch geweten kan ons zo’n ontmoeting helpen om ons bewust te worden van onze eigen blinde vlekken en aan de tijdgeest gebonden vooroordelen, deze te relativeren en aldus wederom een vrije kijk op de volledige (= katholieke) werkelijkheid te krijgen.

Evenmin lag het in onze bedoeling om uitsluitend op de historische toer te gaan, dat wil zeggen, het Aquinate gedachtengoed op museum-manier te conserveren en het vervolgens slechts te beoordelen op zijn logische rationaliteit. In aansluiting op de in de geestelijke wetenschap toenemend gevolgde biografisch-mentaal-historische benadering werden rationaliteit en de, met deze in een verhouding van wederzijdse oorzakelijkheid staande, spirituele betekenis in gelijke mate in ogenschouw genomen. Op buitengewone wijze bleek deze benadering geschikt om de doordrongenheid van Leven een Leer bij Thomas zichtbaar te maken. Evenwel bestaat diens kenmerkende charisma uit een “heiligheid der intelligentie”, die zich spiegelt aan zijn “heilige leer”.

———–

Het boek is hier te verkrijgen: https://www.amazon.de/Thomas-von-Aquin-Leuchtturm-Abendlandes/dp/3873366509

Titel: “Thomas van Aquino: Lichtbaken van het avondland”

Paperback, 16, 80 Euro, alle prijsopgaven incl. https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_ust?ie=UTF8&nodeId=201895760

Gratis bezorging https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&pop-up=1&nodeId=504950

Bovendien verloot PP ter gelegnheid van het verschijnen van het boek 10 exemplaren van het boek (op de internetsite van PP: http://www.philosophia-perennis.com/).

*************

Dr. Fil. Dr. Theol. David Berger is uitgever van het vooraanstaande conservatief-liberale blog “Philosophia Perennis”(PP)

Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. Fil.) en habilitatie (Dr. Theol.) vele jaren professor in det Vaticaan. Kwam uit de kast in 2010: Toen verscheen het zich tot bestseller ontwikkelende boek “De heilige schijn” over zijn werk als homosexuele man in het Vaticaan. Daarna twee jaar hoofdredacteur van een homo-tijdschrift, ontslag vanwege te openlijke Islamkritiek. Sinds 2016 blogger (philosophia-perennis) en free-lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wetenschappelijke geschriften omvat pl.m. 1.000 titels.

MET EEN KLIK KUNT U DIT BLOG ONDERSTEUNEN: Via PAYPAL https://www.paypal.me/DBerger8… of op traditionele manier door overschrijving: IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81, BIC CMCIDEDD, t. n.v. David Berger – betreft: Bijdrage PP

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/08/01/mit-thomas-von-aquin-zurueck-zu-den-geistigen-grundlagen-europas/#more-25044