Beduvelen, misleiden, rad voor ogen draaien – De klimaatzwendel

Geloof geen statistiek, die je niet zelf “geëvalueerd” en geïnterpreteerd hebt …

Door: Freddy Kühne *)

“geloof geen statistiek, die je niet zelf hebt vervalst”, zegt reeds de volksmond. Aangezien de mondige burger echter stoort bij het doorregeren van bepaalde lobby-groeperingen, wordt het kritische, goed opgeleide en zelfstandig denkende volk zienderogen onmondig gemaakt – door middel van framing, ‘nuding’, selectieve nieuwsgaring en ondertussen ook met bestelde gemanipuleerde rapporten en statistieken …

De politiek maakt tegenwoordig zelfs geen pas op de plaats meer voor het manipuleren van het weer…. de weersgegevens, liever gezegd. Want met de paniek voor de zogenaamd uitsluitend door mensen veroorzaakte klimaatverandering laten mensen zich gemakkelijker sturen, laten scholieren zich bewegen tot demo’s en zich in de vakantie uitnodigen voor Friday-fFor-Future congressen. Aldus worden de jonge mensen politiek groen geïndoctrineerd, hun oprechte belangstelling voor de bescherming van al wat leeft wordt aldus misbruikt, teneinde de partij van de Groenen aan machtspolitieke meerderheden te helpen, zodat deze tevens haar andere politieke doeleinden van Generatie ’68 kan doorzetten!

Dat is allemaal maar complottheorie? Waarschijnlijk nauwelijks. De Groenen waren altijd al meesters in het aanscherpen van de angst voor de atoomoorlog, voor de bossterfte, voor het atoom-ongeval i. v. m. kernenergie of – geheel actueel – het ten ondergaan van de wereld door het klimaat, en om kinderen en jongeren te misbruiken, om in Duitsland politieke meerderheden te verkrijgen.

Daarnaast gebruiken ze de milieubescherming uitsluitend als werktuig om heel andere doelen door te drukken, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de geslachten en de daarmee samenhangende traditionele rolpatronen (gender-mainstreaming), de afschaffing van de soevereine staten, de afschaffing van het klassieke huwelijk- en gezin, of het doorzetten van de “seksuele revolutie”, wat in duidelijke bewoordingen het toelaten van pedofilie en huwelijken met kinderen – ja, zelfs het polygame huwelijk betekent. Het ongeboren leven willen ze als wetgever niet langer beschermen – maar vrijgeven ter afslachting …

Door een politiek van ontgrenzing en onbegrensde immigratie brengt de politiek van de Groenen niet alleen de sociale vreedzaamheid in Duitsland in gevaar, maar tegelijkertijd vormt haar politiek ook een gevaar voor de economische, financiële en culturele stabiliteit.

De Groenen streven de afschaffing na van de meer dan duizenden jaren geldende christelijke zedelijke morele- en waardenpatronen. Ze zijn de protagonisten van een hedonistisch humanisme, de protagonisten van de zogenaamde “Frankfurter Schule”. De waarden van de christelijke religie dienen langzamerhand te worden geslecht en tenslotte overboord te worden gesmeten.

De Groenen zijn – opzettelijk of niet – in veel opzichten een in de kern antichristelijke, atheïstisch-humanistische stroming, traditionele ordeningen door elkaar brengt en chaos zal achterlaten.

Het is dus niet denkbeeldig, dat vele Groenen in werkelijkheid oud-communisten zijn, kan men alles bij elkaar toch vaststellen: De Groenen zijn een partij van het globale socialisme, ze beschouwen alle culturen en religies als onderling inwisselbaar, gelijkwaardig, resp. onverschillig en wensen ze door vermenging onder elkaar op te lossen en daarmee af te schaffen.

Hun politiek op het gebied van energie-, economisch-, sociaal- en financieel gebied zal er daarom allereerst toe leiden, dat Duitsland economisch radicaal zal verarmen.

Hun manier van doen om dit door te zetten met taalkundige beteugelingen, spreekverboden en censuur en in samenwerking met gewelddadige links-radicalen andersdenkenden te intimideren wijst op sterke affiniteit met Stalin en Lenin…

Daarnaast gaan de Groenen uiterst bekwaam te werk en lukt het ze vaak zelfs, goedgelovige kerkvorsten voor hun karretjes te spannen.

De zogenaamd door mensen veroorzaakte klimaatverandering wordt voor dit machtspolitieke doeleinde intussen ook geïllustreerd met selectieve weersgegevens, die op geen enkele manier kunnen bogen op een wetenschappelijk-gefundeerde basis.

U gelooft mij niet, dat de klimaat-modellen en weersgegevens wetenschappelijk niet correct worden geregistreerd en benut?

Nu, kijkt U dan a. u. b. maar eens naar de volgende video-documentaire!

Verdere informatie:

https://www.eike-klima-energie.eu/2019/08/02/besonderheiten-der-sommerwitterung-2019-zirkulationsstoerungen-ohne-ende/

https://www.eike-klima-energie.eu/2019/03/24/pik-forscher-rahmstorf-diskutiert-ueber-klimafragen-mit-afd-mdb-hilse-was-ist-richtig-was-ist-falsch/

https://conservo.wordpress.com/2019/08/02/die-gruenen-eine-gefahr-fuer-unser-land-gedanken-zur-neuerscheinung-die-todsuenden-der-gruenen/

*)Freddy Kühne beheert het blog http://99thesen.com/ en schrijft regelmatig columns voor conservo.

Door: Freddy Kühne.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/08/06/tricksen-taeuschen-fabulieren-der-klimaschwindel/#more-25111