Het “klimaatpakket” van de Duitse regering betekent een breuk met de centrale verkiezingsbeloftes

Door: Thomas Jahn*)

Net zoals president Macron een jaar geleden in Frankrijk heeft nu ook de door de SPD geleide zwart-rode Bondsregering het kunstmatig geënsceneerde klimaat-debat misbruikt voor aanzienlijke belastingverhogingen, hoewel het pas begin 2018 ondertekende coalitieverdrag dergelijke belastingverhogingen juist uitsluit.

– De vanaf 2021 aangekondigde en vanaf 2026 vast geplande verhoging van de benzine-belasting wordt door de belachelijke her-invoering van de all-inclusive-tarieven voor pendelaars nog niet eens in beginsel gecompenseerd.
– Het verbod op oliestook-verwarmingen is een absurde bevoogding van de burgers, die zonder meer al met de wereldwijd strengste verplichtingen voor energiebesparing en de hoogste stroomprijzen aller tijden te kampen hebben.

Het nieuwe “klimaatpakket”van de Duitse regering zet alles bij elkaar genomen in op maatregelen, die al in het verleden geen bijdrage aan reducering van CO2 hebben opgeleverd, net zo min als bijvoorbeeld de 20 jaar geleden door Rood-Groen ingevoerde eco-belasting.

Milieu-politieke flop

Een actuele studie van Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) houdt “de eco-belasting milieu-politiek voor een flop”. De verwachte sturende werkng heeft zich door de aanzienlijke verhoging van de prijzen van benzine en brandstof nu juist níet ontplooid. Zoals reeds 20 jaar geleden gaat het ook nu alleen maar om incasserings-verhogingen, omdat blijkbaar de verder ongeremde politiek van de massa-immigratie in onze sociale systmen op haar financiële grenzen stuit.

Ook de “eco-belasting” tot nu toe met een opbrengst van momenteel om en nabij de 20 miljard Euro komt uitsluitend ten goede aan de algemene belasting-opbrenst van de staat, zonder dat er wat voor ecologische effecten dan ook herkenbaar zouden zijn.

Als het Merkel, Söder en Kramp-Karrenbauer werkelijk zou gaan om de reducering van CO2, zouden ze slechts de nodeloze energie-omwenteling met de uitstoot uit de CO2-neutrale kern-energie moeten beëindigen. het evenwel met ongeveer 2% verwaarloosbaar geringe aandeel van Duitsland aan de wereldwijde CO2-uitstoot is zonder meer zo gering, dat de met het “klimaatpakket” samenhangende belastingverhogingen, verboden en
staaltjes van bureaucratie volledig buitenproportioneel zijn.

Daar komt nog bij, dat noch het tussen Unie en SPD gesloten coalitieverdrag de nu besloten belastingverhogingen voorziet, noch de verkiezingsprogramma’s van CDU of CSU. In het deelstaat-verkiezingsprogramma van de CSU van hetafgelopen jaar komt het woord “klimaat” slechts één keer voor, zonder aanleiding te geven tot welke concrete eisen dan ook. In plaats daarvan kan men er zinnen in lezen zoals deze:

“Hogere belastingen en steeds weer nieuwe herverdelings-instrumenten wijzen wij ten stelligste af.”

Klik om toegang te krijgen tot CSU-Wahlprogramm_JA_ZU_BAYERN.pdf

Iets dergelijks is ook te vinden in het “Beierenplan” van de CSU voor de parlementsverkiezingen 2017 (blz. 6):

“Deze belofte doen wij opnieuw: Geen belastingverhogingen in de volgende regeringsperiode.”

Klik om toegang te krijgen tot Beschluss_Bayernplan.pdf

Beloofd – belofte gebroken!

Uitgerekend in tijden van maximale afdrachtslast en de hoogste staatsincasseringen aller tijden verhogen Merkel, AKK en Söder de belastingen.

Het klimaatpakket is echter ook een klap in het gezicht voor al diegenen, die vooral als vakman, beroepsmatige pendelaar of bewoner van het platteland op de auto zijn aangewezen.

Uitgerekend in een zich aftekenende economische crisis komen de toppen van CDU en CSU op het absurde idee, de nu al te hoog geprijsde benzine belastingen te gaan verhogen, hoewel de Duitse stroom- en bandstofprijzen de hoogste ter wereld zijn.

Volgens de europese statistiek-autoriteit Eurostat lag de gemiddelde prijs voor een KW-uur stroom in de EU in 2017 op gemiddeld 20, 45 cent en in Duitsland op 30, 48 cent. Deze prijs is in 2019, vanwege de plan-economische mechanismes der “hernieuwbare-energieën-wet”, verder sterk gestegen. In bijna 344.000 huishoudens in Duitsland werd in 2017 de stroom afgesloten wegens onbetaalde rekeningen. Dat waren om en nabij de 14.000 afsluitingen meer dan in 2016, zoals het Duitse net-agentschap bevestigde.

In de zonder meer al door de politiek der demonisering van de dieselmotor aangeslagen Duitseauto-industrie zal deze economie-vijandige politiek de neergaande trend versterken en leiden tot het verlies van honderdduizenden arbeidsplaatsen, vooral ook in de middelgrote aanleverings-industrie.

Noodzakelijk zouden in plaats daarvan belastingverlagingen met terugwerkende kracht zijn, ter ontlasting van burgers en ondernemers.

Klimaat-politieke maatregelen, zoals de CO2-certificatenhandel kunnen alleen functioneren volgens een wereldwijde maatstaf. Nationale eigengereidheden leveren geen bijdrage van betekenis aan de CO2-besparing en brengen alleen maar de Duitse arbeidsplaatsen in gevaar.

Wat kunnen wij doen tegen deze vernietigende, nutteloze en absurde politiek?

Als getroffen burgers, belastingbetalers, beroepspendelaars, arbeiders en ondernemers mogen wij de straat en de soevereiniteit over de door de links-tendentieuze media gedomineerde “klimaatdebatten” niet langer meer overlaten aan Links-groene lobby-organisaties.

De belastingbetalende burgers moeten zich eindelijk formeren tot een buitenparlementaire burgerlijke protestbeweging, die tegen de kolossale inperking van onze vrijheids- en eigendomsrechten krachtig zijn stem verheft en de verworvenheden van de rechtsstaat en een vrije markteconomie verdedigt tegen achterhaalde socialistische doeleinden. Tegen socialisten, die hun totalitaire doelen thans niet meer rechtvaardigen met de strijd voor meer sociale gerechtigheid, maar als voorwendsel voor hun staats-almachts-fantasieën het onderwerp “klimaatbescherming” voor zichzelf hebben ontdekt.

*) De auteur Dr. Thomas Jahn is van beroep advocaat en honorair in functie als plaatsvervangend Bondsvoorzitter van de WaardenUnie. De WaardenUnie is een basisbeweging binnen CDU en CSU, die de belangen vertegenwoordigt van de waarden-conservatieve- en economisch-liberale leden van de Unie.

Door: Dr. Thomas Jahn.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/09/22/das-klimapaket-der-bundesregierung-ist-ein-bruch-zentraler-wahlversprechen/#more-25434