Heibel om gedééltelijk boerkaverbod…

Door: Theresa Geissler.

Tjonge jonge! Na alles bij elkaar jarenlang gesteggel, waaronder één maal een afwijzing door de Eerste Kamer, is er dan nog eens – en let wel: om zeer plausibele redenen – een gedééltelijk boerka/niqabverbod van kracht geworden, en half Nederland staat onmiddellijk op zijn achterste benen!

Om te beginnen natúúrlijk binnen de gelederen der BN’ers, want die willen nu eenmaal op dit gebied roomser zijn dan de Paus: Met voorop een Peter R. de Vries, die uiteraard de zoveelste gelegenheid te baat neemt om Wilders een veeg uit de pan te geven, en tegelijkertijd, in het vuur van zijn missie, een oubollige voorspelling op twitter meent te moeten neerplempen, waarin hij de vrees uitspreekt, dat de overheid zich staks ook nog gaat bemoeien met de kleur van z’n sókken! https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/08/peter-r-de-vries-maakt-hilarische-video-tegen-boerkaverbod-straks-bepaalt-overheid-kleur-van-mn-sokken/ (Nou, ik zou zeggen: Wees daarvoor maar niet bang, Peter, jij tenminste niet: Daar krijgt de overheid geen mensen voor, want ik heb toevallig ergens opgevangen, dat ze een tekort aan gasmaskers hebben…) Maar, alle gekheid op een stokje: Hieraan zie je duidelijk, hoe verschrikkelijk weinig zowel goedmenschelijk grachtengordel-Nederland, als fundamentalistisch allochtoon Nederland gewend is, als het gaat om restricties:

Landen als België en Frankrijk kennen, voornamelijk uit pure veiligheidsoverwegingen, al jaren een algehéél verbod op totale gezichtsbedekking, waar evenmin over ge-emmerd hoeft te worden, en nu Nederland vanwege diezelfde overwegingen eindelijk schoorvoetend hun voorbeeld volgt met een gedééltelijk verbod, is de hel ineens los! Hoe laat het er ook nog eens van kwam, het blijkt voor bepaalde groepen toch nog een klap in het gezicht te zijn; die gingen er kennelijk al vanuit, dat de sukkels hier, in dit halfmalle pokkenlandje eeuwig maar alles zouden blijven slikken in het kader van ‘leve de vrijheid’ – zelfs latente ónvrijheid, als het zo uit mocht komen. Maar in die mate zijn we hier toch nog steeds geen Gekke Gerrit – gelukkig niet!

En dat blijkt nu dus ook , zoals opgemerkt, voor de hier wonende, ultra-orthodoxe niqab- en boerkadraagsters een bittere pil. Verschillenden onder hen hebben inmiddels laten weten, dat dit ‘ze van Nederland vies tegenvalt’, waarnaast intussen ook al de vergelijking met Engeland gevallen is, “waar alles en iedereen zoveel toleranter is”. Zelfs zó, dat ze gewoon naar een baan kunnen solliciteren èn worden uitgeselecteerd in boerka of niqab, iets, wat in Nederland nog vaak genoeg ondènkbaar is… : https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4800426/niqabdraagster-oem-imran-vertrok-uit-nederland-bij-de-hema-werd-ik

Ja, dank je de koekoek! Engeland is dat het geval, doordat die zich cultureel sluipenderwijs onder de voet hebben laten lopen! Door de jaren heen hèt toevluchtsoord bij uitstek voor vele ingezetenen uit hun voormalige koloniën, waaronder nu eenmaal veel moslims, die altijd vrijelijk hebben kunnen immigreren, dan lóóp je op den duur dat risico, zeker in de mate, waarin het in het Verenigd Koninkrijk geschiedde. De huidige toestand is er dusdanig, dat bijna elke Britse stad van enige betekenis zijn eigen Moslim-enclave heeft, binnen welke de ingezetenen eerder segregeren, dan integreren, de Sharia steeds vastere voet aan de grond krijgt en de Salafisten een steeds grotere mond. Treffend voorbeeld van dat laatste is wel de Pakistaanse Moslim-activist Anjem Choudary, die jarenlang geen strobreed in de weg werd gelegd bij het uiten van provocatieve bedreigingen aan het adres van de autochtone Britse samenleving in de media, of het organiseren van fundamentalistische haatmarsen door Tower Hamlets- Londen. Tenslotte, op bewezen verdenking van ernstige criminele delicten, werd hij veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf, maar inmiddels, sinds 2018, is hij alweer voorwaardelijk op vrije voeten, na amper de helft van die straf te hebben uitgezeten.

Hij had allang definitief moeten worden uitgewezen, natuurlijk, maar dat gebeurde niet. Waarom niet? Is Broot-Brittannië dan langzamerhand en ongemerkt zó verstrengeld geraakt in, enerzijds het westerse “ideaalbeeld” van ruimdenkendheid en, anderzijds, de toenemende invloed van uitheemse culturen, dat het zich gaandeweg verbeeldt, alles normaal en aanvaardbaar te moeten vinden, tot het zichtbaar maken van de ongelijkheid tussen man en vrouw aan toe, zonder daar nog ook maar één kanttekening bij te mogen plaatsen? Zelfs geen praktische, in het kader van de algemene veiligheid, zodra die in het geding is (aangezien het altijd de vraag blijft, wie of wát er onder zo’n boerka/niqab schuilgaat)?

Hoe dan ook, zó ver héén zijn wij aan de andere kant van de Noordzee gelukkig nog niet, ook in Nederland niet!

Hier beseffen wij nog steeds: Als de tolerantie zijn grenzen heeft, dan is het niet meer dan logisch, dat dit naar twee kanten werkt. Dus: niet alleen Rationele politici vervolgen vanwege ‘groepsbelediging’, maar evenzeer ‘Nieuwe Nederlanders’ vanwege soortgelijke provocaties; evenzeer bijvoorbeeld buitenlandse functionarissen uitzetten, die zich hier ongevraagd in de Nederlandse politiek komen mengen (is metterdaad gebeurd); evenzeer, al is het ook maar op bepaalde locaties, “lappen stof” verbieden, die, behalve dat ze afbreuk doen aan de westerse norm van sekse-gelijkwaardigheid, ook nog een onnodig risico opleveren voor de openbare veiligheid, omdat we het ons juist in deze tijden niet kunnen permitteren om maar elke keer weer te moeten raden, wíe of wát er onder zo’n tent c.q. achter zo’n gordijn schuilt. Hier zitten er, wat óns betreft, grenzen aan ónze tolerantie, en is het zelfs te wensen, dat dit ook niet meer verandert.

Een glorieuze dag voor eenieder met een Islam-kritische inslag? Och, ten dele: Vergeleken met sommige andere landen doet de opzet nóg slapjes aan een komt het bovendien allemaal rijkelijk laat! Maar goed, beter laat dan nooit!

En voor wie de ‘slappe hap’ desondanks niet te verteren valt: U heeft slechts de korte oversteek te maken naar het – voor Sharia-gezinden – beloofde land, waar zelfs een Nigel Farage bezwéért, alleen tegen de EU te zijn en níet tegen de Islam. Dus mooier kan het al niet!

Met vreugde zullen we U uitzwaaien: “Adieu, vaarwel en véél succes bij de goedmenschelijke stakkers aan de overzijde! En hopelijk tot nóóit meer ziens!”

Door: Theresa Geissler.