Evo Morales, vuurduivel en brandstichter

Door: Peter Helmes.

De links-radicale, indogene brandstichter van de momentele Amazone-branden, de Boliviaanse president Evo Morales, gaf in Decreto 3973 (Boliviaanse wet) schriftelijk opdracht tot het afbranden van het Boliviaanse regenwoud.

Morales heeft uitgestrekte vlaktes nodig ten behoeve van de runderveeteelt; omdat hij zich door middel van een verdrag verplichtte tot de zich over vele decennia uitstrekkende voorziening van heel China met rundvlees.

Door een van Noord-West naar Zuid-Oost gerichte, zeer sterke wind (stormwind-mistral vanuit de Andes) sloegen de vlammen vanuit Bolivia in het Oostelijke Grensgebied naar Brazilië over op het Braziliaanse regenwoud.

Bolsonaro heeft daar niets mee te maken! Dat stellen zelfs Florian Huber (Heinrich Böll-stichting/Bogóta) en zijn vriend Tobias Käufer vast.

De Communistische dictator van Bolivia, Evo Morales, is in overdrachtelijke zin de eigenlijke brandstichter, ondersteund en gestimuleerd door politiek dichtbij hem staande NGO’s onder leiding van Greenpeace.

Toen midden-augustus voor het eerst satellietfoto’s betreffende het onderwerp “Branden in het Amazone-regenwoud” werden gepubliceerd (waarbij diagonaalgewijs van Bolivia in de richting van de Atlantische Oceaan lopende vuurstrepen in Brazilië – klaarblijkelijk uitgaande van de Boliviaans-Braziliaanse grens – waren te zien), zette in een gezamenlijke actie van vele internationale media vooral in Duitsland een scherpe kritiek in op de “Braziliaanse Neo-Nazi-president Bolsonaro”.

Aanvankelijk dachten velen, dat het bij deze scheldpartijen tegen Bolsonaro door pers en media om een afleidingsmanoevre ging, waarmee de kort voor begin juni 2019 begane aanslag (een brute mes-aanval) op Bolsonaro door een NGO-milieu-activist moest worden verdoezeld https://www.welt.de/politik/ausland/article181449076/Jair-Bolsonaro-Messerattacke-auf-rechten-Praesidentschaftskandidaten-in-Brasilien.html.

Intussen werd de dader, een links-radicale NGO-activist, “geestelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard” en zal hij zo zijn gerechte straf kunnen ontlopen.

Of, en hoeveel “smeergelden door NGO-financiers” werden betaald om de dader strafvrij te houden, is nog niet afdoende aan het licht gekomen (https://www.zeit.de/news/2019-06/15/angreifer-von-messerattacke-auf-bolsonaro-fuer-unzurechnungsfaehig-erklaert-20190615-doc-1hj1u5).

Op de satellietfoto’s van Augustus 2019 (de branden werden allereerst in juni in Bolivia op grote schaal gesticht – op bevel van van de dictatoriaal regerende president Evo Morales) ziet men overduidelijk, hoe de oerwoud-branden zich van West naar Oost, dus van Bolivia naar Brazilië, in de richting van de Atlantische kust uitbreidden.

Van Bolivia uitgaande en gedeeltelijk op Peru overslaande, allerhevigste oerwoudbranden verbreidden zich vanwege en sterke Noord-wester wind (Mistral vanuit de Boliviaamse Andes) ook snel uit tot in het Braziliaanse Regenwoud in het Zuid-Westen daarvan.

Terwijl kort tevoren nog zelfs de Heinrich-Böll-Stichting bij monde van haar plaatselijke journalisten – Florian Huber (Bogóta) en Tobias Käufer – de grootste oerwoud-brandstichter Evo Morales voor de branden verantwoordelijk maakten, Veranderden de NGO’s wereldwijd hun strategie en beschuldigden de “rechts-radicale Trump van Brazilië” (citaat van Greenpeace, maar ook van de Duitse media), de bijna aan een aanslag ten offer gevallen Braziliaanse president Bolsonaro ervan, dat hij bevel zou hebben gegeven voor de regenwoud-branden, om akker- en weidevlaktes te winnen voor zijn agri-economische doeleinden.

