Winterthur: Islamisten gooien Zwitserse provincie om

Door: David Berger.

Ook in Zwitserland radicaliseren, ondanks een minarettenverbod, steeds meer Moslims. Hun centrum is de stad Winterthur. Een Duitse wereldkampioen kickboksen, die is overleden in de jihad in Syrië, speelde hierbij een belangrijke rol. Een gastbijdrage van Bodo Post.

Tot nu toe was Zwitserland ervan uitgegaan, dat haar als niet-EU-lid en voorbeeldland inzake sociale dienstverlening een kritische islamisten-scene bespaard zou blijven. Des te meer kwaad bloed heeft het nu in Zwitserland gezet, dat uitgerekend de overzichtelijke voorbeeldstad Winterthur, die eigenlijk tot nu toe gold als verzekeringsmerk voor veiligheid en een gezonde wereld, het brandpunt van het alpenland geworden is, waar de Islamisten-scene hele stadswijken verovert en zich in getto’s terugtrekt als in de duistere Middeleeuwen.

De beste voedingsbodem voor parallelle samenlevingen en Islamisme

In het bijzonder getroffen is, naar het zich laat aanzien, de wijk Steig in Winterthur-Töss. De maatschappelijke ontwikkelingen hier gelden bij de onderzoeksautoriteiten als problematisch. Hier heersen hoge werkeloosheid en gebrek aan perspectief, die de beste voedingsbodem bieden voor parallelle samenlevingen en Islamisme. De islamistische scene van Winterthur bestaat volgens onderzoekskringen uit enkele aanvoerders en grote getalen van aanhangers.

Deskundigen gaan uit van 70 tot 100 personen, die toe te schrijven zijn aan het Islamistenmilieu. Hoeveel personen uit het grote gebied Winterthur echter metterdaad als jihadisten naar de oorlogsgebieden zijn afgereisd, is onduidelijk. Het staat vast, dat het er meer geweest moeten zijn, dan de tot nu toe bekende tien gevallen.

Islamitisch kickboksen

Het was evenwel Valdet Enver Gashi uit Pristina in Kosovo, die als zesjarige in 1992 met zijn ouders in Duitsland een asielverzoek had ingediend en als Duitse Thai-bokser tweevoudig wereldkampioen in de vedergewicht-divisie werd.Hij droeg aanzienlijk bij tot de radicalisering van de islamistische scene in Winterthur. Gashi kwam in 2013, na beëindiging van zijn professionele kickboks-carriëre in Thailand, naar Winterthur en ontwikkelde aldaar een soort van islamitisch kickboksen.

Velen werden aanhanger van hem en trokken vanaf begin 2015 met hem naar de terroristische organisatie IS, naar Syrië. Voor zijn in het Duitse Singen wonende gezin hield Gashi zijn jihad-reis geheim. Pas door een anoniem telefoontje vernam het gezin, dat Gashi gestorven is bij de gevechten om Kobane, waarschijnlijk door de kogels van zijn eigen IS-broeders, omdat hij met het oog op de uitzichtloze situatie naar Duitsland wilde vertrekken.

Linea recta vanuit de Moskee in Winterthur in de jihad

Gashi had zijn jongens om zich heen verzameld in de plaatselijke An-Nur-Moskee in Winterthur. Deze Moskee bleef ook nog na het vertrek van de jihadstrijders naar Syrië een verzamelpunt van Islamisten van tot ver buiten de stadsgrenzen. Inn 2016 werden in het “Godshuis” twee Moskeebezoekers bijna gelyncht door een groep van twaalf jonge baarddragers, omdat ze voor spionnen werden gehouden. Dit leidde ertoe, dat de Moskee gedurende meerdere jaren door rechercheurs in de gaten werd gehouden. Zo kwamen de autoriteiten er bijvoorbeeld achter, hoe een jongeman zich vanuit het “Godshuis” linea recta naar het vliegveld begaf, om naar de jihad te vertrekken. De politie kon hem nog op het vliegveld Zürich te pakken krijgen.

In oktober 2016 had een zogenaamd uit Ethiopië afkomstige import-imam in het kader van een openbaar toegankelijke vrijdagpreek gezegd, dat Moslims, die weigerden toe te treden tot de geeenschap, moestenworden gedood of verbrand. Een rechtbank beschuldigde de imam, die in Zwitserland een asielverzoek had ingediend, die was afgewezen, ervan, dat hij in passages van zijn preek de strafbare daad pleegde, openlijk tot een misdaad aan te zetten.

Salafisten van Winterthur wachten op de terugkeer van hun broeders uit Syrië en Irak

De veroordeelde beargumenteerde, dat het ging om woorden van hoge islamitische schriftgeleerden, van de profeet Mohammed, en om citaten uit de Koran, die hij niet mocht becommentariëren. Respectloos jegens de woorden van Mohammed veroordeelde de rechtbank van Zürich de man tot ‘buitensluiting’, het Zwitserse woord voor uitzetting. Dit kon zowaar worden voltrokken, omdat bij de rechtbank de ware identiteit van de man uit Somalië was vastgesteld.

De An-Nur-Moskee in Winterthur is sinds de zomer van 2017 gesloten, omdat de verhuurder het verdrag had opgezegd. Maar de meeste Salafisten zijn gebleven en wachten nu op de terugkeer van hun broeders uit Syrië en Irak.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/08/14/winterthur-islamisten-mischen-schweizer-provinz-auf/