Verval van de openbare orde is de nieuwe normale gang van zaken

Door: Young German.

Bijna geen politicus in dit land, de oppositie daargelaten, wenst zichzelf de vraag te stellen, hoe dit land er eigenlijk over tien of twintig jaar uit moet gaan zien. Wat voor een staat, wat voor een republiek laten wij onze kinderen na, voor zover die er überhaupt zijn? De bittere waarheid zal zijn, dat het Duitsland van de toekomst meer overeenkomsten zal vertonen met Brazilië, dan met Zwitserland. En daarmee bedoel ik niet het klimaat, maar de socio-economische levensrealiteit van mensen in een ontwikkelingsland, waarin sprake is van een sterke scheiding tussen arm en rijk, terwijl de woonwijken-zelf zijn opgedeeld in “veilige” en “onveilige”. Het verval van de openbare orde, zoals men ze anders alleen kent uit Favela’s en sloppenwijken in dergelijke landen, zal ook in Europa zijn intrede doen. De ontwikkeling is al begonnen. Daarvan merken de meeste Duitse burgers, voor zover ze (nog) tot de hogere middenklasse behoren, weinig. De realiteit voor de bewoners van achterstandswijken in de BRD en die van de eigenaren van koopwoningen in de Hamburgse Nobelwijk, waar ook Till Schweiger woont, is heel verschillend.

Dat een minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een reducering van de criminaliteit, is op de keper beschouwd gewoonweg belachelijk, als men een nuchtere blik werpt op de getallen van zijn eigen ministerie. Dat zijn eigen gegevens hem logenstraffen https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_node.htm, grenst reeds aan het satirische. De openbare ruimte, die in de High Trust Society (vert.: Samenleving met hoge mate van vertrouwen) Duitsland eigenlijk voor enigszins veilig doorging, gaat verloren. De politie, die toch al spaarzaam over Duitsland is verdeeld, kan de veiligheid noch garanderen, noch in de naaste toekomst een trendverandering bewerkstelligen. Eén blik op de cijfers in Berlijn maakt dit duidelijk:

De Berlijnse politie wordt geplaagd door zorgen over de opvolging. Want een ontzaglijke pensioneringsgolf komt in de komende jaren op de autoriteiten af. Tot 2022 gaan een kleine 40 procent van de ongeveer 16.000 full time politie-ambtenaren met pensioen. Tegelijkertijd moet de politie het klaarspelen, om dubbel zo veel sollicitanten in te zetten als in de jaren daarvoor – en dat brengt voor de autoriteiten ook problemen met zich mee.

“Ze moeten de mensen nemen, zoals ze uit de school komen, zegt politie-president Klaus Kandt in een interview met de Berliner Morgenpost. Nam men vroeger de 100 beste kandidaten, tegenwordig is men gedwongen, de beste 200 te nemen, gaat Kandt verder. De gemiddelde leeftijd onder Berlijnse politiemensen bedraagt 50 jaar.

Volgens een prognose van het interne Beheer van de Senaat van het afgelopen jaar houden de komende drie jaar meer dan 2300 van de ca. 16.000 politiemensen ermee op – ca. 200 meer, dan er in opleiding zijn. De afhakers en het grote aantal zieken nog niet meegerekend. – Berliner Morgenpost https://www.morgenpost.de/berlin/article210786779/Polizei-verliert-40-Prozent-ihrer-Kraefte-an-die-Rente.html

Wat voor agenten voor de oudgedienden in de plaats komen, heeft men zeer goed kunnen zien aan het schandaal op de Politieschool van Spandau https://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-polizeiakademie-in-spandau-was-ist-an-den-vorwuerfen-dran-a-1176762.html . De politie in metropool-regio’s als Berlijn https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-skandal-und-missstaenden-note-mangelhaft-fuer-berliner-polizeischule/22726664.html, Keulen, München, Hamburg enz. zal de interne wezensgesteldheid van de Bondsrepubliek optimaal representeren. Een moreel krakkemikkig geworden, qua personeel uitgedunde en in kwaliteit achteruit gegane politie kan totaal niet functioneren, zoals ze zou moeten.