Dat is een zoveelste klassiek voorbeeld van de vele leugens en waarheidsvervalsingen door milieu-NGO’s, op de allereerste plaats door “Greenpeace”, agressieve valse beschuldigingen aan het adres van hun “vijanden”en “bescherming van de eigenlijke verantwoordelijken (zoals Evo Morales). Greenpeace zorgt voor betrouwbare mediële rugdekking voor de links-radicale kameraden van de communistische vleugel der nagestreefde “wereldnrevolutie” in de vorm van de “Grote Transformatie”!

Alleen maar goed, dat zowel Florian Hübner (H. Bóll-stichting) alsook Tobias Käufer, die meteen daarop, waarschijnlijk “om strategische redenen”, werd geruggefloten, over de ongelofelijke, zwaar-criminele misdrijven tegen de mensheid door Morales en zijn kameraden hebben bericht.

Evo Morales, de zich in de verkiezingsstrijd bevindende president, is de hoofdschuldige aan de Amazone-branden, die door de in Bolivia op bevel van Morales gestichte branden van de KOKA-boeren met behulp van de heersende sterke WIND vanuit Noord-westelijke richting naar het Zuid-oosten toe zijn overgeslagen op de Amazone-bebieden in Brazilië!

Daarbij komen de opzettelijk door de indigene socialisten gestichte branden langs de highways, ook gemeenschappelijk door de zg. “Pioniers van de verandering”(change agents – vgl. Schellhubers “Grote Transformatie”) ontstoken, door de links-ideologisch-fanatieke NGO’s wier subsidies werden gekort – overigens ook subsidies uit Noorwegen en Duitsland! De woede van de in Zuid-Amerika infiltratief-revolutionair bezige NGO’s over het schrappen van in de miljoenen lopende subsidies is grenzeloos!

Zo schreef Tobias Käufer op 29. 07. 19 in MOZ.DE – Het nieuwsmagazine voor Brandenburg onder de titel: “Regenwoud – blowen schaadt het klimaat” (Bron: https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1743390/):

Citaat: “Onder gejuich van de veefokkers beslist de president bij decreet, dat het ontbossen in twee Amazone-provincies is toegestaan.

Een autosnelweg door een door indigene volkeren bedreigd natuurgebied en een spoorlijn van de Atlantische- naar de Pacific- kust, ook door ecologisch-sensibele gebieden, moeten daar worden gerealiseerd.”

Doet denken aan de rechts-populistische Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro, maar is de politieke wens van het Boliviaanse socialistische staatsopperhoofd Evo Morales. De eerste indigene president van Bolivia presenteert zich weliswaar graag als beschermer van “Moeder Aarde”, maar heeft, wanneer het gaat om het dienen van de economische belangen, net zo weinig scrupules als zijn Braziliaanse ambtsgenoot.

Een paar dagen geleden vaardigde Morales het decreet nummer 3973 uit. Het maakt de ontbossing van verdere bosgebieden in de provincies Beni en Santa Cruz mogelijk. Aldus zal plaats worden gemaakt voor de veeteelt. (https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-no-3973-del-10-de-julio-de-2019/).

Afnemers van het vlees zijn de Chinezen.

(Opm.: Door China wordt er naar gestreefd, dat het socialistische Bolivia tot aan 25% van de behoefte aan rundvlees in China zal dekken. Evo Morales, de “non-moralist”) heeft hiertoe passende verdragen met China tot stand gebracht. Dus: Veganisten zal men in China niet zo gauw aantreffen… en Bolivia zal misschien wel zijn hele regenwoud afbranden – op bevel van de Indio-president. En als er iemand al schuldig is aan de klimaatverandering, dan is het deze communist, die onze “groene longen” vernietigt!)

