Zweedse professor komt met remedie tegen de klimaatverandering: Mensenvlees eten!

Door: David Berger.

De herontdekking van het kannibalisme (het eten van dode mensen) ziet een bekende Zweedse professor als dé oplossing, om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Met hulp van de “Groene Jeugd” denken wij zijn concept verder uit en vragen ons af: Moeten wij, alvorens de lijken op te eten, niet ook nog seks met ze hebben?

Wie had gedacht, dat het verbod op plastic zakken en de Nobelprijs voor Klimaat-Greta reeds de laatste uitwassen van de klimaat-hysterie zijn, ziet zijn vergissing nu wel in. Er is nog veel beter en veel meer op komst.

Op de Zweedse televisie https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/forskaren-undersöker-möjligheten-att-äta-människokött-finns-många-tabun-12496854 heeft de Zweed Magnus Soderlund, professor in de marketing en leidinggevende van het Centrum voor Verbruiksmarketing aan de Stockholm School of Economics, het kannibalisme, d. w. z. het eten van mensenvlees voorgesteld als belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaat-catastrofe.

“Conservatieve taboes” tegen kannibalisme opzij zetten!

Het kannibalisme zou een “gangbare weg zijn om de klimaatverandering te bestrijden”. Eerst zouden evenwel “conservatieve” taboe’s tegen het kannibalsme opzij moeten worden gezet. (Bron: https://www.facebook.com/rtdeutsch/photos/a.546028985527335/1679974118799477/?type=3&theater)

Wie nu denkt, dat de professor kort voor het interview te veel Crystal Meth (“Pervitin” heeft genomen, en dat zijn gedachten daardoor neigden naar perversie, kan worden gerustgesteld. Want geheel rationeel en met de voor Zweden welbekende humaniteit voegt hij er tegelijkertijd nog aan toe, “dat de persoon, die moet worden opgegeten, dóód moet zijn.”

De levenden hoeven zich dus geen zorgen te maken, er is vooreerst geen sprake van, dat iemand, die opeens honger krijgt, hun oren,of – om niet te veel opde fantasie vooruit te lopen – een ander lichaamsdeel opeist en opéét.

Dan meteen maar goed: Kannibalisme en necrofilie!

En het gaat tenslotte niet om deze of gene bijkomstigheid:
“Als wij inzake klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken niets on-geprobeerd willen laten, is het belangrijk, om het onderwerp aan te roeren.”

Geheel doordacht is het concept natuurlijk nog niet. Hier kan een voorstel, dat de “Groene Jeugd” reeds enige tijd geleden in het maatschappelijk discours inbracht, een renaissance beleven:

De legalisering van necrofilie https://philosophia-perennis.com/2017/09/14/gruene-jugend-2/, van seks met lijken. Want ook geslachtsverkeer stoot enorm veel CO2 uit. Als nu één van de seksuele partners al dood is, wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk gehalveerd. Tevens zou dit concept bewijzen, op hoeveel vlakken recycling mogelijk is, in aanmerking genomen, dat mensen de moed hebben, om creatief te zijn en ook eerder ongewone wegen te bewandelen.

Allereerst de conservatieven opeten!

Wij zouden alleen maar het conservatisme, dat met achterhaalde morele ideeën verhindert, dat wij de wereld-ondergang een halt toeroepen, wat meer moeten bestrijden. Dan zou het toch passend zijn, dat wij dat met de doden niet meer zo letterlijk nemen en eerst eens zouden beginnen met het opeten van de conservatieven.

Blijft de vraag, welk “Verboden voor AfD-politici”- restaurant in Berlijn als eerste Alexander Gauland of Erika Steinbach op het menu heeft…. Er is veel mogelijk, laten wij ertoe overgaan: Eet smakelijk!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/09/08/schwedischer-professor-mit-rezept-gegen-den-klimawandel-menschenfleisch-essen/