Vanuit abortus-standpunt: Katholieke pastoor dreigt strijder voor recht op leven met huisverbod

Door: Peter Helmes

Een uiterst informatieve “Privat-Depesche”

Sinds enkele maanden ontvang ik van een langjarige, trouwe conservo-lezer de “Privat-Depesche”, een publicatie, die ongegeneerd de vinger legt op de zere plekken, die ons door de tijdgeest worden toegebracht.

Dacht ik aanvankelijk nog “och jé, alwéér een nieuw blad’, intussen weet ik wel beter. de door de ‘Privat-Depesche gepubliceerde nieuwsberichten en commentaren vindt men ergens anders nauwelijks, ook niet onder de conservatieve blogs. De hoofdredacteur, Karl Noswitz, heeft mij toestemming gegeven, de bijdragen van de ‘Privat-Depesche’ over te nemen voor conservo – wat ik met oprechte dankbaarheid aanvaard.

Hier een van de nieuwste artikelen:

Zo intimideert een katholieke pastoor strijders voor het recht op leven en tegenstanders van abortus

In de bijdrage ‘Pastoor dreigt met huisverbod’ in de bijlage van de ‘Privat-Depesche kan men nalezen, hoe de katholieke kerk strijders voor het Recht op Leven intimideert.

Kilian-Thomas Semel (52) is pastoor van de katholieke parochie Sankt Konrad in Haar bij München.

In een actueel Herderlijk schrijven aan zijn parochie wordt onder het opschrift “Hoofdonderwerp” reclame gemaakt voor de vereniging >>Donum Vitae in Beieren e. o.<< in een twee bladzijden vullend artikel worden zwangere moeders uitgenodigd, om naar het "consultatiebureau"van Donum Vitae in Haar te komen. De lezers en lezeressen van het Herderlijk Schrijven wordt uitdrukkelijk verzekerd: "Ons advies is vrijblijvend". Na het "consultatiegesprek" reikt Donum Vitae aan de zwangere het zogenaamde "consultatiebiljet" uit. Met deze dodingslicentie kan de "geadviseerde"vervolgens haar eigen kind voor de geboorte straffeloos laten vermoorden.

Stephan Ostrowitzki (49), een authentieke katholieke priester en hulppastor in Haar, protesteerde bij zijn baas tegen de reclame voor Donum Vitae – en werd korte tijd later afgezet als vicaris. Onder de gelovigen gaat het gerucht, dat de pastoor zijn vicaris vanwege de kritiek op het Herderlijk Schrijven zou hebben weggewerkt. Hierop dook Privat-Depesche-hoofdredacteur Karl Noswitz (59) er in:

"Waarschuwing tegen het Herderlijk Schrijven. In het betreffende Herderlijk Schrijven wordt reclame gemaakt voor Donum Vitae. Deze organisatie reikt dodingslicenties uit, met welke kinderen voor de geboorte straffeloos kunnen worden vermoord. Donum Vitae staat aan de kant van de pro-choice-ideologie, volgen welke het de "beslissing" van de moeder is, of ze het kind onder haar hart doodt. In de promotie-tekst voor Donum Vitae in het betreffende Herderlijk Schrijven is de formulering te lezen: "Maar wat… als de zwangerschap ongewenst is?"

Met deze mensenverachtende draai verbreidt onze pastoor – bewust of onbewust – het nationaal-socialistische gedachtengoed. Het denkschema, waarmee kinderen in de baarmoeder (door de Führer, door de moeder, door de samenleving) worden ingedeeld in "gewenst" en "ongewenst", werd voor het eerst in de Duitse wetgeving ingevoerd, en wel in 1933 door een veranderde constitutie van de in de Weimarrepubliek vooreerst buiten werking gestelde paragraaf 219 Wetb. v. Strafr., die thans in gemodificeerde vormgeving als paragraaf 219 a in het Wetboek van Strafrecht staat.

Hoe is het mogelijk, dat de Nazi-ideologie bijna 75 jaar na Auschwitz nog steeds zo diep in de Duitse clerus verankerd is?

Niet weinig katholieke priesters maken ongehuwde en gehuwde vrouwen zwanger en laten vervolgens hun kinderen voorde geboorte doden, om hun ambt en hun aureool van heiligheid niet in gevaar te brengen. Hun gewetensbezwaren temperen ze vervolgens met een engagement voor de pro-choice-oeganisatie Donum Vitae, omdat ze niet wensen te erkennen, dat ze moordenaars zijn. Haar, 6 juli 2019, Karl Noswitz"

"Haar, 12 juli 2019. Zeer geachte Heer Noswitz, Hierbij delen wij u mede, dat wij uw vlugschrift, dat u afgelopen week-end aan de kerkgangers heeft uitgedeeld, in handen hebben gegeven van de juridische afdeling van het Aartsbisschoppelijk Ordinariaat teneinde gerechtelijke stappen tegen u te onderzoeken. Nadat zich een aantal kerkgangers bij ons parochie-kantoor is komen beklagen over uw gedrag, aangezien dezen zich door uw manier van spreken en het pontificale uitdelen van uw blaadjes opdingerig benaderd en lastiggevallen voelden, delen wij u mee, dat u in geval van herhaling rekening dient te houden met de uitvaardiging van een onmiddellijk huisverbod tegen u. Dit geldt dan voor alle kerkelijke gebouwen en ruimtes van de parochie Sankt Konrad, de parochiekerk en de Nikolauskerk alsook het daar in de buurt gelegen kerkelijke terrein. Voor het overige wijzen wij er expliciet op, dat wij uw aanmelding voor de dagtocht van de parochie in de herfst van dit jaar vanwege de gegeven omstandigheden niet aanvaarden en er aldus voor u geen mogelijkheid is om mee te rijden. Met vriendelijke groeten Pastoor Kilian Th. Semel".

Wat een heisa vanwege vier uitgedeelde pamfletten!

* (Bron: DIE BERLINER PRIVAT – INLICHTINGEN (Privat-Despeche)

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/08/04/im-blickpunkt-abtreibung-kath-pfarrer-droht-lebensrechtler-mit-hausverbot/#more-25082