Verder staat er in het bericht:

“Dit is een afpersend decreet, dat slechts economische belangen dient en vergeet, dat de natuur professioneel en met consideratie en niet alleen markt-economisch moet worden behandeld”, becommentarieerde Juan Carlos Ojopi van het Comité tot verdediging van de Amazone de beslissing. Zijn kreet overschrijdt echter nauwelijks de grenzen van Bolivia.

Daarnaast heeft de Boliviaanse Amazone in het tijdvlak van 2005 tot 2018 reeds 18,7 miljoen hectare bosgebied verloren, berichtte de krant “Los Tiempos”. ( Opm.: nu al bijna totaal vernietigd regenwoud door Evo Morales!).

Vernietigende gevolgen voor het regenwoud heeft ook de aftrek van Marihuana en Cocaïne. Alleenal in Colombia vergrootte het voor de illegale verbouwing van Coca ontgonnen gebied zich naar 49.416 hectare in 2017.

Paraguay meldt steeds opnieuw aanzienlijke schade aan de bossen door illegale verbouwing van Cannabis.

“Door het hele land getroffen door de verbouwing van drugs zijn 17 van de 59 ecologisch beschermde Nationale parken”, bericht Florian Huber van de HeinrichVöll-stichting in Bogóta. Anders uitgedrukt: Blowen vermoordt het klimaat.

De lijst van klimaat-vijanden in Zuid-Amerika liet zich zonder bezwaar voortzetten. Het economische systeem van Venezuela berust op niets anders dan op winning en verkoop van de fossiele brandstoffen olie en gas, de communisten van Cuba investeren stevig in de opbouw van het massa-toerisme enin Equador werd door Chinese investeerders het startschot gelost voor een gigantische kopermijn.

Dit alles gebeurt echter, zonder dat het verzet ertegen internationaal wordt waargenomen. De rest van de wereld kijkt alleen naar Brazilië. Dat zou wel eens zwaarwegende gevolgen kunnen hebben voor het klimaat. (Citaat: Einde. https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1743390/)

Conclusie:

De hoofdverantwoordelijke voor de vernietiging van het Amazone-regenwoud is Evo Morales, die onlangs, “krokodillentranen huilend”, in Colombia bij de “Amazone-top” in Leticia zijn wil kenbaar maakte, het regenwoud te willen redden.

Huichelen en liegen kunnen communisten uitmuntend!

Maar Morales heeft met China een verdrag gesloten, om heel China van Boliviaans rundvlees te voorzien. – gedurende decennia- waartoe hij het Boliviaanse regenwoud volledig moet vernietigen en afbranden, om “uberhaupt aan het verdrag met de Chinezen te kunnen voldoen.

Dat komt ook tot uiting in Morales’ decreet 3973 – een wet, die zich de vernietiging van het Amazone-regenwoud ten doel heeft gesteld ( https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-no-3973-del-10-de-julio-de-2019/).

18,7 miljoen hectare regenwoud heeft Morales reeds laten afbranden. De spaarzame rest van het nog voorhanden zijnde Boliviaanse regenwoud volgt binnenkort! In naam van Marx, Mao, Lenin en Stalin!

Aan het aantal en de “hardheid” van de demonstraties tegen Evo Morales zullen wij allemaal de “vastbeslotenheid” en “geloofwaardigheid” van alle “milieu-NGO’s onder leiding van Greenpeace” tegen de regenwoud-brandstichter Evo Morales kunnen aflezen en herkennen.

MAAR: Wedden, dat noch Greenpeace, noch andere NGO’sdemonstraties gaan organiseren tegen de communistische kameraad Morales en tegen Bolivia?! Integendeel zelfs: Men zal doorgaan met de schuld voor de vernietiging van het Boliviaanse Amazone-regenwoud in de schoenen van Brazilië te schuiven. Dat zal echter niet lukken, want:

De Wereldopinie kent intussen de volledige waarheid.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/09/13/evo-morales-feuerteufel-und-brandstifter/