De 70-jarigen genocide?

Door: Rob Meyer.

‘Moet je 70-plussers nog wel een nieuwe hartklep, een kunstheup of een dure kankerbehandeling geven? GroenLinks wil dat artsen in ziekenhuizen nauwer overleggen voor ze ouderen behandelen. Overbehandeling is aan de orde van de dag.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks vindt al langer dat er beter moet worden gekeken naar het nut van operaties bij ouderen. Want opereren loont niet altijd. En het is ook nog eens belastend voor de patiënt.’

Dit zijn enkele regels uit een inmiddels zeer omstreden item bij EenVandaag.

Corinne Ellemeet krijgt inmiddels een bak commentaar over zich heen, waar de linkse honden geen brood van lusten.
En m.i. zeer terecht.
Ellemeet: ‘Het gaat het GroenLinks-kamerlid vooral om gezondheidswinst. Al kan besparing wel het effect zijn.’

Haar opperhoofd Yasser Klaver heeft dit al eerder uitgeblaat.

Hanna Willem, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie:

‘Het gros van de ouderen lijkt nauwelijks op te knappen van nierdialyse, weten we uit onderzoek dat loopt. Moet je die mensen dan wel vermoeien met die wekelijkse gang naar het ziekenhuis voor die behandeling?”

Mijn vraag: ‘Dus deze mensen thuis laten verrotten uit ongepaste betrokkenheid?’

Jan Slagter, directeur van Omroep Max is verbolgen over de plannen van GroenLinks. Hij is naast omroepbaas ook initiatiefnemer van een kleinschalige woonvorm voor ouderen, het Ben Oude Nijhuis in Rotterdam. Slagter is bang dat het toch allemaal om bezuinigen(!) gaat en dat ouderen druk zullen ervaren zich niet te laten behandelen. ‘85 jaar en een nieuwe heup? Je krijgt een nieuwe heup. Want misschien word je wel 95.’ Aldus Slagter.

Al met al riekt dit naar genocide.
Eerst zorgt men ervoor dat we door moeten werken, in de toekomst wel tot aan 70 jaar, wie weet het?
En daarna wordt je op de schoorhoop gedumpt.
Dit is wat ik noem je reinste fascisme.
Nog even en er gaat weer een trein naar Sobibór.
Nu gevuld met senioren.

We zijn weer een stapje dichter bij de vervolmaking van een links-fascistische dictatuur.

Ik ben razend en kan alleen maar kotsen.

Maar de fles is nog niet leeg.

Onlangs hoorde ik iemand die een wel heel schokkende opmerking lanceerde:
‘Ja, maar ouderen zuigen de jeugd leeg!’

Een simpel rekensommetje leert dat ouders ca 20 jaar krom liggen om hun kroost rijp te maken om de wereld in te trekken, deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren.
Daarna mogen die ouderen naar de stort?

Woorden schieten mij te kort.

Rob Meyer 16 augustus 2019.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/13/omstreden-ouderenplan-is-niet-nieuw-a3654028