GdP-voorzitter Oliver Malchov zei vrijdag in Berlijn: “De politieke en maatschappelijke ontwikkeling in de laatste jaren is met het oog op veiligheidssituatie en de consequenties voor de politie door de politiek in Bond en deelstaten verkeerd ingeschat. permanente inzet in het Hambacher woud, omstreden staatsbezoeken zoals dat van de Turkse staatspresident Recep Tayyip Erdogan in Berlijn en Keulen, massademonstraties in Saksen en talloze aangekondigde manifestaties op de Dag van de Duitse Eenheid laten mijn collega’s, mannelijk of vrouwelijk, geen adempauze meer. Ze moeten nagenoeg elk weekeinde dienst doen en gedeeltelijk 12 arbeidsuren uitdienen.”

Volgens de woorden van de voorzitter van de GdP is er in Duitsland nauwelijks nog een deelstaat in staat om op eigen kracht eigen grote inzettingen te bewerkstelligen. Malchow: “Inmiddels zijn echter ook versterkingen uit andere deelstaten bijna niet meer mogelijk. Zelfs de ook op politie-gebied grootste deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft zijn 18 honderdmans-afdelingen zelf nodig en zet ze 12 uren achtereen in. Alle alarminstellingen zijn gemobiliseerd. Ettelijke wachtposten en commissariaten – en niet alleen in NRW – rijden op spaarbranders. Voor onverwachte gebeurtenissen zijn er nog nauwelijks uitgeruste krachten ter beschikking.”

De politievakbond houdt er ernstig rekening mee, dat de situatie ook in de toekomst niet zal ontspannen, maar eerder zal aanscherpen. Malchow: “De politie staat op instorten.”- GDP https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_Malchow-Die-Polizei-steht-vor-dem-Kollaps?open&ccm=000

Voor Berlijn betekent dat gedeeltelijk ook, dat er zowat 9000 mensen gezocht worden met openbaar arrestatiebevel. Over de hele Bondsrepubliek zijn het er (stand van 2018) ca. 300.000 Bij bijna de helft daarvan gaat het om afgewezen migranten, aldus het BKA. https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Fast-300.000-Menschen-in-Deutschland-zur-Fahndung-ausgeschrieben

“Alleen al in Berlijn hebben wij aantallen, die zo hoog zijn, dat ze opzien hebben gebaard: Tegen om en nabij de 1.633 personen is een openbaar arrestatiebevel uitgevaardigd. Telt men alle openbare arrestatiebevelen bij elkaar op, ook die van ontsnapte gevangenen, de gezochten wegens vervangende vrijheidsstraffen, strafvoltrekking, uitwijzing of verberging, dan moeten het er zelfs, volgens de stand van maart 2018, alleen al in Berlijn meer dan 8.500 zijn, zei hij tegen de Welt.

Aldus heeft het personeelsgebrek er tevens toe geleid, dat er bij de Berlijnse recherche 52.000 onvoltooide rapporten op de afwerking wachtten. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden, dat DNA-analyses bij woning-inbraken pas na twee of drie jaar werden voorgelegd. – Junge Freiheit https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/staatsanwalt-in-berlin-gibt-es-8-500-offene-haftbefehle/.

Met het oog op deze ontwikkeling zou het eens tijd worden om tegenover de Duitse burgers open kaart te spelen en hen te laten weten, dat de politie het niet meer aankan en de burger beter zelf eens zou kunnen nadenken over zelfbescherming. Een versoepeling van de wapenwetten en een her-bewerking van de paragrafen betreffende noodweer zou waar mogelijk moeten worden toegepast, om het verval van de staat op passende wijze te bestrijden. Voor de allermeeste bewoners van de Bondsrepubliek zal de zomogelijk spoedig intredende noodsituatie nog steeds onvoorstelbaar zijn. Alle anderen, die meer fantasie en verstand bezitten, weten allang, hoe ernstig de situatie is.

Door: Young German.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/08/07/verfall-der-oeffentlichen-ordnung-ist-die-neue-normalitaet