Constantin Schreiber en de “Kinderen van de Koran”

Door: PI-News (boekbespreking)

Reeds het boek ‘Inside Islam’ (2017) van de journalist Constantin Schreiber was een voorbeeldig werk. Schreiber had – geenszins “undercover”, maar zijn streven openlijk uitdragend – diverse moskeeën in Duitsland bezocht. Hij had de vrijdag-preken vertaald en achteraf met de Imams willen spreken over de inhoud. Gestuit is hij op: dikwijls een niet-willen-praten, in het beste geval wereldvreemde vroomheid, vaak genoeg haat en hetze tegen hetgeen wij westerse waarden noemen.

Thans komt zijn nieuwe boek uit: ‘Kinderen van de Koran. Wat islamitische scholieren leren’ https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/aus-dem-aktuellen-prospekt/85617/kinder-des-koran . Schreiber heeft zich hiervoor verdiept in schoolboeken op islamitisch gebied.

En waarom? Omdat vanuit deze landen jaar na jaar tienduizenden mensen naar Duitsland komen. Omdat wij zouden moeten weten, met welk wereldbeeld hun kinderen worden opgevoed. En: Omdat een deel van de vrouwvijandige, racistische en antisemitische uitlatingen in deze boeken als “ontwikkelingssamenwerking” ook door Duitse belastinggelden worden gefinancierd. Om en nabij de 100 verschillende exemplaren uit de maatschappelijk-georiënteerde vakken (inclusief religie) heeft Schreiber doorgespit – steeds in samenwerking met gerenommeerde vertalers.

Om zich niet het verwijt op de hals te halen, slechts “eenzijdige” en buitengewoon krasse passages te presenteren, heeft Schreiber uit de landen Afghanistan, Iran, Egypte, Palestina en Turkije telkens een nagenoeg compleet onderwijswerk vertaald.

De resultaten zijn af en toe schokkend: De Joden zouden principieel de vijanden van de Moslims zijn, vrouwen zouden niet opruiend moeten spreken, ongelovigen zouden het verdienen, te worden gepijnigd – van laïcisme en een moderne hervorming van de Islam bijna geen spoor, veeleer overwinnings-zekere onwrikbaarheid van een door geen enkele werkelijkheid gedekt overdenkingsbewustzijn.

Dergelijke onderzoekingen, dergelijke ontmaskeringen zijn niet ongevaarlijk. En zo komt de zorg van Constantin Schreiber tot in het dankwoord aan het einde van zijn boek tot uiting: “Ik werd bedreigd, uitgescholden en beledigd. Om deze reden zal ik niemand, die mij bij de onderzoekinen m. b. t. dit boek heeft ondersteund, bij de naam noemen.”

Constantin Schreiber: “Kinder des Koran. Was muslimischer Schüler lernen”- 18 Euro, hiet bestellen https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/aus-dem-aktuellen-prospekt/85617/kinder-des-koran.

Door: PI-News (boekbespreking).
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/08/constantin-schreiber-und-die-kinder-des-koran/