Linkse waanzin: “Met 9/11 begon de oorlog van de zwakkeren tegen hun onderdrukkers”

Door: David Berger.

Vandaag is de 18de verjaardag van de islamitische terreur-aanslagen van 11 september op de torens van het World Trade Center en het Pentagon. Vanuit dit uitgangspunt documenteren wij hier een passage uit de openingsrede, die de bekende Keulse geleerde Ralph Giordano onder de titel “Niet de migratie, de Islam is het probleem” heeft gehouden op 31 mei 2008 in Köln-Lindenthal op de “kritische Islam-conferentie” – “Voorlichten in plaats van verdoezelen”.

Ook als sommige uitspraken intussen door de tragische realiteit zijn achterhaald (“Duitsland heeft tot op heden geluk gehad”), lijkt de rede (https://hpd.de/node/4706) nog steeds uiterst actueel:

Een nieuw tijdperk van wereldwijde angstverbreiding

“Wij moeten echter weten, wat met de 11de september 2001 zijn intrede inde geschiedenis heeft gedaan: Een nieuw tijdperk van weteldwijde angstverbreiding. In deze context heeft Duitsland tot op heden geluk gehad – de twee Keulse kofferbommen zijn niet ontploft, en drie andere daders met acht snode plannen konden op tijd worden vastgezet. Zo hoeft het niet te blijven. Wat dan?

Op dit punt iseen kleine inlassing op z’n plaats – met betrekking tot de nooit vergeten reacties van een specifiek linkse op de horror van die septemberdag, nu meer dan zeven jaar geleden.

Ik heb mijn hele leven lang, voor- en na de bevrijding, moeite gehad om te haten, hoewel ik daarvoor genoeg persoonlijke redenen zou hebben gehad – en dat is me ook gelukt. Maar vervolgens, laat, heb ik het toch nog geleerd – toen ik de eerste bekendmakingen vanuit deze hoek van de aanslagen van New York, Washington en Pennsylvania over me heen moest laten komen: namelijk, dat “Ground Zero”, de aanslag op de Twin Towers – ik citeer –

“de schadeloos stellende taal van het geweld is, omdat gerechtvaardigde verlangens geen gehoor gekregen hebben, een reactie op het onthouden van ieder begrip aan de armen in de wereld…”

Deze Camorra der éénogigen met het cynisme van hun innerlijke betrekkingloosheid ten opzichte van de verbannenen, de verdrukten, de tot stof vermaalden, naast een tegelijkertijd infame glorificering van de moordenaars als wrekende gerechtigheid – deze verdorven Duitse linkse heeft mij dan toch nog leren háten.

Wanneer wordt de Dom van Keulen door Islamisten opgeblazen?

En een hopelijk nooit gerealiseerd visioen getuigt: De Dom van Keulen door de discipelen van Bin Laden geëffend met duizenden doden en gewonden. En midden in de chaos vervolgens, toegesneld en zwart van de rook, de Stockhausens, Teweleits, Peymanns, Drewermanns en Co. – daarnaast, de nog tot spreken in staat zijnde overlevenden paaiend te verzoeken, de aanslag toch alsjeblieft te begrijpen als een oorlog van de zwakkeren, die de dialoog werd geweigerd, als een proeve van teleurgestelde liefde, die men met begrip tegemoet diene te treden…

Ik kan al deze zelfbenoemde voorsprekers der zogeheten Derde Wereld tamelijk precies voorspellen, wat hen in een dergelijk hopelijk nooit gerealiseerd geval te wachten staat – namelijk ter plekke te worden gelyncht.

Deze steen moest me even van het hart.”- Tot zo ver Giordano.

Rechtse complottheorieën bekronen linkse waanzin

Deze perfide verontschuldiging van de terreur wordt alleen nog overtroffen door extreem-rechtse, anti-Amerikaanse complor-fanatici, die de VS – tegen alle wetenschappelijke studies over de kwestie in – ervan beschuldigen, de terroristische aanslagen te hebben toegelaten resp. zelf te hebben geënsceneerd, teneinde een grotere wereldwijde acceptatie te berkrijgen voor de Oorlog tegen het Midden-Oosten (en de islamitische wereld) en voor de wrijvingsloze toegang tot de aardolie.

Ook hier valt weer duidelijk te zien, hoe dicht linkse en rechtse fanatici bij elkaar staan. Het tegengas tegen LinksGroen is is dan ook hier weer niet het rechts-extremisme, maar het liberaal-conservatieve gedachtengoed der vrije wereld.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/09/11/linker-wahnsinn-mit-9-11-begann-der-krieg-der-schwachen-gegen-ihre-unterdruecker/