Kramp-Karrenbauer denkt over uitsluiting van Maassen uit de partij

“IK BESPEUR BIJ HEM GEEN HOUDING, DIE HEM NOG WERKELIJK VERBINDT MET DE CDU”

Door: Michael Stürzenberger.

De bazin van de CDU en kersverse minister van defensie Annegret Kramp-Karrenbauer laat haar masker vallen en toont, hoe zij, en daarmee ook haar partij, naar links zijn opgeschoven. Zo denkt ze in alle ernst over een uitsluitingsprocedure uit de partij tegen het voormalige hoofd van de BVD en mede-lid van de CDU-Waarden-unie Hans Georg Maassen. Tegenover de bladen van de Funke-Mediagroep gaf ze te kennen, dat ze “geen houding” bij hem zou zien, die hem met de CDU nog werkelijk zou verbinden.

Kramp-Karrenbauer zou als voormalige deelstaat-minister van Binnenlandse Zaken van het Saarland ook blij zijn, dat de heer Maassen geen verantwoording meer draagt voor de Duitse BVD.De CDU zou een partij zijn, die wordt gedragen door een “gemeenschappelijke burgerlijk-conservatieve houding”. (!) Onder de dekmantel van de CDU een politiek te bedrijven die de politieke tegenstanders vooral in de voorste gelederen ziet, doet aan deze houding geen recht wedervaren.

Hans-Georg Maassen reageerde uitermate gelaten op deze stoot onder de gordel van Kramp-Karrenbauer. Het zou hem een raadsel zijn, wie haar heeft aangeraden om dergelijke gedachtenspelletjes te formuleren. Metterdaad zijn er voor een uitsluiting uit de partij aanzienlijke obstakels te nemen en zou hij van zijn leven niet gedacht hebben, dat deze obstakels hem nog eens zouden moeten beschermen. Een procedure ter uitsluiting uit de partij ziet hij gelaten tegemoet.

Daarmee verkeert Maassen in een vergelijkbare situatie als Thilo Sarrazin in de SPD. Met deze actie heeft Kramp-Karrenbauer tevens een duidelijk signaal afgegeven aan de laatste rechts-conservatieve stemmers in het Oosten van Duitsland, die metterdaad nog van plan waren, hun kruisje bij de CDU te zetten – voor hen is deze partij absoluut onverkiesbaar geworden. Maassen had in de afgelopen weken met enkele voordrachten en verkiezingsoptredens in Saksen nog geprobeerd, propaganda te maken voor een koerscorrectie binnen de CDU. Dit voornemen kan hiermee definitief mislukt zijn.

Maassen wees ook de tegen hem opgeworpen beschuldigingen af. Niet hij heeft afstand genomen van de stanpunten van zin partij, maar de CDU zou onder de voormalige partijvoorzitter Angela Merkel “een forse ruk naar links” hebben gemaakt. De CDU zou vroeger, in tegnstelling tot de dogmatische partijen uit het linkse spectrum, altijd een partij van veelzijdigheid zijn geweest. Over AKK toont hij zich verrast:

“Dat AKK met deze traditie wil breken, geloof ik niet. Het zou mij zeer teleurstellen, want ik heb altijd hoogachting voor haar gehad.”

Evenwel, zij zal ermee breken. In de Spiegel valt te lezen https://www.spiegel.de/politik/deutschland/hans-georg-maassen-annegret-kramp-karrenbauer-erwaegt-cdu-parteiausschluss-a-1282406.html Hoezeer AKK is aangestoken door Links, zoals zij de rechts-conservatieve Tea-party-beweging in de VS veroordeelt, die ook haar steentje bijdroeg aan het verkiezingssucces van Donald Trump:

‘Op de vraag, of ze Maassen en de ultra-conservatieve Waarden-Unie met haar uitspraken de gele kaart toont, zei Kramp-Karrenbauer: “De Tea-Party-beweging in de VS Heeft de Republikeinen uitgehold en geradicaliseerd. Dat zal de CDU, dat zal ik als voorzitter niet toelaten. Het is van elk lid het goede recht om zijn mening uit te spreken. Maar de poging om een totaal andere partij tot stand te brengen, kan rekenen op mijn alleruiterste verzet.”

AKK heeft met dit absurde voornemen https://www.focus.de/politik/deutschland/verteidigungsministerin-kramp-karrenbauer-spricht-oeffentlich-ueber-moeglichen-parteiausschluss-von-maassen_id_11041369.html tevens duidelijk gemaakt, dat de CDU in het Oosten bereid is tot een grote coalitie met Links. Een groter plezier dan deze amok-rit tegen het gezonde mensenverstand, dat Hans-Georg Maassen in elke vezel van zijn lichaam heeft opgeslagen, kan ze de AfD al niet doen. Mocht deze uitsluitingsprocedure werkelijk in gang worden gezet, waarvan men na deze aankondiging eigenlijk wel kan uitgaan, en in aansluiting daarop mogelijk ook succes hebben, dan zou Maassen moetn weten, welke partij in Duitsland nog aansluit bij zijn politieke basis-principe.

Het zal spannend zijn, of de overgebleven rechts-conservatieve politici in de CDU verder laf en opportunistisch hun mond houden over deze abominabele linkse koers, of dat er nu een opstand onder de laatste integeren uitbreekt. Een van de weinigen, die dit aandurft https://www.welt.de/politik/article198684089/Kramp-Karrenbauer-bringt-Parteiausschluss-Maassens-ins-Spiel.html, is Alexander Mitsch:

‘De voorzitter van de Waarden-Unie, Alexander Mitsch, deelde de Duitse persdienst mee, dat een uitsluitingsprocedure uit de partij niet alleen ongegrond zou zijn, maar de CDU ook aanzienlijke schade zou toebrengen. “De Heer Maassen staat voor de hoop van vele burgers en leden van de Unie op de noodzakelijke politieke omslag, in het bijzonder voor meer interne zekerheid”.’

We hebben reden om uit te kijken naar de volgende peilingen betreffende de verkiezingen in het Oosten..

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/08/kramp-karrenbauer-erwaegt-parteiausschluss-von-maassen/