Kindermisbruik vanuit de klimaatdrammershoek!

Door: Theresa Geissler.

Ja, lezer, ik besef het: Nog maar luttele weken geleden publiceerde ik op dit blog de vertaling van dit heus wel steekhoudende artikel van Wolfgang Hübner: https://theresasvisie.com/2019/08/16/vergeet-greta-eindelijk-eens/.
En ik was het eens met de strekking, anders zou ik het nooit hebben vertaald, laat staan gepubliceerd, toch?

Dat was ook zo, zij het met – toen al – in mijn achterhoofd de gedachte, dat goede voornemens in dit opzicht wel eens buitengewoon moeilijk te handhaven zouden kunnen zijn. Want bewaar maar eens het principiële stilzwijgen, probéér maar eens consequent te blijven negéren, als de tegenpartij intussen onverdroten doorgaat met zijn luidkeelse, misselijkmakende boodschap, waarbij bovendien nog de walgelijke praktijk al duidelijker zichtbaar wordt; houd dáár maar eens standvasig je mond over!

Dat is mij niet gegeven, nooit geweest ook. Vandaar, dat ik er bij deze ook niet langer tegen heug en meug moeite voor wil doen: sommige praktijken schrééuwen nu eenmaal om een reactie:

Want tja, na een media-windstilte van zo’n twee weken – veroorzaakt, doordat Greta Thunberg haar met veel tamtam aangekondigde missie naar New York omwille van nóg meer tamtam met een ‘milieuvriendelijk’ zeiljacht wenste te maken, in plaats van met een ‘verfoeilijk’ vliegtuig (en over welk van de twee de meeste CO2 uit stoot, hebben we het nu dan maar even niet) – kwam er afgelopen woensdag weer een einde aan de weldadige rust, zodra de beoogde bestemming dan toch werd bereikt:

Praktisch de gehele MSM zat onmiddellijk in de startblokken om ons te verzekeren, dat de ontvangst door de klimaatbeweging massaal en overweldigend was geweest. Je kunt dat overigens geloven, of niet: opvallend mag het genoemd worden, dat daarvan geen concrete beelden voorhanden lijken te zijn. Dr. David Berger, bijvoorbeeld, schroomt in zijn kleine, maar veelzeggende bijdrage bepaald niet om gewag te maken van het feit, dat het tegendeel het geval geweest is https://theresasvisie.com/2019/08/30/klimaat-greta-in-new-york-beelden-van-een-politiek-misbruikt-meisje/. Daarnaast stipt hij echter nog een ander feit aan, van een nog aanmerkelijk ernstiger gehalte:

Hij doet dit door in te haken op de tweet van publiciste Kathy Hopkins – die tenslotte aan de realistische kant staat en daarom bepaalde waarnemingen, godzijdank, niet hoeft te verdoezelen: Haarscherp toont zij met een video-filmpje van een luttele 26 seconden aan, hoe dit, toch al door Asperger getekende kind – want meer is dit beklagenswaardige schepsel niet – door de twee weken durende zeilreis dusdanig is ‘overvoerd’, dat het niet alleen niet in staat is, meer dan een paar gestamelde woorden uit te brengen (waarop het de microfoon schielijk afgeeft), maar op de koop toe de controle over haar mimiek compleet verloren blijkt te hebben, wat zich uit in onwillekeurig fronsen en spastische vertrekkingen van de mondspieren.*)

Nee, dit meisje lijdt niet aan Down-syndroom, zoals de kortzichtigen onder ons alweer zowel gretig als gemakzuchtig geneigd zijn, te constateren; wèl lijdt zij aan Asperger, mist daardoor de broodnodige empathie ten opzichte van zowat de hele wereld om haar heen en heeft daarnaast, evenmin als ieder ander van haar leeftijd, de -wereld- wijsheid in pacht. Conclusie: Je kunt weliswaar je redenen hebben om je groen, geel en paars te ergeren aan dit wicht met haar aanmatigende klimaat-drammerij, maar de hoofdschuldigen zijn en blijven toch de volwassenen áchter haar, die de last van hún stokpaardjes op háár schouders blijven leggen en aldus momenteel zichtbaar bezig zijn, haar kapót te maken.

Als jullie, klimaatdrammers, een icoon nodig hebben om je aan alle kanten rammelende argumentaties kracht bij te zetten, maak dan liever een gouden kalf, dat fysiek noch psychisch lijdt…. Ah néé, dát is natuurlijk weer aantoonbaar kapitalistisch…

Ja, het zijn ook niet de klassiek-rechtse kapitalisten, die zich te buiten gaan aan het exploiteren van zieke, machteloze kinderen, dat is met dit alles wel duidelijk.

Dit kwaad zal op den duur zichzelf straffen, zij het dan, dat het klimaat-icoontje het eerste slachtoffer zal zijn en helaas níet haar exploitanten, haar ‘dierbare’ ouders op de eerste plaats.

En naar hoe lang de jeugd in haar geheel zich zal laten misbruiken voor deze hysterische poppenkast valt vooralsnog alleen maar te ráden; wij kunnen slechts hopen, dat zij in de toekomst, tijdens de ‘klimaatmarsen’ nog veelvuldig kunnen worden betrapt op het tussendoor nuttigen van hamburgers, alcohol en stickies: Hoopvolle tekenen, dat zij één en ander niet té serieus nemen, wat hen wel eens kon behoeden voor de totale inéénstorting… in tegenstelling tot hun “grote voorbeeld” Greta Thunberg.

Door: Theresa Geissler.

*)Hier past een rectificatie: De door mij overgenomen link naar de tweet van Kathy Hopkins bleek er bij nader inzien één uit meerdere tweets te zijn, die elkaar afwisselen naarmate dit artikel opnieuw bekeken wordt. Daarom achtte ik het beter, deze link maar weer te verwijderen. In plaats daarvan heb ik echter op YouTube een korte video gevonden, die niet alleen (vanaf 2.07 min.) de waargenomen stuiptrekkingen in Greta’s gelaat duidelijk weergeeft, maar tevens de relatief bescheiden opkomst bevestigt, in tegenstelling tot wat de MSM ons over het algemeen wil laten geloven:

TG.