LA FRANCE SE REVEILLE – “Frankrijk ontwaakt”: Rechts Frankrijk plant mega-congres

Door: David Berger.

“De Fransen herkennen Frankrijk niet terug” wordt gesteld in een aangrijpende korte video, die reclame maakt voor het congres “La Convention de la Droite” eind september in Parijs.
Meerdere duizenden mensen en talrijke prominente voorgangers willen hier – op uitnodiging van Éric Zemmour – een onafhankelijkheidsverklaring van Rechts ten opzichte van progressivisme, multiculturalisme en vrijhandel bekrachtigen.

Meerdere duizenden mensen hebben zich reeds aangemeld voor het congres “La Convention de la Droite” op 28 september in Parijs. Ze verwachten van een goede dertig persoonlijkheden uit heel Europa, in het bijzonder echter uit Frankrijk antwoorden op de huidige diepe crisis, waarin Frankrijk is geraakt:

Ondernemers, intellectuelen, bondspresidenten, Franse en buitenlandse politici van verschillende politieke stromingen willen een dag lang discussiëren over de grote economische, politieke, sociale,ecologische en identiteit-stichtende uitdagingen, waarmee de westerse naties in de 21ste Eeuw oog in oog staan. Het overkoepelende zwaartepunt, “Het rechtse alternatief, voor datgene, wat zij ‘progressisme’ noemen, letterlijk vertaald “progressivisme”

Éric Zemmour als initiator

“Zemmour werd in 2011 door een Franse rechtbank tot een geldboete veroordeeld wegens het upstoken tot rassenhaat. De reden: Hij had geëist, dat werkgevers het recht moeten hebben om Arabieren of zwarten te weigeren.”

Initiator van het geheel is Éric Zemmour, een schrijver met Joods-Algerijnse migratie-achtergrond en redacteur van het dagblad Le Figaro.

Opzien baarde de publicist, toen hij provoceerde met de uitspraak, dat men, als men de terroristen wil treffen, “Molenbeek bij Brussel zou moeten bombarderen en niet Raqqa in het verre Syrië.” Speciaal het gevaar, dat uitgaat van de Arabische en Afrikaanse migranten voor de openbare veiligheid, laakt hij hardgrondig.

Frankrijk ontwaakt

Volgens zijn voorstelling moet de grote gebeurtenis één van de hoogtepunten van het Franse politieke leven worden. Zij moet als het ware een “onafhankelijkheidsverklaring van Rechts tegen progressivisme, multiculturalisme en vrijhandel” worden, “waaraan ze al te vaak zijn blootgesteld”.

Het is de wens van de organisatoren, om te breken met de fouten van de laatste 30 jaar op het gebied van economische, sociale en maatschappelijke kwesties, teneinde Rechts intellectueel hernieuwd sterk op te bouwen: Frankrijk ontwaakt!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/09/07/frankreich-erwacht-die-rechte-frankreichs-plant-mega-kongress/