Akense AfD-politicus tegen “hoofddoekverbod” voor islamitische kinderen op scholen Noordrijn-Westfalen

Door: David Berger.

De AfD Noordrijn-Westfalen heeft de moedige stap gezet en eist een “kinderhoofddoekverbod”op scholen in Noordrijn-Westfalen voor alle islamitische meisjes tot en met 14 jaar. Maar de Akense AfD-politicus Markus Mohr, o. a. lid van het Jeugdverbond van de AfD, strijdt daar nu tegen met de leuze “islamitische versluiering als deel van de “zedige manier van kleden”.

Uitgesproken heeft Mohr zich in een “persoonlijke positiebepaling” t. o. v. het door de AfD-NWR- deelstaatfractie geëiste hoofddoekverbod op scholen.

Vrijheid van Godsdienst zou voor hem een groot goed zijn, terwijl de actuele eis van de NRW-deelstaatfractie voor een schoolverbod op hoofddoeken bij kinderen t/m 14 jaar zijn doel voorbij zou schieten:

“Ook kinderen hebben recht op Islam”

“Natuurlijk is het legitiem om kritische vraagtekens te zetten bij de Islam. Ook ik kijk tegen een paar dingen raar aan. Tegelijkertijd heeft ieder mens recht op de ontwikkeling en bewaring van zijn identiteit. Het recht op vrije ontplooiïng van de persoonlijkheid omvat tevens religieus gemotiveerde manieren van kleden. Ook kinderen hebben dit recht. De eis van de deelstaatfractie beknot dit recht buitenproportioneel en is in staat om de persoonlijkheids-ontwikkeling van de kinderen te blokkeren.”

In dit verband beroept hij zich op het opvoedingsrecht van de ouders. Daartoe behoort, kinderen te mogen opvoeden in een geloof, dat niet alleen formeel in een ambtelijk document is vastgelegd, maar dat ook praktisch wordt nageleefd:

“AfD morrelt aan de grondbeginselen van de vrijheid van Religie”

“De eis van de AfD-NRW-deelstaatfractie ontkent dit. Hij morrelt aan de grondbeginselen van de vrijheid van Religie en de ouderlijke vrijheid van opvoeden. Hij is het uitvloeisel van een politieke bewustzijnsstoornis bij het staatkundig verordende conformisme, waarop de vrije persoonsontwikkeling wordt gebaseerd. De deelstaatfractie van de AfD-NRW maakt zich het paternalistische staatsbegrip van het gevestigde partijen-kartel eigen, dat in de burgers van het land een onmondige en door de staat op te voeden manoeuvreer-massa ziet.”

Voor hem, aldus Mohr, staat het recht om de persoonlijke levensovertuiging vrij van beïnvloeding van staatswege gestalte te geven, buiten kijf:

“Hoofddoek in plaats van naveltopjes”

“Ik heb volledig begrip voor islamitische ouders, die hun dochters uit religieuze overtuiging liever een zedige wijze van kleden en een hoofddoek bijbrengen, in plaats van naveltopjes en hotpants te bevorderen.”

Geluiden, zoals we ze ook rijkelijk kennen uit rechts-radicale kringen rondom de “recessie”. Zo heeft enige tijd geleden de nieuwe voorvrouw van de AfD-vleugel rondom Björn Höcke en echtgenote (?) van Björn Kubitschek, Ellen Kositza, onlangs een vlammend pleidooi vóór de islamitische hoofddoek gepubliceerd https://sezession.de/25076/kopftuchmadchen. Het Islam-appeasement in nieuw-rechtse kring verbaast intussen zelfs andere media https://philosophia-perennis.com/2019/09/12/am-islam-scheiden-sich-die-geister-auch-bei-uns/, hoewel het, louter historisch beschouwd https://philosophia-perennis.com/2018/04/12/ramallah-konferenz-wuerdigt-hitlers-verbuendeten/, nauwelijks verbazingwekkend kan worden genoemd.

De Berlijnse AfD-politicus Frank-Christian Hansel hierover: “Ik denk, dat nu de boot aan is! Markus Mohr doet dit alleen maar om de NRW-fractie schade toe te brengen. En omdat de Identitairen voor een deel Islam-appeasers zijn! Een heel gevaarlijke ontwikkeling! Vleugel-ondermijningsstrategie!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/09/16/aachner-afd-politiker-gegen-kopftuchverbot-fuer-muslimische-kinder-an-nrws-schulenn/