Korte analyse van de verkiezingen in Saksen en Brandenburg

Door: Widergänger.

De burgers in Sachsen en Brandenburg hebben hun stem uitgebracht. Intussen kan men enkele tendensen en en gevolgen herkennen.

1). De Groenen waren van beide verkiezingen de ware winnaars. Ze zullen vermoedelijk in twee volgende deelstaat-regeringen aantreden. Rood-Rood-Groen in Brandenburg en Zwart-Groen(-Rood) in Saksen zullen voor de volgende vijf jaar de waarschijnlijke coalities zijn. dat zal meer en meer voor groene invloed in de landelijke politiek zorgen. Deze ontwikkeling zal er echter ook voor zorgen, dat de CDU in Saksen nog meer zal moeten kronkelen om verder nog de minister-president te kunnen leveren. De basis zal met een deelname van de Groenen niet blij zijn, de Waarden-Unie in Saksen kan nu aantonen, hoe conservatief ze in werkelijkheid is. De AfD zou er op lange termijn van kunnen profiteren, aangezien de toekomstige coalitie de CDU zou lunnen opbreken.

2). De waargenomen ontwikkelingen in het partijen-landschap gelden niet in het Oosten. Weliswaar hebben de beide volkspartijen SPD en CDU kiezers verloren, evenwel bleef de verwachte erosie uit.Beide partijen zullen verder de deelstaatregeringen aanvoeren. Mogelijk zullen de resultaten ook de toestanden in het parlement en in de regering stabiliseren. Een totale crash van de SPD zou de Grote Coalitie ter discussie hebben gesteld.

3.) De Groenen-hype explodeerde in de nieuwe Bondsstaten, terwijl de Linkse Partij haar status als “Partij van het Oosten” moest afgeven aan de AfD. De Groenen konden niet profiteren van de klimaat-hysterie en de steun van de media. Ze zullen de komende jaren dus op de eerste plaats slechts een fenomeen in het westen blijven. De Linkse Partij stelde bij beide verkiezingen teleur, zij bleef zelfs beneden de peilingen tijdens de voorverkiezingen. Ze zal ondanks de grote sociale onrechtvaardigheid steeds meer aan invloed verliezen.

4.) De AfD is in het Oosten een volkspartij geworden, geen enkele andere partij kon dergelijke verkiezingswinsten op zijn conto schrijven. De resultaten in het Oosten zijn constant beter dan in het Westen, ook al kon de AfD niet de sterkste kracht worden. Met het oog op de anti-AfD-propaganda van de media zijn de resultaten verrassend. De tendensen in de voorverkiezingstijd waren op korte termijn eerder negatief, zodat de momentele resultaten een signaal zijn – De partij is werkelijk aangeslagen! Volkomen onverwachts: De AfD kon van alle partijen onder de jonge kiezers de meeste stemmen vergaren. Ondanks dit resultaat zal de AfD niet kunnen mee-regeren, waarmee men echter al rekening had gehouden. Spannend zal het ambtelijke resultaat en de zetelverdeling zijn. Zal de AfD in Saksen geen mandaten kunnen bezetten? Zal de beslissing, de AfD-lijst te kortwieken nog verdere juridische consequenties hebben?

5.) In Brandenburg hebben de Vrije Kiezers de horde genomen en zullen met een fractie kunnen aantreden, terwijl de FDP in beide deelstaten zal ontbreken. Bovendien was er in zekere mate sprake van veel stemmen voor “overige”. Het toont duidelijk aan, dat het Duitse partj-beeld verder verdeeld raakt. De regeringsvorming zal aldus steeds moeilijker en spannender worden.

Door: Widergänger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/09/01/kurzanalyse-der-sachsen-und-brandenburgwahlen/